Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 26-08-22

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προσκαλεί τα μέλη της σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν. 3852/10,όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 Ν. 4555/2018 και το άρθρο 3 του  Ν.4623/2019, κατόπιν της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 44590/29.07.2022 (ΦΕΚ 4088/30.07.2022 τεύχος Β') που παρατείνεται η ισχύς της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.43107/22.7.2022 (Β’ 3891) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από τη Δευτέρα, 25 Ιουλίου 2022 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 1 Αυγούστου 2022 και ώρα 06:00» από τη λήξη της έως και την Πέμπτη, 1η  Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 06:00», σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης την 26η Αυγούστου 2022 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 9.00π.μ. για ενημέρωση, συζήτηση και λήψη σχετικών αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί:

 

  1. 1.    Ασκηση ή μη δικαιώματος προαίρεσης για τη σύμβαση με αριθ. πρωτ. 6754/28-05-2020 για τη «Συλλογή και Μεταφορά Αστικών Στερεών Αποβλήτων των Δ.Ε. Ευρυμενών-Ζίτσας-Μολοσσών-Εκάλης-ΒΙ.ΠΕ. (Ιωαννίνων) Δ. Ζίτσας
  2. 2.    Εγκριση ή μη πρακτικού Γνωμοδότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής , για τη χορήγηση μετάθεσης χρόνου παράδοσης των αγαθών της προμήθειας : Προμήθεια Καλαθοφόρου Οχήματος για τον Δήμο Ζίτσας
  3. 3.    Αποδοχή Επιχορήγησης από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του ΥΠΕΣ με τίτλο: «Προμήθεια Απορριμματοφόρων Οχημάτων, Μηχανημάτων Έργου και Συνοδευτικού Εξοπλισμού» και Αναμόρφωση Προϋπολογισμού
  4. 4.    Αποδοχή και Κατανομή Πίστωσης η οποία προέρχεται από Χρηματοδότηση του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. για την υλοποίηση έργων ασφαλτόστρωσης δημοτικών δρόμων εντός του οικισμού της Ελεούσας Δήμου Ζίτσας
  5. 5.    Εγκριση επικαιροποιημένης μελέτης με τίτλο: «Αντικατάσταση Εξωτερικού Υδραγωγείου και Εσωτερικών Δικτύων Ύδρευσης Οικισμών Δ.Ε. Μολοσσών Δήμου Ζίτσας»
Αναρτήθηκε στις 22 Αύγουστος 2022

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα