Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 07-10-19

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προσκαλεί τα μέλη της να προσέλθουν σε τακτική  συνεδρίαση, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στην Ελεούσα στις 07 Οκτωβρίου  2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. 1.    Εγκριση ή μη πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού, ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης, που αφορά την «Προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση της παιδικής χαράς Τ.Κ. Βουνοπλαγιάς Δήμου Ζίτσας»
  2. 2.    Εγκριση ή μη πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού, ανάδειξης προσωρινού αναδόχου, που αφορά το έργο: Επέκταση δικτύου ύδρευσης στην Δ.Κ. Ελεούσας
  3. 3.    Εγκριση ή μη πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού, ανάδειξης προσωρινού αναδόχου ,που αφορά την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΑΣΤΙΚΟΥ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΟΡΓΑΝΩΝ  ΠΑΙΔΙΚΩΝ  ΧΑΡΩΝ  ΣΕ Κ.Χ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ
  4. 4.    Εγκριση ή μη αναγκαιότητας επέκτασης δικτύου ΦΟΠ στην Τ.Κ. Ζωοδόχου ΔΕ Πασσαρώνος Δ.Ζίτσας
  5. 5.    Εγκριση ή μη αναγκαιότητας επέκτασης δικτύου ΦΟΠ στην Τ.Κ. Πολύδωρου ΔΕ Μολοσσών Δ.Ζίτσας
  6. 6.    Έγκριση τροποποίησης της σύμβασης: «Προμήθεια υλικών συντήρησης δικτύου ύδρευσης - Υδραυλικών υλικών συντήρησης και επισκευής σε κτήρια - Υδρόμετρα Δήμου Ζίτσας»
  7. 7.    Έγκριση τροποποίησης της σύμβασης που αφορά την Προμήθεια Λιπαντικών-Αντιψυκτικών του διαγωνισμού για  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Υγρών Καυσίμων – Λιπαντικών – Αντιψυκτικών του Δήμου  Ζίτσας και των Νομικών Προσώπων του» για τα έτη 2019-2020
  8. 8.    Εγκριση ή μη της αριθ. 1264/2019 Απόφασης Δημάρχου που αφορά την Απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων κίνησης και λιπαντικών του Δήμου Ζίτσας» με τον χαρακτήρα του κατεπείγοντος
  9. 9.    Έγκριση μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας και εξειδίκευση πίστωσης για το σκοπό αυτό.
Αναρτήθηκε στις 03 Οκτώβριος 2019

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα