Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 26-05-20

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προσκαλεί τα μέλη της σύμφωνα με το  άρθρο 72 του Ν. 3852/10,όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 Ν. 4555/2018 και το άρθρο 3 του  Ν.4623/2019, λαμβάνοντας υπόψη τα ληφθέντα μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του Κορωνοϊού covid 19 και σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.A’ /11-03-2020) και με την υπ’ αριθ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών την 26η Μαϊου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00 π.μ. για ενημέρωση, συζήτηση και λήψη σχετικών αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί:

 

  1. 1. Ανάθεση σε δικηγόρο ελέγχου ,στο Υποθηκοφυλακείο Ιωαννίνων,μερίδας Κάτω Λαψίστας Δ.Ζίτσας (αριθ.τεμ. 323), σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς του νέου νεκροταφείου.
  2. 2. Ανάθεση σε δικηγόρο όπως προβεί σε ενέργειες για άρση υποθήκης δανείων του Δήμου Ζίτσας.
  3. 3. Ανάθεση σε δικηγόρο για παροχή γνωμοδότησης κατόπιν της αριθ. 272/2019 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων-Τμήμα 1ο Τριμελές, σχετικά με την αριθ. 178/18-12-2017 έφεσης του Δ.Ζίτσας κατά της εταιρείας με την επωνυμία ΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
  4. 4. Ανάθεση σε δικηγόρο γνωμοδότησης επι αιτήσεων ιδιωτών-δημοτών περί της αναγνώρισης ή μη αμφισβήτηση-διεκδίκηση του Δήμου σε εκτάσεις επι τις οποίες προβάλλουν δικαιώματα κυριότητας, ευρισκόμενες εντός της έκτασης των 5.000στρεμ. ,που με την αριθ.213/1999 Απόφαση του Αρείου Πάγου έχουν αναγνωριστεί έναντι του Δημοσίου ως ιδιοκτησία της  τότε Κοινότητας Κληματιάς και του Δήμου Ευρυμενών και νυν του Δήμου Ζίτσας ως διαδόχου τους.
  5. 5. Εγκριση ή μη πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης που αφορά την Συντήρηση γηπέδων Δ.Ζίτσας.
  6. 6. Εξειδίκευση πίστωσης ,κατόπιν ανάθεσης σε δικηγόρο παροχής γνωμοδότησης σχετικά με την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της αριθ. 31505/11-03-2020 απόφασης Εγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Συντονιστή Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου –Δυτ.Μακεδονίας,που αφορά την εταιρεία Κ.Π. ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΙΚΕ
  7. 7. Εγκριση μελέτης του έργου: Αισθητική ,λειτουργική ,περιβαλλοντική αναβάθμιση πεζοδρόμων στον οικισμό Ζίτσας ,προϋπολογισμού 214.788,00€
Αναρτήθηκε στις 22 Μάιος 2020

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα