Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 16-07-18

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προσκαλεί τα μέλη της σε  τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στις 16η  Ιουλίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. 1.    Έγκριση διάθεσης ειδικευμένων πιστώσεων που φέρονται εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό οικον. έτους 2018.
  2. 2.    Εγκριση ή μη πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης που αφορά το έργο : Ασφαλτόστρωση δρόμου στην Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη Δ.Ζίτσας
  3. 3.    Εγκριση ή μη πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης που αφορά το έργο : Διευθέτηση υδάτων στην Τ.Κ. Λύγγου και διαμόρφωση Κ.Χ. στην Τ.Κ. Κληματιάς
  4. 4.    Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκπόνησης μελέτης, που αφορά την «Γεωλογική μελέτη για την τροποποίηση του εγκεκριμένου ΣΧΟΟΑΠ πρώην Δήμου Ευρυμενών του Δήμου Ζίτσας», προϋπολογισμού δαπάνης 18.073,36 ευρώ-διάθεση πίστωσης (ΚΑ  30.7413.802)
  5. 5.    Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκτέλεσης του έργου: Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην Τ.Κ Γαβρισιών ΔΕ Εκάλης δήμου Ζίτσας-Διάθεση πίστωσης ποσού 45.000,00 (Κ.Α. 64.7323.803 )
  6. 6.    Διαχειριστικός Απολογισμός Κοινωνικού Παντοπωλείου Δ.Ζίτσας (Εκθεση πεπραγμένων)
  7. 7.    Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στη θέση «Καστρί» Τ.Κ. Βασιλόπουλου Δ.Ζίτσας ,εμβαδού 42,42τ.μ.
  8. 8.    Καθορισμός όρων μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης χώρου ,για χώρο στάθμευσης των υπηρεσιακών τροχοφόρων οχημάτων του δήμου.
  9. 9.     Ανάθεση σε δικηγόρο όπως παραστεί ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ιωαννίνων,σχετικά με την αίτηση της κ.Τσιμπινού Βασιλικής κατά του Δ.Ζίτσας-Διάθεση πίστωσης
  10. 10.  Εγκριση απολογισμών οικον.έτους 2017 κληροδοτημάτων  Κων/νου Γεωργόπουλου και Ιωάννη Ισκου.
Αναρτήθηκε στις 11 Ιούλιος 2018

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα