Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 18-09-18

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προσκαλεί τα μέλη της σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στις 18 Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. 1.    Ανάθεση σε δικηγόρο όπως παραστεί και εκπροσωπήσει το Δήμο ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (Ε΄Τμήμα),στις 24-10-2018, όπου θα συζητηθεί η από 14-03-2008 αίτηση του δήμου Πασσαρώνος Ιωαννίνων και ήδη Δήμου Ζίτσας ,που επιδιώκει την  ακύρωση της 7719/1518 (11/02/2008) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Ηπείρου.»
  2. 2.    Ανάθεση σε δικηγόρο όπως παραστεί και εκπροσωπήσει το Δήμο ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων,στις 25-09-2018, όπου θα συζητηθεί η προσφυγή , που άσκησε ο κ.Τσεκούρας Λάζαρος  του Γεωργίου κατά του Δήμου Ζίτσας
  3. 3.    Ανάθεση σε δικηγόρο όπως παραστεί και εκπροσωπήσει το Δήμο ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων,στις 26-09-2018, όπου θα συζητηθεί η με χρονολογία 10-05-2018 έφεση , που άσκησε ο Δήμος Ζίτσας κατά Μπίρμπα Χριστόφορου και κατά της αποφ.457(31/08/20115) Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων.
  4. 4.    Παροχή εξουσιοδότησης για σύνταξη συμβολαίων τροποποίησης οροφοκτησίας πάρκιγκ υπογείου οικοδομής οδού Βηλαρά και Μπαλάνου 30(Κληροδότημα Φωκίωνος Ράδου)
  5. 5.    Αποδοχή δωρεάς από ΕΛ.ΤΕΧ.ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.
  6. 6.    Εγκριση πρακτικού άγονου διαγωνισμού που αφορά το έργο Κατασκευή πεζοδρομίου στην Κεντρική πλατεία της Τ.Κ. Βουνοπλαγιάς και κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης δρόμου στην Τ.Κ. Καλοχωρίου-προϋπολογισμού 29.000,00€
Αναρτήθηκε στις 14 Σεπτέμβριος 2018

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα