Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 04-02-2019

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προσκαλεί τα μέλη της σε τακτική  συνεδρίαση, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στις 04 Φεβρουαρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 1.     Αποδοχή ή μη γνωμοδότησης δικηγόρου αναφορικά με την αίτηση της εταιρείας ΑΦΟΙ ΤΣΙΜΑ-Χ.ΓΚΕΛΗΣ Ο.Ε. με αίτημα την διενέργεια ερευνητικών εργασιών για διαπίστωση μαρμαροφόρου κοιτάσματος
 2.     Αποδοχή ή μη γνωμοδότησης δικηγόρου αναφορικά με την αίτηση της εταιρείας Ι.ΛΙΑΚΟΣ-Κ.ΘΑΝΟΣ Ο.Ε. με αίτημα την παράταση της άδειας εκμετάλλευσης λατομείου μαρμάρου στη θέση «Ζουρλοκώστα» Τ.Κ. Κληματιάς
 3.     Αποδοχή ή μη γνωμοδότησης δικηγόρου, κατόπιν της αριθ. 675/2017 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων ,που αφορά την αγωγή της Αικατερίνης Τζιάφκου του Αντωνίου κατά του Δ.Ζίτσας
 4.     Αποδοχή ή μη γνωμοδότησης δικηγόρου μετά από έλεγχο δανειστικού συμβολαίου μεταξύ του Δ.Ζίτσας και Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, για εκτέλεση επενδυτικού έργου ενταγμένου στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ
 5.     Ανάθεση σε δικηγόρο για έλεγχο φακέλου κληροδοτήματος Χατζή Παύλου Δερέκα
 6.     Ανάθεση σε δικηγόρο για παροχή γνωμοδότησης σχετικά με φακέλους υπαλλήλων του Δήμου
 7.     Εγκριση ή μη πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης που αφορά το έργο : Κατασκευή ομβροδεξαμενής χωρητικότητας 200m3 στην Τ.Κ. Γιουργάνιστας Δήμου Ζίτσας
 8.     Εγκριση ή μη πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης που αφορά το έργο : «Εξωτερικό Δίκτυο Ύδρευσης Τ.Κ. Λιθίνου»
 9.     Εγκριση ή μη πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης που αφορά το έργο : «Ύδρευση Τ.Κ. Δ.Ε. Μολοσσών του Δήμου Ζίτσας»
 10.   Εγκριση ή μη πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης που αφορά το έργο : : «Αντικατάσταση Εσωτερικών Δικτύων Ύδρευσης Τ.Κ. Δ.Ε. Μολοσσών»
 11.   Εγκριση ή μη πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης που αφορά το έργο : «Τσιμεντοστρώσεις δρόμων στην Τ.Κ. Ζωοδόχου»
 12.   Εκθεση εσόδων-εξόδων 4ου τριμήνου 2018 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού οικον.έτους 2018
 13.   Καθορισμός όρων εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου(ισόγειο κατάστημα) εμβαδού 103τ.μ. στην Τ.Κ. Περάτης Δ.Ζίτσας
 14.   Καθορισμός όρων εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου(ισόγειο κατάστημα) εμβαδού 130τ.μ. στην Τ.Κ. Κληματιάς Δ.Ζίτσας
 15.   Κατάρτιση όρων εκμίσθωσης ακινήτου (Α΄ ορόφου) επι της πλατείας Γ. Σταύρου 5, ιδιοκτησίας κληροδοτήματος Χατζή Παύλου Δερέκα
 16.   Έγκριση δαπάνης και ανάθεση της  εργασίας: «Συντήρηση και επισκευή διαμερίσματος επι της οδού Αροανίας 18 και Ακαρνανίας στο Περιστέρι Αττικής» (Κληροδότημα Κων/νου Γεωργόπουλου)
 17.   Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης και τρόπου εκτέλεσης και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών που αφορά την «Προμήθεια υλικών συντήρησης δικτύου ύδρευσης - υδραυλικών υλικών συντήρησης και επισκευής σε κτίρια - υδρόμετρα Δήμου Ζίτσας»

 

Αναρτήθηκε στις 31 Ιανουάριος 2019

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα