Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 09-06-22 (έκτακτη)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προσκαλεί τα μέλη της σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν. 3852/10,όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 Ν. 4555/2018 και το άρθρο 3 του  Ν.4623/2019, κατόπιν της ΚΥΑ  αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 30819/31-05-2022 (ΦΕΚ 2676/31-05-2022 Τεύχος Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από Τετάρτη 1η Ιουνίου 2022 έως την Τετάρτη 15η Ιουνίου 2022  και ώρα 6:00»,  σε έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης την 9η Ιουνίου 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.00π.μ. για ενημέρωση, συζήτηση και λήψη σχετικών αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί:

 

  1. 1.    Αποδοχή ή μη γνωμοδότησης δικηγόρου , κατόπιν της αριθ. 5200/19-04-2022 αίτησης της αναδόχου εταιρείας  «ΓΕΩΓΝΩΜΩΝ Ο.Ε.»,  όπου  αιτείται τη διάλυση της υπ’ αριθμ. 17846/08-12-2020 σύμβασης του έργου «Καθαίρεση στέγης και προσθήκη ορόφου στο Δημαρχιακό κατάστημα της Δ.Κ. Ελεούσας του Δήμου Ζίτσας»-Εγκριση ή μη διάλυσης σύμβασης του ανωτέρω έργου
  2. 2.    Εγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού ,με ανταγωνιστική διαδικασία, με διαπραγμάτευση, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, για την ανάθεση της σύμβασης με τίτλο «Προμήθεια ειδών τροφίμων για τις ανάγκες του Δ.Ζίτσας και των νομικών του προσώπων» ,του τμήματος Α΄(Προμήθεια ειδών παντοπωλείου), του αρχικού Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διαγωνισμού του Δ.Ζίτσας, για την «Προμήθεια Τροφίμων και φρέσκου γάλακτος για τις ανάγκες του Δ.Ζίτσας και των Νομικών τουΠροσώπων»
  3. 3.    Ανάθεση σε δικηγόρο όπως παραστεί και εκπροσωπήσει το Δ.Ζίτσας ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ιωαννίνων(Ειδική Διαδικασία Περιουσιακών Διαφορών)για οφειλές μισθωτή ακινήτου επι των οδών Βηλαρά και Μπαλάνου 30-Ιωάννινα (διαμέρισμα Β1) Κληροδοτήματος Φωκίωνος Ράδου.

 

Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα, για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του δήμου και λόγω στενών χρονικών περιθωρίων που δεν επιτρέπουν την συζήτηση των συγκεκριμένων θεμάτων σε τακτική συνεδρίαση.

Αναρτήθηκε στις 08 Ιούνιος 2022

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα