Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 29-10-19

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προσκαλεί τα μέλη της σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στην Ελεούσα στις 29 Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. 1.    Έγκριση Σχεδίου Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων 2020 για καταχώρηση στη βάση δεδομένων της ΕΕΤΑΑ, για λήψη σύμφωνης γνώμης  από το Παρατηρητήριο
  2. 2.    Εγκριση ή μη πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του έργου: " Εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης στη θέση "ΒΙΓΛΑ" Τ.Κ. Μ. Γαρδικίου"
  3. 3.    Εγκριση ή μη Πρακτικού Επιτροπής διαγωνισμού αποσφράγισης οικονομικών προσφορών που αφορά την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Υγρών Καυσίμων – Λιπαντικών – Αντιψυκτικών του Δήμου  Ζίτσας και των Νομικών Προσώπων του για τα έτη 2019-2020»
  4. 4.    Λήψη απόφασης για Ανοιγμα Τραπεζικού Λογαριασμού Ταμειακής Διαχείρισης του Δήμου Ζίτσας στην Τράπεζα της Ελλάδος και ορισμός εξουσιοδοτημένων οργάνων για την κίνηση του λογαριασμού.

 

Αναρτήθηκε στις 25 Οκτώβριος 2019

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα