Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 03-12-19

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προσκαλεί τα μέλη της σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στην Ελεούσα, στις 03 Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Tρίτη και ώρα 09.00 π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. 1.    Ανάθεση σε δικηγόρο παροχής γνωμοδότησης για άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της αριθ. 375/2018 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων, σχετικά με υπόθεση Ζώη Γκαρανάτση του Θεόφιλου
 2. 2.    Καθορισμός της ανα ώρα αποζημίωσης ιδιωτικών μηχανημάτων-οχημάτων κλπ,για το έτος 2020 ,που θα απασχοληθούν για την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων (χιονοπτώσεις, καταπτώσεις, πλημμύρες, πυρκαγιές κλπ) στο Δήμο Ζίτσας
 3. 3.    Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ.Πρωτόπαππα Δ.Ζίτσας.
 4. 4.    Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους  τελών και προστίμων, τέλους 0,5% επι των ακαθαρίστων εσόδων καταστημάτων,λόγω εσφαλμένων εγγραφών και εκ νέου βεβαίωση αυτών.
 5. 5.    Καθορισμός όρων δημοπρασίας με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών και Εξωτερικής Εμπειρογνωμοσύνης για τις Ανάγκες του Έργου CULTURALLANDS»
 6. 6.    Έγκριση 3ου Α.Π.Ε. και 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Ανάπλαση οικ. Ελεούσας από Ο.Τ.142 έως Ε.Ο. Ιωαννίνων-Ηγουμενίτσας», αναδόχου εταιρείας «ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΣ ΑΤΕΕ»
 7. 7.    Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «Υδρευση Τ.Κ. Δ.Ε. Μολοσσών Δ.Ζίτσας», αναδόχου εταιρείας «ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΣ ΑΤΕΕ»
 8. 8.    Χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ανάπλαση οικισμού Ελεούσας από Ο.Τ.142 έως Ε.Ο. Ιωαννίνων-Ηγουμενίτσας», το οποίο εκτελεί ο ανάδοχος «ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΣ ΑΤΕΕ»
 9. 9.    Χορήγηση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποκαταστάσεις Δημοτικών οδών και διευθέτηση όμβριων υδάτων στην Δ.Ε. Εκάλης (Τ.Κ. Μεταμόρφωσης και Τ.Κ. Πετσαλίου)»,  το οποίο εκτελεί ο ανάδοχος: «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Ο.Ε.».
 10. 10.  Διαχειριστικός Απολογισμός Κοινωνικού Παντοπωλείου Δ. Ζίτσας (Εκθεση πεπραγμένων)για το διάστημα από 01-05-2019 έως 31-10-2019
 11. 11.  Έγκριση Απόφασης του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία: «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ» με θέμα «Ψήφιση οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός κλπ.) οικονομικού έτους 2018
 12. 12.  Έγκριση Απόφασης του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία: «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ» με θέμα «Ψήφιση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020
 13. 13.  Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών-Καθορισμός όρων διακήρυξης για την διενέργεια Ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια τροφίμων για το Δήμο Ζίτσας και τα Νομικά του Πρόσωπα» - Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού-Εξειδίκευση  πίστωσης
 14. 14.  Εγκριση ή μη πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικής & οικονομικής προσφοράς, που αφορά την «Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Δήμου Ζίτσας (όσον αφορά την Ομάδα 2 : Υπερκατασκευή- επούλωση λάκκων και ρωγμών επι οδοστρώματος)
Αναρτήθηκε στις 29 Νοέμβριος 2019

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα