Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 20-01-20

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής  προσκαλεί τα μέλη της σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στην Ελεούσα, στις 20 Ιανουαρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. 1.    Εγκριση ή μη πρακτικών Ι & ΙΙ Επιτροπής διαγωνισμού ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικής και οικονομικής προσφοράς και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου,που αφορά την «Προμήθεια τροφίμων για το Δήμο Ζίτσας και τα Νομικά του Πρόσωπα»
  2. 2.    Απευθείας ανάθεση προμήθειας ειδών υγιεινής –καθαριότητας και ευπρεπισμού Δ.Ζίτσας και των Νομικών Προσώπων του, ως κατεπείγοντος, λόγω μη ολοκλήρωσης της διαδικασίας του συνοπτικού διαγωνισμού.
  3. 3.    Ανάθεση σε δικηγόρο όπως παραστεί και εκπροσωπήσει το Δήμο σχετικά με υπόθεση Ιωάννη Νούσια
Αναρτήθηκε στις 16 Ιανουάριος 2020

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα