Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 29-09-20

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προσκαλεί τα μέλη της σύμφωνα με το  άρθρο 72 του Ν. 3852/10,όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 Ν. 4555/2018 και το άρθρο 3 του  Ν.4623/2019, λαμβάνοντας υπόψη τα ληφθέντα μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του Κορωνοϊού covid 19 και σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ. A’ /11-03-2020) και με την υπ’ αριθ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών την 29η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00π.μ. για ενημέρωση, συζήτηση και λήψη σχετικής απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που ακολουθούν :

 

  1. 1. Εγκριση ή μη 1ου ΑΠΕ του έργου: «Επισκευή-Συντήρηση Δεξαμενών υδροδότησης οικισμών Πετραλώνων & Αναργύρων, Δ.Ε. Πασσαρώνας, Δήμου Ζίτσας», αναδόχου Παππά Ευγένιου Ε.Δ.Ε.
  2. 2. Εγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής  του έργου: «Επέκταση δικτύου ύδρευσης στην Δ.Κ. Ελεούσας», αναδόχου Παππά Ευγένιου Ε.Δ.Ε.
  3. 3. Έγκριση της υπ’ αριθ. 66/2020 Απόφασης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ζίτσας Ιωαννίνων (ΚΕΔΗΖΙ), που αφορά  Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2020. 
  4. 4. Εγκριση ή μη πρακτικού εκμίσθωσης αγροτεμαχίου στη θέση ΒΙΓΛΑ Κάτω Λαψίστας Δ.Ζίτσας ,εμβαδού 7.150.τ.μ.
  5. 5. Εγκριση πρακτικού άγονου διαγωνισμού εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου που αποτελείται από ισόγειο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος εμβαδού 393,87τ.μ.,από υπόγειο-βοηθητικούς χώρους εμβαδού 155,15τ.μ. και από υπερκείμενο του ισογείου ξενώνα εμβαδού 359,58τ.μ. στην Κεντρική πλατεία Κοινότητας Ζίτσας Δ.Ε. Ζίτσας του Δ.Ζίτσας.
Αναρτήθηκε στις 25 Σεπτέμβριος 2020

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα