Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 25-08-20

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προσκαλεί τα μέλη της σύμφωνα με το  άρθρο 72 του Ν. 3852/10,όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 Ν. 4555/2018 και το άρθρο 3 του  Ν.4623/2019, λαμβάνοντας υπόψη τα ληφθέντα μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του Κορωνοϊού covid 19 και σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ. A’ /11-03-2020) και με την υπ’ αριθ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών την 25η Αυγούστου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00π.μ. για ενημέρωση, συζήτηση και λήψη σχετικής απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που ακολουθούν :

 

  1. Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2020
  2. 2.      Έγκριση ή μη Μελέτης: «Ασφαλτόστρωση δρόμων στην Τ.Κ. Ζωοδόχου» και καθορισμός του τρόπου δημοπράτησης του έργου
  3. 3.      Έγκριση ή μη Μελέτης: «Ασφαλτόστρωση δρόμων στις Τ.Κ. Παλιουρής και Λιγοψάς» και καθορισμός του τρόπου δημοπράτησης του έργου
  4. 4.      Ανάθεση σε δικηγόρο εξέτασης αιτήσεως κ. Αναστασίου Ζώτου, σχετικά με  ιδιοκτησιακό, στην Κοινότητα  Καλοχωρίου ΔΕ Μολοσσών Δ.Ζίτσας
  5. 5.      Ανάθεση σε δικηγόρο υποβολής ένστασης, ενώπιον της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, με θέμα :Ενσταση κατά του πίνακα επιμερισμού του ειδικού τέλους υπέρ οικιακών καταναλωτών, στις κοινότητες όπου λειτουργούν σταθμοί ΑΠΕ και Υβριδικοί Σταθμοί.
Αναρτήθηκε στις 21 Αύγουστος 2020

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα