Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση για Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 19 Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Πέμπτη

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στην Ελεούσα, στις 19 Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. 1.    Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2019
 2. 2.    Εξειδίκευση πιστώσεων πραγματοποίησης εκδηλώσεων του Δ.Ζίτσας
 3. 3.    Καθορισμός όρων δημοπρασίας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού που αφορά το έργο: «Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε. Εκάλης» προϋπολογισμού ποσού 178.000,00€ με ΦΠΑ (Κ.Α. 64.7323.906)
 4. 4.    Έγκριση τροποποίησης της σύμβασης: «Προμήθεια υλικών συντήρησης δικτύου ύδρευσης - Υδραυλικών υλικών συντήρησης και επισκευής σε κτήρια - Υδρόμετρα Δήμου Ζίτσας
 5. 5.    Εγκριση ή μη πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού ,ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης που αφορά την Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων –ηλεκτρολογικά- Προμήθεια λαμπτήρων-Προμήθεια υλικών συντήρησης ΦΟΠ.
 6. 6.    Εγκριση ή μη πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του έργου : Ασφαλτοστρώσεις δρόμων στις Τ.Κ. Αναργύρων και Γραμμένου
 7. 7.    Εγκριση ή μη πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του έργου : Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων του Δ.Ζίτσας
 8. 8.    Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: Επισκευή Κοινοτικού κτιρίου στην Τ.Κ. Ραδοβιζίου, αναδόχου : Γκούτση Αχιλλέα
 9. 9.    Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: Κατασκευή γκαλντεριμιού σε δρόμο της Τ.Κ. Ζίτσας , αναδόχου : Γκούτση Αχιλλέα
 10. 10.  Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: Εργα αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών από θεομηνίες στο Δήμο Ζίτσας, αναδόχου : Ράπτη Χρήστου
 11. 11.  Εγκριση 2ου ΑΠΕ και 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου  : Ανακαίνιση Πνευματικού Κέντρου Τ.Κ. Πετσαλίου, αναδόχου: ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
 12. 12.  Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών-Καθορισμός όρων διακήρυξης που αφορά  την «Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου - εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων, για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Ζίτσας» - Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού
 13. 13.  Εγκριση ή μη πρακτικού Ι και ΙΙ Επιτροπής Διαγωνισμού που αφορά την Προμήθεια ειδών υγιεινής καθαριότητας και ευπρεπισμού για το Δ.Ζίτσας και τα Νομικά του Πρόσωπα
 14. 14.  Εγκριση ή μη πρακτικού Ι και ΙΙ Επιτροπής Διαγωνισμού που αφορά την «Συλλογή και Μεταφορά Στερεών Αποβλήτων των ΔΕ Ευρυμενών,Ζίτσας, Μολοσσών,Εκάλης και ΒΙΠΕ Ιωαννίνων του Δήμου Ζίτσας»
 15. 15.  Εξειδίκευση πιστώσεων για κληροδότημα Ιωάννη Ισκου
 16. 16.  Εξειδίκευση πιστώσεων για κληροδότημα Στέφανου Βακάλη
 17. 17.  Εξειδίκευση πιστώσεων για κληροδότημα Κων/νου Γεωργόπουλου
 18. 18.  Εξειδίκευση πιστώσεων για κληροδότημα Φωκίωνος Ράδου
 19. 19.  Κατάρτιση προϋπολογισμού κληροδοτήματος  «Φωκίωνος Ράδου» οικον.έτους 2020
 20. 20.  Κατάρτιση προϋπολογισμού κληροδοτήματος «Ιωάννη Ισκου» οικον.έτους 2020
 21. 21.  Κατάρτιση προϋπολογισμού κληροδοτήματος  «Στέφανου Βακάλη» οικον.έτους 2020
 22. 22.   Κατάρτιση προϋπολογισμού κληροδοτήματος  «Κων/νου Γεωργόπουλου» οικον.έτους 2020
 23. 23.  Εγκριση απολογισμού οικον.έτους 2019 Κληροδοτήματος «Φωκίωνος Ράδου»
 24. 24.  Εγκριση απολογισμού οικον.έτους 2019 κληροδοτήματος «Ιωάννη Ισκου» οικον.έτους 2020
 25. 25.  Εγκριση απολογισμού οικον.έτους 2019 κληροδοτήματος κληροδοτήματος  «Στέφανου Βακάλη»
 26. 26.  Εγκριση απολογισμού οικον.έτους 2019 κληροδοτήματος κληροδοτήματος  «Κων/νου Γεωργόπουλου»
 27. 27.  Έγκριση Απόφασης του Ν.Π.Ι.Δ. με θέμα: «Έγκριση & ψήφιση ετήσιου Πλαισίου Δράσης οικ. έτους 2020 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ζίτσας
Αναρτήθηκε στις 13 Δεκέμβριος 2019

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα