Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 12-07-21

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προσκαλεί τα μέλη της σύμφωνα με το  άρθρο 72 του Ν. 3852/10,όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 Ν. 4555/2018 και το άρθρο 3 του  Ν.4623/2019, κατόπιν της ΚΥΑ  αριθ.Δ1α/Γ.Π.οικ. 41332/02-07-2021 (ΦΕΚ 2879/2021 τεύχος Β) κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από Δευτέρα 05 Ιουλίου 2021  και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 12 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00»,  της εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/168/οικ.13727/05.07.2021 (50η εγκύκλιος)που αφορά  “Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού και των εγκυκλίων του ΥΠ.ΕΣ. εγκ.426/77233/13.11.2020, εγκ. 427/77440/13.11.2020, σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη την 12η Ιουλίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.00π.μ. για ενημέρωση, συζήτηση και λήψη σχετικών αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί:

Η διάρκεια της τηλεδιάσκεψης θα είναι από 9.00π.μ. έως 11.00π.μ.

Το σύστημα θα ανοίξει από τις 8.00π.μ., προκειμένου να αντιμετωπιστούν τυχόν τεχνικά προβλήματα

 

  1. 1.                   Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2021
  2. 2.                   Aποδοχή πιστώσεων από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021,στους Δήμους  για Επισκευή και Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων
  3. 3.                   Ανάθεση σε δικηγόρο παροχής γνωμοδότησης, περί παραχώρησης εδαφικών λωρίδων σε κοινή χρήση, κατόπιν και του υπ’ αριθμ. 18822/23-12-2020 εγγράφου του κ. ΜΙΖΑΡΑ ΜΙΧΑΗΛ του Παναγιώτη
  4. 4.                   Kαθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου (καφενείου) Κοινότητας Γκριμπόβου Δήμου Ζίτσας,εμβαδού 61,16τ.μ.
  5. 5.                   Kαθορισμός όρων δημοπρασίας μίσθωσης ιδιωτικού ακινήτου (αίθουσας ή καταστήματος) στην Κοινότητα Ελεούσας, το οποίο θα προσφέρεται να χρησιμοποιηθεί ως Προθάλαμος του Αγροτικού Ιατρείου Ελεούσας
  6. 6.                   Εγκριση ή μη πρακτικού Ι/21-06-2021 Επιτροπής διαγωνισμού , ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του έργου: «Κατασκευή Πράσινου Σημείου Δήμου Ζίτσας»
  7. 7.                   Εγκριση ή μη πρωτοκόλλου προοσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: Διαμόρφωση Κ.Χ.και τσιμεντόστρωση δρόμων στην Τ.Κ. Ριζού,αναδόχου Τσώρου Αλέξανδρου
  8. 8.                   Εγκριση ή μη πρωτοκόλλου προοσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: Εργασίες βελτίωσης παιδικών χαρών Δ.Ζίτσας, αναδόχου Γκούτση Αχιλλέα
Αναρτήθηκε στις 08 Ιούλιος 2021

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα