Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 24-01-20 (έκτακτη)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προσκαλεί τα μέλη της σε έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στην Ελεούσα, στις 24 Ιανουαρίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. 1.    Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2020
  2. 2.    Εγκριση ή μη πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού που αφορά την «Παροχή Υπηρεσιών και Εξωτερικής Εμπειρογνωμοσύνης για τις Ανάγκες του Έργου CULTURAL LANDS
  3. 3.    Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο: «Εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης στη θέση ΒΙΓΛΑ Τ.Κ. Μ.Γαρδικίου» αναδόχου Ανδρέα Σερβετά.
  4. 4.    Τροποποίηση της αριθ. 384/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την Παράταση της σύμβασης για την Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Δήμου Ζίτσας ,όσον αφορά την ομάδα 1: Ανατρεπόμενο διαξονικό φορτηγό,για τις ανάγκες του Δ.Ζίτσας
  5. 5.    Λήψη απόφασης για διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους τελών και προστίμων τέλους 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων καταστήματος και εκ νέου βεβαίωση αυτών.

 

Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα, για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του δήμου και λόγω στενών χρονικών περιθωρίων που δεν επιτρέπουν την συζήτηση των συγκεκριμένων θεμάτων σε τακτική συνεδρίαση.

Αναρτήθηκε στις 23 Ιανουάριος 2020

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα