Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Οικονομικής Επιτροπής

Οι αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής αναρτώνται και στη σελίδα του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στη σελίδα του ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ.

Τροποποίηση της αριθ.197/2013 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής, για την εκμίσθωση δημοτικών ακινήτων που διενεργούνται με δημοπρασία Αρ. Απόφασης
259/2015

Η Οικονομική Επιτροπή τροποποιεί την αριθμ. 197/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση ως εξής: α] Αντικαθιστά το τακτικό μέλος της επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την εκμίσθωση δημοτικών ακινήτων κ. Κέγκου Φρειδερίκη του κλάδου ΔΕ1 Διοκητικού, με την υπάλληλο του Δήμου κ. Πανταζή Ευανθία του κλάδου Τ.Ε.Διοικητικού-Λογιστικού β] Ύστερα από την αντικατάσταση αυτή η συγκεκριμένη επιτροπή αποτελείται από τους:Τακτικά Μέλη:1. Τόιλου Ανδρομάχη του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ως...

Αναρτήθηκε στις 12 Νοέμβριος 2015 Περισσότερα »
Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2015 Αρ. Απόφασης
258/2015

Η Οικονομική Επιτροπή καταρτίζει το σχέδιο αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικον. έτους 2015 του Δήμου Ζίτσας και το υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο για ψήφιση, σύμφωνα με την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, όπως αυτή έχει κατατεθεί από τον εισηγητή και έχει εγγραφεί στην ανωτέρω εισήγηση.

Αναρτήθηκε στις 12 Νοέμβριος 2015 Περισσότερα »
Έγκριση διάθεσης ειδικευμένων πιστώσεων που φέρονται εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό οικον. έτους 2015 Αρ. Απόφασης
257/2015

Η Οικονομική Επιτροπή εγκρίνει τη διάθεση των παρακάτω πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2015 και συγκεκριμένα:

Αναρτήθηκε στις 12 Νοέμβριος 2015 Περισσότερα »
Περί καταρτίσεως των όρων δημοπρασίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση Καθολικού Ιεράς Μονής Κοιμήσεως Θεοτόκου Παναγίας Ραϊδιώτισσας Βροσύνας » προϋπ/σμού δαπάνης 40.000,00 € με ΦΠΑ - Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού Αρ. Απόφασης
256/2015

Η Οικονομική Επιτροπή καταρτίζει τους όρους της διακήρυξης για τη διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση Καθολικού Ιεράς Μονής Κοιμήσεως Θεοτόκου Παναγίας Ραϊδιώτισσας Βροσύνας» προϋπ/σμού δαπάνης 40.000,00€ με ΦΠΑ ως εξής:

Αναρτήθηκε στις 12 Νοέμβριος 2015 Περισσότερα »
Αποδοχή ή μη γνωμοδότησης σχετικά με την αριθ. 1057/9/1028-γ΄/2-9-2015 Γνωστοποίηση παραβάσεως από την Δ/νση Αστυνομίας Ιωαννίνων,για αυθαίρετη κατάληψη κοινοχρήστου χώρου από καντίνα υπαίθριου εμπορίου Αρ. Απόφασης
255/2015

Η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε: 1. Την αποδοχή της γνωμοδότησης της δικηγόρου Ιωαννίνων κ. Ζώη Ιωάννα του Δημητρίου(Ναπολέων Ζέρβα 6-Ιωάννινα), την οποία συνέταξε ύστερα από την αριθ.222/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.2. Να επιβληθεί σε βάρος του Γεωργίου Μούτα του Βασιλείου το αναλογούν τέλος για την χρήση του κοινοχρήστου χώρου καθ’ υπέρβαση της χορηγηθείσας άδειας (για την πέραν των 10 τ.μ. για τα οποία χορηγήθηκε άδεια, χρήση του χώρου) καθώς και πρόστιμο διπλάσιο προς το αναλογούν τέλος χρήσης, αφού προηγουμένως συνταχθεί από ...

Αναρτήθηκε στις 12 Νοέμβριος 2015 Περισσότερα »
Αποδοχή ή μη γνωμοδότησης για άσκηση ή μη εφέσεως σχετικά με την αριθ. 330/2015 απόφαση Ειρηνοδικείου Ιωαννίνων,που αφορά την αγωγή του Κων/νου Ιωάννου κατά Δ.Ζίτσας. Αρ. Απόφασης
254/2015

Η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε: 1. Την αποδοχή της γνωμοδότησης της δικηγόρου κ. Παππά Ιουλία του Δημητρίου - Δικηγόρο Ιωαννίνων-(Ασωπίου 12-Ιωάννινα), την οποία συνέταξε ύστερα από την αριθ.247/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.2. Να μην ασκηθεί έφεση κατά της ανωτέρω υπ.αριθ.330/2015 απόφασης του Ειρηνοδικείου Ιωαννίνων

Αναρτήθηκε στις 12 Νοέμβριος 2015 Περισσότερα »
Ορισμός από Οικονομική Επιτροπή εκπροσώπου του Δήμου να εξετασθεί ως μάρτυρας ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Ιωαννίνων στην ποινική δίκη κατά κ.Ράπτη Θεοφάνη του Κων/νου στις 20-11-2015 Αρ. Απόφασης
253/2015

Η Οικονομική Επιτροπή ορίζει σαν εκπρόσωπο του Δήμου να εμφανισθεί αυτοπροσώπως ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Ιωαννίνων που θα συνεδριάσει δημόσια στο ακροατήριό του την Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 9π.μ. για να εξετασθεί σαν μάρτυρας στην ποινική δίκη κατά του κατηγορούμενου Ράπτη Θεοφάνη του Κων/νου ,τον υπάλληλο του Δήμου Ζίτσας κ.Στάθη Σταύρο-Ηλεκτρολόγο Μηχανικό-Προϊστάμενο Τμήματος Τεχνικών Έργων του Δήμου.

Αναρτήθηκε στις 12 Νοέμβριος 2015 Περισσότερα »
Τροποποίηση της αριθ.165/2015 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δ.Ζίτσας-Ψήφιση πίστωσης Αρ. Απόφασης
252/2015

Η Οικονομική Επιτροπή: 1. Τροποποιεί την αριθ.165/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δ.Ζίτσας, για τους λόγους που αναφέρονται στην ανωτέρω εισήγηση και 2. Ορίζει τον Δικηγόρο Ιωαννίνων κ.Παπαφωτίκα Π. Κων/νο (Στοά Ορφέα-Ιωάννινα), στον οποίο παρέχει την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα, προκειμένου να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες που αφορούν την ανωτέρω αίτηση –αναφορά του κ.Λάζαρου Τσεκούρα του Γεωργίου και να εκπροσωπήσει τον Δήμο στις ανωτέρω αγωγές καθώς και σε κάθε αναβολή ή επανάληψη που τυχόν προκύψει και οτιδήποτε απ...

Αναρτήθηκε στις 12 Νοέμβριος 2015 Περισσότερα »
Ορισμός δικηγόρου για απαραίτητες ενέργειες σχετικά με οικόπεδο στην Τ.Κ. Ροδοτοπίου που αφορά το αριθ. 10351/30-3-1988 συμβόλαιο και ειδικότερα τον όρο η έκταση να χρησιμοποιηθεί για την ίδρυση αποθηκών και ψυκτικών θαλάμων Αρ. Απόφασης
251/2015

Η Οικονομική Επιτροπή αναθέτει στον Δικηγόρο Ιωαννίνων κ. Γοργόλη Βασίλειο του (28ης Οκτωβρίου-Ιωάννινα) την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα, προκειμένου να προβεί σε παροχή γνωμοδότησης σχετικά με το αριθ. 10351/30-3-1988 συμβόλαιο πώλησης και ειδικότερα τον όρο να χρησιμοποιηθεί η έκταση για την ίδρυση αποθηκών και ψυκτικών θαλάμων του Τοπικού Γ.Π. Συν/σμού Ροδοτοπίου Ιωαννίνων,μέσα σε προθεσμία πέντε(5) ετών και σε περίπτωση μη εκπλήρωσης του ειδικού αυτού σκοπού (όρου) η ως άνω Κοινοτική έκταση να επανέλθει αυτοδικαίως στο Δήμο.Η αμοιβ...

Αναρτήθηκε στις 12 Νοέμβριος 2015 Περισσότερα »
Ανάθεση σε δικηγόρο σχετικά με περαιτέρω ενέργειες του Δ.Ζίτσας επι της από 27/11/2014 αίτησης αναφοράς του κ.Θεοφάνη Γκανιάτσα του Δημητρίου-Ψήφιση πίστωσης Αρ. Απόφασης
250/2015

Η Οικονομική Επιτροπή αναθέτει στον Δικηγόρο Ιωαννίνων κ. Κωνσταντίνο Π. Παπαφωτίκα (Κεντρική Πλατεία Ιωαννίνων-Στοά Ορφέα Α΄Κτίριο) την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα, προκειμένου να προβεί σε παροχή γνωμοδότησης σχετικά με την υπόθεση του κ.Γκανιάτσα Θεοφάνη του Δημητρίου και την από 27-11-2015 αίτηση και αναφορά του.Η αμοιβή του δικηγόρου καθορίζεται σύμφωνα με το πινάκιο αμοιβής που προβλέπεται στον Κώδικα περί Δικηγόρων ποσό των 100,00 € πλέον Φ.Π.Α.Εγκρίνει τη διάθεση πίστωσης ποσού 123,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00-6111.001 προϋπολ. οι...

Αναρτήθηκε στις 12 Νοέμβριος 2015 Περισσότερα »

Ο καιρός στην περιοχή

6,98° Υγρασία: 93% Άνεμος: 1,54 χμ/ώ
Αποστολή Φωτογραφίας

Γραφείο Υποστήριξης - Ενίσχυσης Αγροτικής Παραγωγής

Στο Δήμο λειτουργεί Γραφείο Υποστήριξης - Ενίσχυσης Αγροτικής Παραγωγής. Ενημερωθείτε σωστά για την καλύτερη οργάνωση των γεωργικών σας εκμεταλλεύσεων και της κτηνοτροφικής σας παραγωγής.

Περισσότερα »
Χρήσιμα Έγγραφα

Οδηγός δημότη

Βρείτε πληροφορίες που χρειάζεστε για τις συναλλαγές σας με το Δήμο Ζίτσας. Χρήσιμα έγγραφα, πιστοποιητικά και οδηγοί χωρισμένα σε κατηγορίες ώστε να βρείτε εύκολα και γρήγορα τον τομέα που σας ενδιαφέρει.

Περισσότερα »
Χρήσιμα Τηλέφωνα

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Βρείτε τα τηλέφωνα των υπηρεσιών του Δήμου Ζίτσας καθώς και άλλα χρήσιμα τηλέφωνα όπως φαρμακεία, ιατρεία κοκ.

Περισσότερα »
Οικισμοί

Οικισμοί

Ανακαλύψτε όλους τους οικισμούς του Δήμου Ζίτσας και γνωρίστε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την πρόσβαση, τα αξιοθεατα και τις δραστηριότητες στον καθένα από αυτούς.

Γνωρίστε τον »
Διαδραστικός Χάρτης

Διαδραστικός Χάρτης

Ανακαλύψτε όλα τα αξιοθέατα του Δήμου στο χάρτη και μάθετε πώς θα φτάσετε εκεί.

Περισσότερα »
Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα