Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 28-02-20 (έκτακτη)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προσκαλεί τα μέλη της σε έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στην Ελεούσα, στις 28 Φεβρουαρίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.00 π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Εγκριση ή μη πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού ανάδειξης προσωρινού αναδόχου που αφορά το έργο: «Διαμόρφωση χώρου νεκροταφείων στις Τ.Κ. Ζίτσας, Λιγοψάς, Βασιλόπουλου, Ροδοτοπίου , Πρωτόπαππας και Πολυλόφου»
  2. Καθορισμός όρων διακήρυξης που αφορά την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΕΚΘΕΤΗΡΙΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ» στα πλαίσια της Πράξης με ακρωνύμιο: “WINCOME” (Πακέτο Εργασίας 5/ Παραδοτέο 5.1.1) του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREGIPACBC “ Greece – Albania 2014-2020
  3. Εγκριση ή μη αναγκαιότητας χορήγησης νέας παροχής ηλεκτροδότησης στις Παιδικές Χαρές Κοινότητας Ασφάκας-Καρίτσας-Παλιουρής-Βουτσαρά-Κουρέντων-Λιγοψάς και Ελεούσας του Δ.Ζίτσας.
  4. Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης Μονή Προφήτη Ηλία Τ.Κ. Ζίτσας,αναδόχου Α. Κρικώνη-Α.Παπαχρήστος (ΝΙΑΔΑ Ο.Ε.)
  5. Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου:Διευθέτηση υδάτων στην Τ.Κ. Λύγγου και διαμόρφωση Κ.Χ. στην Τ.Κ. Κληματιάς,αναδόχου εταιρείας Α.& Π. Λάμπρης Ο.Ε.
  6. Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην Τ.Κ. Γαβρισιών ,αναδόχου Ντάφλη Γεώργιου.
  7. Χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: Επισκευή Κοινοτικού κτιρίου στην Τ.Κ. Ραδοβιζίου,αναδόχου κ.Γκούτση Αχιλλέα.
  8. Αποδοχή της Απόφασης Προέγκρισης Διακήρυξης, Καθορισμός των Όρων Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του έργου: «Αποχέτευση Ομβρίων Υδάτων Τμήματος Οικισμού Τ.Κ. Ζωοδόχου», με Κωδικό ΟΠΣ 5030888 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020», Προϋπολογισμού 2.200.000,00€ (Κ.Α. 63-7312.807) και Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα, για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του δήμου και λόγω στενών χρονικών περιθωρίων που δεν επιτρέπουν την συζήτηση των συγκεκριμένων θεμάτων σε τακτική συνεδρίαση

Αναρτήθηκε στις 27 Φεβρουάριος 2020

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα