Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων 1ου τριμήνου 2018 της Οικονομικής Επιτροπής για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2018

Το Δημοτικό Συμβούλιο εγκρίνει την έκθεση εσόδων – εξόδων 1ου τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018, η οποία έχει συνταχθεί και κατατεθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου με την υπ’ αριθ. 163/2018 Απόφασή της και έχει εγγραφεί στο εισηγητικό σκέλος της παρούσας απόφασης.
Μειοψηφούντος του Δημοτικού Συμβούλου κ. Τζίμα Δημητρίου ο οποίος καταψήφισε
την εισήγηση στο σύνολό της και των Δημοτικών Συμβούλων της παράταξης
«ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ» κ.κ. Γαρδίκου Βασιλείου, Λεοντίου Κων/νου,
Γκαραλέα Δημητρίου, Χανδόλια Απόστολου και Καλογήρου Ιωάννας, οι οποίοι
ψήφισαν μόνο το σκέλος που αφορά τους εγγεγραμμένους Κ.Α. του προϋπολογισμού
που έχουν ψηφίσει κατά την λήψη της απόφασης έγκρισής του

Αναρτήθηκε στις 22 Αύγουστος 2018

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα