Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 17-05-19 (έκτακτη)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προσκαλεί τα μέλη της σε σε έκτακτη κατεπείγουσα  συνεδρίαση, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στις 17 Μαϊου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.30μμ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. 1.    Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης και τρόπου εκτέλεσης και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών που αφορά την Προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση της Παιδικής Χαράς Τ.Κ. Βουνοπλαγιάς Δήμου Ζίτσας,προϋπολογισμού 55.500,00€ με ΦΠΑ
 2. 2.    Ανάθεση σε δικηγόρο παροχής γνωμοδότησης σχετικά με τις αριθ. 4/2019 και 5/2019 αποφάσεις της Επιτροπής Θεμάτων γης και επίλυσης διαφορών της Περιφέρειας Ηπείρου,που αφορά την εξαγορά τμημάτων δρόμου κυρωμένης διανομής,που έχει απολέσει τον κοινόχρηστο χαρακτήρα.
 3. 3.    Ανάθεση σε δικηγόρο εκπροσώπησης του Δήμου ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ιωαννίνων  ,κατόπιν της αγωγής του Αντωνίου Μηλιώνη και της Αικατερίνης Μηλιώνη ,καθολικών διαδόχων του Νικολάου Μηλιώνη του Αντωνίου και μελών της Κοινωνίας Κληρονόμων Νικολάου Μηλιώνη, κατά του Δ.Ζίτσας.
 4. 4.    Ανάθεση σε δικηγόρο για παροχή γνωμοδότησης κατόπιν αιτήσεως κατοίκων  Τ.Κ. Δεσποτικού Δ.Ζίτσας.
 5. 5.    Εγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας εκμίσθωσης ακινήτου (Κληροδοτήματος Φωκίωνος Ράδου) στην οδό Βηλαρά και Μπαλάνου 30 στα Ιωάννινα (διαμέρισμα Β1)
 6. 6.    Εγκριση ή μη πρακτικού ελέγχου δικ/κών κατακύρωσης ,επιτροπής διαγωνισμού, που αφορά  την υπηρεσία/εργασία  «Καθαρισμός δεξαμενών Υδρευσης Δήμου Ζίτσας
 7. 7.    Εγκριση ή μη πρακτικού ελέγχου δικ/κών κατακύρωσης ,επιτροπής διαγωνισμού, που αφορά  το έργο:  Επισκευή Κοινοτικού κτιρίου στην Τ.Κ. Ραδοβιζίου
 8. 8.    Εγκριση ή μη πρακτικού ελέγχου δικ/κών κατακύρωσης ,επιτροπής διαγωνισμού, που αφορά το έργο:  Κατασκευή γκαλντεριμιού σε δρόμο της Τ.Κ. Ζίτσας
 9. 9.    Εγκριση ή μη πρακτικού ελέγχου δικ/κών κατακύρωσης ,επιτροπής διαγωνισμού, που αφορά το έργο:  Επισκευή Χώρων Υγιεινής και Περιβάλλοντα Χώρου Τ.Κ. Πρωτόπαππας
 10. 10.  Εγκριση ή μη πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού ανάδειξης προσωρινού αναδόχου, που αφορά την Προμήθεια Μηχανημάτων Εργου και Συνοδευτικού Εξοπλισμού για τις Ανάγκες του Δήμου Ζίτσας.
 11. 11.  Εγκριση ή μη πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού αποσφράγισης οικονομικών προσφορών ,που αφορά την Προμήθεια οικοδομικών υλικών και τσιμεντοσωλήνων για τον Δήμο Ζίτσας, αδρανών υλικών, σκυροδέματος, πλακών πεζοδρομίου και κράσπεδων για τη Δ.Ε. Πασσαρώνας, ψυχρού & θερμού ασφαλτομίγματος και συγκεκριμένα την 1η Ομάδα - Προμήθεια οικοδομικών υλικών, 2η Ομάδα - Προμήθεια τσιμεντοσωλήνων,3η Ομάδα - Προμήθεια πλακών πεζοδρομίου και κράσπεδων για τη Δ.Ε. Πασσαρώνας,4η Ομάδα - Προμήθεια αδρανών υλικών, 5η Ομάδα - Προμήθεια σκυροδέματος,6η Ομάδα - Προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος

 

Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα, για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του δήμου και λόγω στενών χρονικών περιθωρίων που δεν επιτρέπουν την συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος σε τακτική συνεδρίαση.

Αναρτήθηκε στις 16 Μάιος 2019

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα