Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 20-07-21

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προσκαλεί τα μέλη της σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν. 3852/10,όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 Ν. 4555/2018 και το άρθρο 3 του  Ν.4623/2019, κατόπιν της ΚΥΑ  αριθ.Δ1α/Γ.Π.οικ. 44779/15-07-2021 (ΦΕΚ 3117/16-07-2021 τεύχος Β) κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από Παρασκευή  16 Ιουλίου 2021  και ώρα 6:00 έως και την Δευτέρα 26 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00»,  της εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/170/οικ.14187/13.07.2021 (51η εγκύκλιος)που αφορά  “Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού και των εγκυκλίων του ΥΠ.ΕΣ. εγκ.426/77233/13.11.2020, εγκ. 427/77440/13.11.2020, σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη την 20η Ιουλίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00π.μ. για ενημέρωση, συζήτηση και λήψη σχετικών αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί:

Η διάρκεια της τηλεδιάσκεψης θα είναι από 9.00π.μ. έως 11.00π.μ.

Το σύστημα θα ανοίξει από τις 8.00π.μ., προκειμένου να αντιμετωπιστούν τυχόν τεχνικά προβλήματα

 

  1. 1.            Εκθεση τριμηνιαίου ελέγχου με αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού 2ου τριμήνου 2021,σύμφωνα με την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ.4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011
  2. 2.            Εγκριση ή μη πρακτικού επαναληπτικής δημοπράτησης του ισόγειου καταστήματος (αρτοποιείο) επί της οδού Διαλέττη 16 στη Θεσσαλονίκη, κληροδοτήματος «Ιωάννη Ίσκου»
  3. 3.            Παράταση σύμβασης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΖΙΤΣΑΣ»  ,που έχει ανατεθεί στην εταιρεία ΑΦΟΙ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε. και λήγει στις 27-07-2021.
  4. 4.            Παράταση σύμβασης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΚΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΚΑΙ ΚΡΑΣΠΕΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΠΑΣΣΑΡΩΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ»  που έχει ανατεθεί στην εταιρεία ΑΦΟΙ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε. και λήγει στις 17-08-2021.
  5. 5.            Καθορισμός όρων ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού που αφορά το έργο : Ασφαλτοστρώσεις – τσιμεντοστρώσεις & κατασκευή κλίμακας στις Δ/Τ. Κ. Ελεούσας, Άνω Λαψίστας και Μεταμόρφωσης, προϋπολογισμού ποσού 110.000,00€ με ΦΠΑ
Αναρτήθηκε στις 16 Ιούλιος 2021

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα