Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 6η Ιουνίου 2022 ημέρα Δευτέρακαι ώρα 9.00π.μ.

Ο Πρόεδρος της οικονομικής Επιτροπής σας καλεί σε τακτική συνεδρίαση  οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης την 6η Ιουνίου 2022 ημέρα Δευτέρακαι ώρα 9.00π.μ.για ενημέρωση, συζήτηση και λήψη σχετικών αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί:

 

  1. Έγκριση ή μη πρακτικών Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Πράξη «Διαχείριση Βιοαποβλήτων Δήμου Ζίτσας» προϋπολογισμού 241.657,85€ με Φ.Π.Α. (194.885,36€ προ Φ.Π.Α.) που αφορά το Υποέργο 1: «Προμήθεια εξοπλισμού κάδων βιοαποβλήτων Δήμου Ζίτσας» και  το Υποέργο 2: «Προμήθεια εξοπλισμού Α/Φ οχήματος βιοαποβλήτων Δήμου Ζίτσας»
  2. Αποδοχή ή μη γνωμοδότησης δικηγόρου ,για την ανάθεση της προμήθειας φρέσκου γάλακτος, λόγω προσφυγών από τους οικονομικούς φορείς
  3. Διαγραφή μισθωμάτων δημοτικού καταστήματος (καφενείου)στην Κοινότητα Καλοχωρίου Δ.Ζίτσας, λόγω λύσης της μίσθωσης
  4. Εξειδίκευση πιστώσεων για πολιτιστικές καλοκαιρινές εκδηλώσεις του Δήμου
Αναρτήθηκε στις 01 Ιούνιος 2022

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα