Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 22-10-18

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προσκαλεί τα μέλη της σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στις 22 Οκτωβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. 1.    Καθορισμός όρων δημοπρασίας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού που αφορά το έργο «Υδρευση Τ.Κ. Δε.Ε. Μολοσσών του Δ.Ζίτσας»-προϋπολογισμού ποσού 1.435.483,87€ (Κ.Α. 63.7312.801)
 2. 2.    Εγκριση ή μη πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του έργου: Εργα Αντιμετώπισης Ζημιών και Καταστροφών από Θεομηνίες στο Δήμο Ζίτσας.
 3. 3.    Εγκριση ή μη πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του έργου: Αποκαταστάσεις Δημοτικών Οδών και Διευθέτηση Ομβρίων Υδάτων στη Δ.Ε. Εκάλης(Τ.Κ. Μεταμόρφωσης και Τ.Κ. Πετσαλίου)
 4. 4.    Εγκριση ή μη πρακτικού κατακύρωσης μειοδοτικού διαγωνισμού για μίσθωση ιδιωτικού χώρου στάθμευσης υπηρεσιακών τροχοφόρων οχημάτων του Δήμου.
 5. 5.    Καθορισμός όρων δημοπράτησης για εκμίσθωση δημ.έκτασης στη θέση 

« πλησίον Τ.Κ. Ροδοτοπίου» Τ.Κ. Ζωοδόχου για εγκατάσταση σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας.

 1. 6.    Καθορισμός όρων δημοπράτησης για εκμίσθωση δημ.έκτασης στη θέση 

« Καστρί» Τ.Κ. Βασιλόπουλου για εγκατάσταση σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας.

 1. 7.    Εγκριση ή μη αναγκαιότητας επέκτασης δικτύου ΦΟΠ με στύλους και φωτιστικά σώματα στην Δ.Κ. Ελεούσας
 2. 8.    Ανάθεση σε δικηγόρο όπως παραστεί ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων στις 24/10/2018 κατά την εκδίκαση της αίτησης αναστολής του κ.Παπανδρέου Φώτιου
 3. 9.    Εγκριση ή μη πρακτικού εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Καλοχωρίου Δ.Ζίτσας.εμβαδού 64,57τ.μ.
 4. 10.  Εγκριση σχεδίου προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων 2019 ,για καταχώρηση στη βάση δεδομένων της ΕΕΤΑΑ,για λήψη σύμφωνης γνώμης από το Παρατηρητήριο.
 5. 11.  Καθορισμός όρων δημοπρασίας ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού που αφορά την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ»- προϋπολογισμού 252.500,00€

Καθορισμός όρων φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για απόληψη έκτακτης κάρπωσης στα Δημοτικά Δάση Δεσποτικού και Βασιλόπουλου του Δήμου Ζίτσας για το διαχειριστικό έτος 2018 (ενδεικτικού ξυλώδη όγκου 550,00 κ.μ)

Αναρτήθηκε στις 18 Οκτώβριος 2018

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα