Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 11/12/2018

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προσκαλεί τα μέλη της σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στην Ελεούσα, στις 11 Δεκεμβρίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. 1.    Εγκριση ή μη πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του έργου : Κατασκευή στέγης στο Πνευματικό Κέντρο της ΤΚ Λύγγου
  2. 2.    Εγκριση ή μη πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του έργου : Εξωτερικό δίκτυο Υδρευσης ΤΚ Λιθίνου
  3. 3.    Εγκριση ή μη πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του έργου : Υδρευση Τ.Κ. Δ.Ε. Μολοσσών του δήμου Ζίτσας.
  4. 4.    Εγκριση ή μη πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης που αφορά το έργο : Αποκαταστάσεις Δημοτικών οδών και διευθέτηση όμβριων υδάτων στην Δ.Ε. Εκάλης (Τ.Κ. Μεταμόρφωσης και Τ.Κ. Πετσαλίου)
  5. 5.    Εγκριση ή μη πρακτικών άγονων διαγωνισμών  εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης  στη θέση ΑΧΜΕΤΙ στην Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη Δ.Ζίτσας.
  6. 6.    Καθορισμός όρων δημοπράτησης καλλιεργήσιμης έκτασης 27.295τ.μ. στη θέση Φτέρη-Ζυγός Τ.Κ. Μεγ.Γαρδικίου Δ.Ζίτσας.
  7. 7.    Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ.Πολυλόφου Δ.Ζίτσας
  8. 8.    Αποδοχή ή μη  γνωμοδότησης δικηγόρου  για άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ.αριθ. 204/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Ιωαννίνων,σχετικά με αγωγή εταιρείας με την επωνυμία «ΔΟΥΚΑ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά του Δ.Ζίτσας(καθολικού διαδόχου του τέως Δ.Πασσαρώνος

 

 

Αναρτήθηκε στις 07 Δεκέμβριος 2018

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα