Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Έγκριση δαπάνης μετατόπισης δικτύου ΔΕΔΔΗΕ στην οδό Μ.Αλεξάνδρου & Αρτέμιδος στην Δ.Κ. Ελεούσας του Δ.Ζίτσας- Διάθεση πίστωσης ποσού 875,83 €

Αρ. Απόφασης
304/2015

Η Οικονομική Επιτροπή εγκρίνει τη δαπάνη μετατόπισης του δικτύου στην συμβολή των οδών Μ.Αλεξάνδρου & Αρτέμιδος στην Δ.Κ. Ελεούσας και συγκεκριμένα ενός στύλου στην
συμβολή των οδών Μ.Αλεξάνδρου και Αρτέμιδος στην Δ.Κ. Ελεούσας,επειδή μετά την εφαρμογή του νέου ρυμοτομικού σχεδίου Ελεούσας(διάνοιξη δρόμου στην επέκταση οικισμού) προκύπτει στύλος στην μέση του δρόμου.
Εγκρίνει τη διάθεση πίστωσης ποσού 875,83 € σε βάρος του Κ.Α. 30-7325.019 προϋπολογισμού οικον. έτους 2015 για τη δαπάνη μετατόπισης δικτύου ΔΕΔΔΗΕ στη συμβολή των οδών Μ.Αλεξάνδρου & Αρτέμιδος στην Δ.Κ. Ελεούσας

Αναρτήθηκε στις 17 Δεκέμβριος 2015

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα