Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 14-07-21

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προσκαλεί τα μέλη της σύμφωνα με το  άρθρο 72 του Ν. 3852/10,όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 Ν. 4555/2018 και το άρθρο 3 του  Ν.4623/2019, κατόπιν της ΚΥΑ  αριθ.Δ1α/Γ.Π.οικ. 41332/02-07-2021 (ΦΕΚ 2879/2021 τεύχος Β) κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από Δευτέρα 05 Ιουλίου 2021  και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 12 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00»,  της εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/168/οικ.13727/05.07.2021 (50η εγκύκλιος)που αφορά  “Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού και των εγκυκλίων του ΥΠ.ΕΣ. εγκ.426/77233/13.11.2020, εγκ. 427/77440/13.11.2020, σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη την 14η Ιουλίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.00π.μ. για ενημέρωση, συζήτηση και λήψη σχετικών αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί:

Η διάρκεια της τηλεδιάσκεψης θα είναι από 9.00π.μ. έως 11.00π.μ.

Το σύστημα θα ανοίξει από τις 8.00π.μ., προκειμένου να αντιμετωπιστούν τυχόν τεχνικά προβλήματα

 

  1. 1.    "Ετήσιος  προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού του Δήμου Ζίτσας   έτους 2022"
  2. 2.    Εγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης 600τ.μ. στη θέση ΨΗΛΩΜΑ Κοινότητας Ροδοτοπίου Δ.Ζίτσας
  3. 3.    Εγκριση ή μη Σύναψης Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Ζίτσας και του Γραφείου της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες
  4. 4.    Εγκριση ή μη μελέτης με τίτλο; Ανάπλαση Περιβάλλοντα Χώρου Περιπτέρου Πληροφόρησης και Προβολής Κρασιών στην Τ.Κ. Ζίτσας
  5. 5.    Εξειδίκευση πίστωσης κληροδοτήματος ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΒΑΚΑΛΗ για πληρωμή οφειλών ΕΝΦΙΑ προηγούμενων οικον.ετών
  6. 6.    Εγκριση υπαγωγής  σε ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση του κληροδοτήματος ΙΩΑΝΝΗ ΙΣΚΟΥ Δ.Ζίτσας-Εξειδίκευση πίστωσης
  7. 7.    Λήψη απόφασης ανάθεσης σε λογιστή διεκπαιρέωσης διακοπής ΑΦΜ κληροδοτημάτων ΙΩΑΝΝΗ ΙΣΚΟΥ και ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΒΑΚΑΛΗ Δ.Ζίτσας
  8. 8.    Έγκριση μετακινήσεων αιρετών εκτός έδρας και εξειδίκευση πίστωσης για την κάλυψη των εξόδων αυτών
Αναρτήθηκε στις 09 Ιούλιος 2021

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα