Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Εγκριση δαπάνης επέκτασης δικτύου ΦΟΠ στην Δ.Ε. Μολοσσών (Τ.Κ. Εκκλησοχωρίου και Τ.Κ. Ραδοβιζίου)- Διάθεση πίστωσης ποσού 2.200,22€

Αρ. Απόφασης
310/2015

Η Οικονομική Επιτροπή εγκρίνει τη δαπάνη επέκτασης του δικτύου ΦΟΠ με ένα στύλο και ένα απλό φωτιστικό σώμα στην Τ.Κ. Εκκλησοχωρίου ΔΕ Μολοσσών και την δαπάνη με ένα
στύλο και δύο απλά φωτιστικά σώματα για την Τ.Κ. Ραδοβιζίου ,συνοικισμός Διχουνίου
ΔΕ Μολοσσών.
Εγκρίνει τη διάθεση πίστωσης ποσού 2.200,22€ σε βάρος του Κ.Α. 30-7325.020 προϋπολογισμού οικον. έτους 2015 [ΑΡ. ΠΡΟΤ. ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ-870-], για την δαπάνη επέκτασης του δικτύου ΦΟΠ στην Τ.Κ. Εκκλησοχωρίου και Τ.Κ. Ραδοβιζίου [Δ.Ε. Πασσαρώνος].

Αναρτήθηκε στις 28 Δεκέμβριος 2015

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα