Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση Πρόσκληση για Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 27-07-2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής σας προσκαλεί σε  έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στις 27 Ιουλίου 2018 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 13.00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

 1. 1.    Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον.έτους 2018
 2. 2.    Εκθεση εσόδων –εξόδων 2ου τριμήνου 2018 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού οικον.έτους 2018
 3. 3.    Εγκριση όρων διακήρυξης Πλειοδοτικής δημοπρασίας για την παραχώρηση χρήσης του χώρου της Εμποροπανήγυρης 2018 του Δ.Ζίτσας που προορίζεται για την εγκατάσταση και λειτουργία Ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων(ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ).
 4. 4.    Εγκριση όρων διακήρυξης Πλειοδοτικής δημοπρασίας για την Ανάδειξη Αναδόχου του έργου : Διοργάνωση και λειτουργία Ετήσιας Εμποροπανήγυρης του Δ.Ζίτσας (Τ.Κ. Βουνοπλαγιάς) έτους 2018.
 5. 5.    Εγκριση ή μη πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού ανάδειξης προσωρινού αναδόχου που αφορά την «Προμήθεια Γραφικής Ύλης και Λοιπά Υλικά Γραφείου - Εντύπων και Υλικών Μηχανογράφησης και Πολλαπλών Εκτυπώσεων» για τις ομάδες Α΄,Β΄και Γ΄ του ανωτέρω διαγωνισμού.
 6. 6.    Εγκριση ή μη πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά την «Προμήθεια υλικών συντήρησης δικτύου ύδρευσης -υδραυλικών υλικών συντήρησης και επισκευής σε κτίρια -υδρόμετρα Δήμου Ζίτσας»
 7. 7.    Εγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας που αφορά την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης εμβαδού 25.797,23τ.μ. Δ.Ε. Πασσαρώνος Δ.Ζίτσας
 8. 8.    Εγκριση ή μη απόφασης Δημάρχου 835/2018 για Απευθείας ανάθεση διενέργειας προμήθειας «ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΕΛΕΟΥΣΑΣ Δ. ΖΙΤΣΑΣ ΛΟΓΩ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ».
 9. 9.    Εγκριση ή μη απόφασης Δημάρχου 854/2018 για Απευθείας ανάθεση διενέργειας υπηρεσίας, «ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΑΤΟΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΒΟΥΤΣΑΡΑ Δ.Ε. ΜΟΛΟΣΣΩΝ Δ. ΖΙΤΣΑΣ ΛΟΓΩ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ».
 10. 10.  Ανάθεση σε δικηγόρο για διερεύνηση ιδιοκτησιακού καθεστώτος και λοιπών ενεργειών του Δήμου ως προς αυτό, που αφορά τις θέσεις  «Κολοβούτσελο» Τ.Κ. Πρωτόπαππα Δ.Ε. Ζίτσας Δ.Ζίτσας και «Οξιά» Τ.Κ. Καλοχωρίου Δ.Ε. Μολοσσών Δ.Ζίτσας.
 11. 11.  Ανάθεση σε δικηγόρο για παροχή γνωμοδότησης κατόπιν του αιτήματος της εταιρείας Αφοι Τσίμα-Χαρ.Γκέλης Ο.Ε.

 

 

Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα, για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του δήμου και λόγω στενών χρονικών περιθωρίων που δεν επιτρέπουν την συζήτηση των συγκεκριμένων θεμάτων σε τακτική συνεδρίαση.

Αναρτήθηκε στις 26 Ιούλιος 2018

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα