Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 14-10-19

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προσκαλεί τα μέλη της σε τακτική  συνεδρίαση, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στην Ελεούσα στις 14 Οκτωβρίου  2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. 1.    Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2019
  2. 2.    Ανάθεση σε δικηγόρο για παροχή γνωμοδότησης σχετικά με καταγγελία μίσθωσης ακινήτων του Δήμου από τον μισθωτή ,για συμβάσεις βάσει του Π.Δ. 34/1995 και του Ν.4242/2014.
  3. 3.    Εγκριση ή μη πρακτικού αποσφράγισης –ελέγχου φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής –τεχνικών προσφορών ,επιτροπής διαγωνισμού που αφορά  την Προμήθεια ειδών υγιεινής καθαριότητας και ευπρεπισμού για το Δ.Ζίτσας και τα Νομικά του Πρόσωπα.
  4. 4.    Εγκριση ή μη πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του έργου «Επισκευή, Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων και Αύλειων Χώρων του Δήμου Ζίτσας»
  5. 5.    Εγκριση ή μη αναγκαιότητας επέκτασης δικτύου ΦΟΠ στην Τ.Κ. Βερενίκης ΔΕ Μολοσσών Δ.Ζίτσας
Αναρτήθηκε στις 10 Οκτώβριος 2019

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα