Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 15-04-19

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προσκαλεί τα μέλη της σε τακτική  συνεδρίαση, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στις 15 Απριλίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.30μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. 1.    Κατάρτιση υποχρεωτικής αναμόρφωσης Στοχοθεσίας Δήμου Ζίτσας οικον.έτους 2019 (Σύμφωνα με τις οδηγίες για την υποχρεωτική αναμόρφωση του ΟΠΔ 2019 με το υπ.αριθ. 44485/06-08-2018 έγγραφο του ΥΠΕΣ και την ΚΥΑ υπ.αριθ. 34574/05-07- ΦΕΚ 2942/20-07-2018 τεύχος Β΄)
 2. 2.    Μεταφορά χρηματικού υπολοίπου του Λογ/σμού 66……-435 με τίτλο Λογ/σμός Κληροδοτήματος Χατζη Παύλου Δερέκα στον Λογ/σμό 66…..-964 Δήμου Ζίτσας και κλείσιμο του πρώτου Λογ/σμού.
 3. 3.    Εγκριση ή μη πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού ανάδειξης προσωρινού αναδόχου, που αφορά το έργο :«Τοίχος αντιστήριξης και διαμόρφωση πλατείας στην ΤΚ Βλαχάτανου»
 4. 4.    Εγκριση ή μη πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού ανάδειξης προσωρινού αναδόχου, που αφορά το έργο :«Τσιμεντόστρωση δρόμου στην Τ.Κ. Βερενίκης»
 5. 5.    Εγκριση ή μη πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού ανάδειξης προσωρινού αναδόχου, που αφορά το έργο : Κατασκευή γκαλντεριμιού σε δρόμο της Τ.Κ. Ζίτσας
 6. 6.    Εγκριση ή μη πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού ανάδειξης προσωρινού αναδόχου, που αφορά το έργο : Επισκευή Χώρων Υγιεινής και Περιβάλλοντα Χώρου Τ.Κ. Πρωτόπαππας
 7. 7.    Εγκριση ή μη πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού ανάδειξης προσωρινού αναδόχου, που αφορά το έργο : Επισκευή Κοινοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Ραδοβιζίου
 8. 8.    Εγκριση ή μη πρακτικού εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Λιγοψάς Δ.Ε. Εκάλης Δ.Ζίτσας ,εμβαδού 72,34τ.μ.
 9. 9.    Εγκριση ή μη πρακτικού αποσφράγισης οικονομικών προσφορών ,επιτροπής διαγωνισμού που αφορά  την υπηρεσία/εργασία  «Καθαρισμός δεξαμενών Υδρευσης Δήμου Ζίτσας
 10. 10.  Αποδοχή ή μη γνωμοδότησης δικηγόρου κατόπιν του με αριθ.πρωτ. 2481/19-02-2019 εγγράφου της Δ/νσης Οικονομικής Υπηρεσίας Δ.Ζίτσας,για ενέργειες του Δ.Ζίτσας σχετικά με τη καταβολή τόκων στον ανάδοχο της προμήθειας με τίτλο ¨Προμήθεια στεγάστρου για τις ανάγκες του δήμου¨
 11. 11.  Ανάθεση σε δικηγόρο όπως παραστεί ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ιωαννίνων κατά την συζήτηση της αγωγής υπαλλήλων Δ.Ζίτσας, κατά του Δ.Ζίτσας
 12. 12.  Εγκριση ή μη αναγκαιότητας επέκτασης δικτύου ΦΟΠ στην Τ.Κ. Ραδοβιζίου Δ.Ε. Μολοσσών Δ.Ζίτσας
 13. 13.  Εγκριση ή μη αναγκαιότητας επέκτασης δικτύου ΦΟΠ στην Τ.Κ. Βερενίκης Δ.Ε. Μολοσσών Δ.Ζίτσας
 14. 14.  Εγκριση ή μη αναγκαιότητας επέκτασης δικτύου ΦΟΠ στην Τ.Κ. Βρυσούλας Δ.Ε. Μολοσσών Δ.Ζίτσας
 15. 15.  Εγκριση ή μη αναγκαιότητας επέκτασης δικτύου ΦΟΠ στην Τ.Κ. Δαφνοφύτου Δ.Ε. Ζίτσας Δ.Ζίτσας
 16. 16.  Εγκριση ή μη αναγκαιότητας επέκτασης δικτύου ΦΟΠ στην Τ.Κ. Δαφνοφύτου Δ.Ε. Ζίτσας Δ.Ζίτσας (μεταξύ οικ.Μπότσιου & Πάνου)
 17. 17.  Εγκριση ή μη αναγκαιότητας επέκτασης δικτύου ΦΟΠ στην Τ.Κ. Ζίτσας Δ.Ε. Ζίτσας Δ.Ζίτσας
 18. 18.  Εγκριση ή μη αναγκαιότητας επέκτασης δικτύου ΦΟΠ στην Τ.Κ. Παλιουρής Δ.Ε. Ευρυμενών Δ.Ζίτσας
Αναρτήθηκε στις 11 Απρίλιος 2019

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα