Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 25-02-20

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προσκαλεί τα μέλη της να προσέλθουν σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στην Ελεούσα, στις 25 Φεβρουαρίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00 π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Έγκριση ή μη  Επικαιροποιημένης Μελέτης: «Ενεργειακή Αναβάθμιση   Σχολικών Κτιρίων Δήμου Ζίτσας»
  2. Αποδοχή ή μη γνωμοδοτήσεων δικηγόρου  και ελέγχου τίτλων ιδιοκτησίας, κατόπιν αιτήματος του  κ.Αλεξίου Κων/νου, σχετικά με ανταλλαγή τμήματος κοινοτικής έκτασης, στην Κοινότητα Γιουργάνιστας Δ. Ζίτσας
  3. Αποδοχή ή μη γνωμοδότησης δικηγόρου, κατόπιν αιτήσεως του Συμβουλίου Κοινότητας Κληματιάς σχετικά με Αναγνώριση ιδιοκτησιακού δικαιώματος ιδιωτών
  4. Αποδοχή ή μη γνωμοδότησης δικηγόρου σχετικά με την εκμίσθωση καλλιεργήσιμων εκτάσεων (άρθρο 195 του Ν. 3463/2006).
  5. Εγκριση ή μη πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού ανάδειξης προσωρινού αναδόχου που αφορά το έργο: «Αγροτική Οδοποιϊα ΔΕ Εκάλης»
  6. Καθορισμός όρων δημοπρασίας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού που αφορά την Προμήθεια υλικών συντήρησης δημοτικών εγκαταστάσεων και οδών Δ.Ζίτσας ,προϋπολογισμού δαπάνης ποσού 247.894,25€
  7. Προγραμματισμός προσλήψεως για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών πρόσκαιρων αναγκών με σύμβαση διάρκειας δύο μηνών.
Αναρτήθηκε στις 20 Φεβρουάριος 2020

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα