>

Πληροφορίες

Τα στοιχεία σας θα ελεγχθούν από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου και αφού εγκριθούν, η επιχείρησή σας με τα πλήρη στοιχεία της, σας θα εμφανιστεί στην ιστοσελίδα μας.

Καταχώρηση Επιχείρησης

Συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία για να καταχωρήσετε την επιχείρησή σας στην ιστοσελίδα του Δήμου Ζίτσας.

Πληροφορίες

Τα στοιχεία σας θα ελεγχθούν από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου και αφού εγκριθούν, η επιχείρησή σας με τα πλήρη στοιχεία της, σας θα εμφανιστεί στην ιστοσελίδα μας.