Δήμος Ζίτσας

Καλωσόρισμα Δημάρχου

Πλιάκος Μιχάλης

Φίλες και φίλοι,
Καλώς ήλθατε στο δικτυακό τόπο του Δήμου Ζίτσας.

Εδώ, θα βρείτε πληροφορίες που απεικονίζουν το σύνολο των δράσεων των αιρετών και θεσμικών οργάνων του Δήμου καθώς και των υπηρεσιών του.

Χρήσιμα τηλέφωνα

Δημαρχείο Zίτσας (έδρα: Ελεούσα)

Ηλεκτρονική διεύθυνση: zitsa@zitsa.gov.gr

Υπηρεσία Τηλέφωνο
Τηλεφωνικό Κέντρο 2653-360-000
Ληξιαρχικά 2653-360-020
Πρωτόκολλο 2653-360-021
Εισπράκτορας 2653-360-001
Υπηρεσία Τηλέφωνο
Ύδρευση 2653-360-012
Δημοτολόγια 2653-360-018 & 019
Τεχνική Υπηρεσία 2653-360-023 & 037 & 041
Ταμειακή Υπηρεσία 2653-360-003 & 004
Υπηρεσία Τηλέφωνο
Έσοδα 2653-360-022
Εντάλματα 2653-360-006
Σχολικές Επιτροπές 2653-360-011
Ηλεκροφωτισμός 2653-360-040
Υπηρεσία Τηλέφωνο
Δημοτικά τέλη-ΤΑΠ 2653-360-002 & 011
Προμήθειες 2653-360-007 & 024 & 052
Εργοτάξιο 2653-360-029

ΚΕΠ

Υπηρεσία Τηλέφωνο
Κ.Ε.Π. Βουνοπλαγιάς 2651-365-900 & 2651-063-887
Κ.Ε.Π. Μεταμόρφωσης 2653-022-138
Κ.Ε.Π. Μολοσσών 2658-360-400
Υπηρεσία Τηλέφωνο
Κ.Ε.Π. Κληματιάς 2658-061-088
Κ.Ε.Π. Ζίτσας 2658-360-322

Δημοτικές ενότητες

Δημοτική ενότητα Τηλέφωνο
Εκάλης 2653-022-138
Ζίτσας 2658-360-319
Δημοτική ενότητα Τηλέφωνο
Ευρυμενών 2658-360-200
Μολοσσών 2658-360-401
Όλα τα τηλέφωνα
Περισσότερα »
Θέματα ενδιαφέροντος

Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία

Με τον νόμο 4837/2021 θεσπίστηκε ο Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία.

Με τις ΚΥΑ  με αριθμούς 28458/2022 (Β' 1427) και 28455/2022 (ΥΟΔΔ 242), όπως ισχύουν, καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την υλοποίηση πιλοτικού προγράμματος.

. Από 10 Μαΐου 2023 έως και 11 Ιουνίου 2023, θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση όλα τα άτομα με αναπηρία (κάτοικοι όλων των Περιφερειών, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής). Οι αιτήσεις από τους πολίτες υποβάλλονται μέσω της πλατφόρμας https://prosopikosvoithos.gov.gr.

Σύμφωνα με την ανωτέρω πρώτη αναφερόμενη ΚΥΑ (άρθρο 7 παρ.2), η αίτηση μπορεί να υποβληθεί και από υπάλληλο Κέντρου Κοινότητας, ύστερα από προφορική εξουσιοδότηση και καθ’ υπαγόρευση του ενδιαφερόμενου πολίτη ή εκπροσώπου του.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίζουν:

• την ταυτότητά τους ή το διαβατήριό τους ή την Κάρτα Αναπηρίας τους 

• την ισχύουσα Πιστοποίησης Αναπηρίας τους

• Το πιο πρόσφατο Εκκαθαριστικό Σημείωμα της εφορίας για τον αιτούντα. Εάν είναι προστατευόμενο μέλος, θα αναρτάται το Εκκαθαριστικό Σημείωμα στο οποίο συμπεριλαμβάνετε ως προστατευόμενο μέλος. Εάν δεν έχει εισόδημα/δεν είναι υπόχρεος καταβολής φόρου, θα αναρτάται σχετική υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρέχεται στην πλατφόρμα (μέσα στην φόρμα αίτησης) 

• τα Εκκαθαριστικά Σημειώματα των λοιπών μελών του νοικοκυριού του

• Το έγγραφο από το οποίο αποδεικνύεται η σχέση Εκπροσώπησης, εάν το αίτημα υποβάλλεται από Εκπρόσωπο του ατόμου με αναπηρία και συγκεκριμένα:

 • τον δικαστικό συμπαραστάτη του αιτούντος
 • τον ανάδοχο του αιτούντος (είτε είναι ενήλικος είτε ανήλικος)
 • τον γονέα, τον επίτροπο ή όποιον έχει την επιμέλεια του αιτούντος, εάν είναι ανήλικος

• εξουσιοδότηση, εάν ο προσερχόμενος δεν είναι ο ίδιος ο αιτών ή Εκπρόσωπός του

Τηλέφωνα επικοινωνίας Κέντρου κοινότητας Δήμου Ζίτσας: 2651360242-3

Διαβάστε περισσότερα »

Ρύθμιση οφειλών τρίτων προς Δήμους-Αναβίωση ρυθμίσεων 100 δόσεων (άρθρο 90 Ν. 5036/23)

Ενημερώνουμε τους οφειλέτες του Δήμου Ζίτσας ότι με τις παρ. 1 έως 6 του άρθρου 90 του Ν. 5036/2023 θεσπίζεται νέα ρύθμιση οφειλών προς Δήμους που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μετά την 1η.11.2021 και έως την 1η.2.2023, σε τριάντα έξι (36) ή εβδομήντα δύο (72) δόσεις για μερικώς συνεπείς δημότες υπό τους όρους και προϋποθέσεις που τίθενται στο άρθρο.

Επιπλέον με τις παρ. 7 έως 10 του άρθρου 90 του Ν. 5036/2023 παρέχεται η δυνατότητα αναβίωσης της ρύθμισης των 100 δόσεων των άρθρων 110 έως και 117 του Ν. 4611/2019 (Α’ 73) και των άρθρων 165 έως και 172 του Ν. 4764/2020 (Α΄ 256) και προσδιορίζονται οι προϋποθέσεις και η σχετική διαδικασία.

Σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 90 του Ν. 5036/2023 ορίζεται ότι οι αιτήσεις των οφειλετών για υπαγωγή στη ρύθμιση των παρ. 1 έως 6 και για αναβίωση της απολεσθείσας ρύθμισης των παρ. 7 έως 10 υποβάλλονται προς τον Δήμο από την έναρξη ισχύος του Ν. 5036/2023 και μέχρι την 30ή.6.2023.

  Δεδομένου ότι αναμένεται η έκδοση διευκρινιστικής εγκυκλίου για την εφαρμογή της ρύθμισης συνιστάται στους ενδιαφερόμενους να επικοινωνούν με την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου Ζίτσας.

     Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Εσόδων του Δήμου Ζίτσας.

     Υπεύθυνη Επικοινωνίας: κα Ζιάκα Σοφία, τηλ. 26533-60022.

 

          Παρατίθεται σχετικό υλικό προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων

Διαβάστε περισσότερα »

Εγγραφές και επανεγγραφές στο βρεφικό & τους παιδικούς σταθμούς του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Ζίτσας

Σας ανακοινώνουμε ότι οι αιτήσεις εγγραφών και επανεγγραφών για τον Βρεφονηπιακό Σταθμό  Ελεούσας, τον Παιδικό Σταθμό Βουνοπλαγιάς , τον Παιδικό Σταθμό Ροδοτοπίου και τον Παιδικό Σταθμό Ζίτσας για το σχολικό έτος 2023-2024 θα υποβάλλονται από Δευτέρα 15 Μαΐου έως και Παρασκευή 2 Ιουνίου και ώρες  9:00 π.μ. - 13:00 μ.μ.

Διαβάστε περισσότερα »

Απογραφή Γεωργικών Ελκυστήρων – Διατάξεις Προστασίας

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. Γ3Β/460/107056/06-04-2023 Υ.Α. του Υπ.Α.Α.Τ.(ΦΕΚ 2335/Β΄/2023) δόθηκε παράταση μέχρι και την 31/12/2023 για την απογραφή και την κυκλοφορία των γεωργικών ελκυστήρων που έχουν ταξινομηθεί ή απογραφεί πριν την 21/05/1998 και οι οποίοι είτε δεν διαθέτουν διάταξη προστασίας έναντι ανατροπής (ΔΠΕΑ) είτε αυτή που διαθέτουν δεν έχει εθνική έγκριση.

Διαβάστε περισσότερα »

Στους «μωβ κάδους» ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ που δεν χρειαζόμαστε

Ένα καινοτόμο πρόγραμμα ανακύκλωσης υιοθέτησε και υλοποιεί ο Δήμος Ζίτσας από τον περασμένο Οκτώβριο με την τοποθέτηση «μωβ κάδων» σε επιλεγμένα σημεία, όπου οι πολίτες μπορούν να εναποθέτουν τα παλιά τους ρούχα και παπούτσια.

Με τον ερχομό της Άνοιξης και του Καλοκαιριού οπότε και γίνεται και το ξεκαθάρισμα των ρούχων στις ντουλάπες μπορούμε να τοποθετήσουμε τα ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ που δεν χρειαζόμαστε στους «μωβ κάδους» .

Διαβάστε περισσότερα »

"Ελπίδα Ζωής"

Η HOPEgenesis με την υποστήριξη της εταιρείας ΒΙΚΟΣ, στηρίζει την ανάπτυξη της οικογένειας στην τοπική κοινωνία των Δημοτικών Ενοτήτων Εκάλης, Ευρυμενών, Ζίτσας και Μολοσσών του Δήμου Ζίτσας.

Διαβάστε περισσότερα »

Δηλώσεις πολιτών για τη διευθέτηση των δασωμένων αγρών

Στην υποβολή δηλώσεων εγγραπτέων δικαιωμάτων του Ν. 2308/1995 για τα γεωτεμάχια με χαρακτηρισμό Α.Δ. μπορούν να προχωρήσουν οι πολίτες μετά τις πρόσφατες μεταβολές στην κείμενη νομοθεσία που επέφερε η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας που "απελευθέρωνε" τους δασωμένους αγρούς.

Διαβάστε περισσότερα »

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Ζίτσας δέχεται είδη ένδυσης και υπόδυσης

«Δεν το χρειάζεσαι; Χάρισέ το με αγάπη σε κάποιον που το έχει ανάγκη!»

Διαβάστε περισσότερα »

Έναρξη υποβολής αιτήσεων στο Δήμο Ζίτσας για μείωση δημοτικών τελών καθαριότητας & φωτισμού σε ποσοστό 50% σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες.

Σε εκτέλεση της αριθ. 35/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ζίτσας, που αφορά τη μείωση δημοτικών τελών σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, ανακοινώνουμε τα εξής:

Διαβάστε περισσότερα »

Πρόσφατα δελτία τύπου του ΔήμουΔείτε όλα τα δελτία τύπου »

Συνάντηση του Δημάρχου Ζίτσας με το Μητροπολίτη Ιωαν... Συνάντηση του Δημάρχου Ζίτσας με το Μητροπολίτη Ιωαννίνων με αφορμή την αγιοκατάταξη του Πατριάρχη Ιερεμία Α΄

«Για το Δήμο μας  αποτελεί ιδιαίτερη τιμή αλλά και ευλογία η αγιοποίηση  του Πατριάρχη Ιερεμία Α’ ο οποίος καταγόταν από τη Ζίτσα» ανέφερε ο Δήμαρχος Μιχάλης Πλιάκος σε δηλώσεις του κατά την επίσκεψή του στη Μητρόπολη...

Αναρτήθηκε στις 04 Μάιος 2023 Περισσότερα »
Δήμος Ζίτσας και Υπουργείο Περιβάλλοντος ενώνουν τις... Δήμος Ζίτσας και Υπουργείο Περιβάλλοντος ενώνουν τις δυνάμεις τους με στόχο να δώσουν και πάλι ζωή στο δασικό φυτώριο στην Κοινότητα Λαψίστας

Δήμος Ζίτσας και Υπουργείο Περιβάλλοντος ενώνουν τις δυνάμεις τους με στόχο να δώσουν και πάλι ζωή στο δασικό φυτώριο στην Κοινότητα Λαψίστας που σταμάτησε να λειτουργεί τα τελευταία δεκατρία χρόνια. Ο Υφυπουργός Περ...

Αναρτήθηκε στις 21 Απρίλιος 2023 Περισσότερα »
Πασχαλινό μήνυμα του Δημάρχου Ζίτσας Μιχάλη Πλιάκου Πασχαλινό μήνυμα του Δημάρχου Ζίτσας Μιχάλη Πλιάκου

«Αγαπητές  συνδημότισσες, αγαπητοί συνδημότες, Φέτος θα μας δοθεί η δυνατότητα να γιορτάσουμε το Πάσχα, τη μεγαλύτερη γιορτή της χριστιανοσύνης χωρίς τα μέτρα της πανδημίας, έχοντας κοντά μας τα αγαπημένα μας πρόσωπα...

Αναρτήθηκε στις 13 Απρίλιος 2023 Περισσότερα »
Ο Δήμος Ζίτσας παρέδωσε απινιδωτές στους Αθλητικούς... Ο Δήμος Ζίτσας παρέδωσε απινιδωτές στους Αθλητικούς – ποδοσφαιρικούς Συλλόγους

Με πέντε φορητούς απινιδωτές εξοπλίζει ο Δήμος Ζίτσας ισάριθμα γήπεδα του Δήμου, έδρες αντίστοιχων ποδοσφαιρικών ερασιτεχνικών ομάδων. Τους απινιδωτές παρέδωσαν το πρωί της Μ. Δευτέρας (10/04/2023)  ο Δήμαρχος Ζίτσας...

Αναρτήθηκε στις 10 Απρίλιος 2023 Περισσότερα »
Άμεση ανταπόκριση του Υπουργείου στο αίτημα του Δήμο... Άμεση ανταπόκριση του Υπουργείου στο αίτημα του Δήμου Ζίτσας για τον επιμερισμό του ανταποδοτικού τέλους στους οικιακούς καταναλωτές

Ανταποδοτικό τέλος  θα αποδοθεί φέτος για πρώτη φορά στους κατοίκους των οικισμών Αετόπετρας, Δεσποτικού, Βασιλόπουλου του Δήμου Ζίτσας  από τη λειτουργία του Αιολικού πάρκου στον Κασιδιάρη, σύμφωνα με τη σχετική απόφ...

Αναρτήθηκε στις 29 Μάρτιος 2023 Περισσότερα »
Πλήθος κόσμου στη μαθητική παρέλαση του Δήμου Ζίτσας... Πλήθος κόσμου στη μαθητική παρέλαση του Δήμου Ζίτσας για τον εορτασμό της Εθνικής επετείου

Με τη μαθητική παρέλαση που οργανώθηκε για πρώτη φορά στην έδρα του Δήμου, την Ελεούσα, κορυφώθηκαν φέτος οι εκδηλώσεις για τον εορτασμό της Εθνικής επετείου  της 25ης Μαρτίου 1821, στο Δήμο Ζίτσας.  Με υπερηφάνεια μ...

Αναρτήθηκε στις 27 Μάρτιος 2023 Περισσότερα »
Σε λειτουργία ο Σ.Μ.Α. Ζίτσας Σε λειτουργία ο Σ.Μ.Α. Ζίτσας

« Ένα μεγάλο βήμα που αποδεικνύει πως όταν υπάρχει θέληση για δουλειά και συνεργασία μπορούν να δρομολογηθούν λύσεις με το μικρότερο δυνατό κόστος για τους πολίτες», χαρακτήρισε τη λειτουργία του Σταθμού Μεταφόρτωσης ...

Αναρτήθηκε στις 21 Μάρτιος 2023 Περισσότερα »
Αγωγός φυσικού αερίου στη Ελεούσα Αγωγός φυσικού αερίου στη Ελεούσα

Σε εξέλιξη βρίσκονται τα έργα της ΔΕΔΑ για την κατασκευή δικτύων διανομής φυσικού αερίου σε οικιακούς, εμπορικούς και βιομηχανικούς καταναλωτές των Ιωαννίνων. Οι εργασίες κατασκευής του δικτύου ξεκίνησαν από τη ΒΙ.ΠΕ....

Αναρτήθηκε στις 21 Μάρτιος 2023 Περισσότερα »
Υπεγράφη και ξεκινά η κατασκευή του «Πράσινου Σημείο... Υπεγράφη και ξεκινά η κατασκευή του «Πράσινου Σημείου» στο Δήμο Ζίτσας

Στην τελική ευθεία μπαίνει πλέον η κατασκευή του «Πράσινου Σημείου» (Green Point) στο Δήμο Ζίτσας, μετά και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από το Δήμαρχο Μιχάλη Πλιάκο και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας. Το...

Αναρτήθηκε στις 24 Φεβρουάριος 2023 Περισσότερα »
Δηλώσεις του Δημάρχου Ζίτσας για την παράταση στη δι... Δηλώσεις του Δημάρχου Ζίτσας για την παράταση στη διαβούλευση για τις Ε.Π.Μ. για τις περιοχές “Natura 2000”

Την ικανοποίησή του για την απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργου Αμυρά να παρατείνει για άλλους δύο μήνες (έως 30 Απριλίου) την περίοδο διαβούλευσης για τις Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες (ΕΜΠ) ...

Αναρτήθηκε στις 23 Φεβρουάριος 2023 Περισσότερα »
Αποκριάτικες εκδηλώσεις στο Δήμο Ζίτσας Αποκριάτικες εκδηλώσεις στο Δήμο Ζίτσας

Με παρέλαση καρναβαλιστών, αποκριάτικα δρώμενα και τις καθιερωμένες «Τζαμάλες» θα διασκεδάσουν τις φετινές  Απόκριες όσοι την Κυριακή της Τυρινής (26/02/2023) βρεθούν στο Δήμο Ζίτσας.

Αναρτήθηκε στις 23 Φεβρουάριος 2023 Περισσότερα »
Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου για το θάνατο του Δ... Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου για το θάνατο του Δημάρχου Ιωαννίνων Μωυσή Ελισάφ

Το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Ζίτσας, στο θλιβερό άγγελμα του θανάτου του Δημάρχου Ιωαννίνων Μωυσή Ελισάφ, διέκοψε την τακτική του συνεδρίαση  το απόγευμα της Παρασκευής (17/02/2023),  τηρώντας ενός λεπτού σιγή, ως ελάχ...

Αναρτήθηκε στις 17 Φεβρουάριος 2023 Περισσότερα »
Ημερίδα ενημέρωσης-διαβούλευσης για το σχεδιασμό του... Ημερίδα ενημέρωσης-διαβούλευσης για το σχεδιασμό του προγράμματος “Leader” στο Δήμο Ζίτσας

Το ενδιαφέρον δεκάδων επαγγελματιών, εκπροσώπων φορέων και αιρετών προσέλκυσε η ημερίδα ενημέρωσης – διαβούλευσης για το σχεδιασμό του νέου τοπικού προγράμματος “Leader”   που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας...

Αναρτήθηκε στις 14 Φεβρουάριος 2023 Περισσότερα »
Ενημερωτική ημερίδα για την Ειδική Περιβαλλοντική Μ... Ενημερωτική ημερίδα για την Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη για τις προστατευόμενες περιοχές "Natura 2000" της λίμνης Παμβώτιδας ζητά με επιστολή του ο Δήμαρχος Ζίτσας

  Τη διοργάνωση ανοιχτής ενημερωτικής ημερίδας στην Ελεούσα με αντικείμενο την Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη για τις προστατευόμενες περιοχές  "Natura 2000" της λίμνης Παμβώτιδας στις οποίες περιλαμβάνονται και περιοχ...

Αναρτήθηκε στις 06 Φεβρουάριος 2023 Περισσότερα »
Αισθητήρες μετρούν την ατμοσφαιρική ρύπανση στον οικ... Αισθητήρες μετρούν την ατμοσφαιρική ρύπανση στον οικιστικό ιστό του Δήμου Ζίτσας

Η διαχείριση περιβαλλοντικών ζητημάτων, λαμβάνοντας υπόψη μόνο επιστημονικά δεδομένα και μετρήσεις αποτελεί κυρίαρχη  προϋπόθεση για τη Δημοτική Αρχή Ζίτσας. Αυτό αποδεικνύει έμπρακτα και η πρόσφατη βράβευση του Δήμου...

Αναρτήθηκε στις 23 Ιανουάριος 2023 Περισσότερα »
Στην « Πίτα του Ηπειρώτη» ο Δήμος Ζίτσας Στην « Πίτα του Ηπειρώτη» ο Δήμος Ζίτσας

Στην κορυφαία εκδήλωση των απόδημων Ηπειρωτών, την « Πίτα του Ηπειρώτη» που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Κυριακής  (22/01/2023) έδωσε το «παρών» ο Δήμος Ζίτσας. Στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (Σ.Ε.Φ.), σε μια εκδήλωση...

Αναρτήθηκε στις 23 Ιανουάριος 2023 Περισσότερα »

Πρόσφατες ανακοινώσεις του ΔήμουΔείτε όλες τις ανακοινώσεις »

Πρόσκληση σε επιμορφωτική συνάντηση που διοργανώνει ... Πρόσκληση σε επιμορφωτική συνάντηση που διοργανώνει το Νηπιαγωγείο Ζωοδόχου σε το Σάββατο με θέμα η «Η τέχνη της επικοινωνίας» συνεργασία με τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων 27 Μαΐου 2023 και ώρα 6.00 μ.μ.

«Η τέχνη της επικοινωνίας» Το θέμα θα παρουσιάσει η κα. Περδικάρη Ευριδίκη Ψυχολόγος-ψυχοθεραπεύτριαΗ συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων της κοινότητας Ζωοδόχου.

Αναρτήθηκε στις 26 Μάιος 2023 Περισσότερα »
ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΦΗ... ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΕΟΥΣΑΣ

Μια πολύ σπουδαία και συνάμα ξεχωριστή διάκριση πέτυχε το τμήμα ΣΤ1, του 2ου Δημοτικού Σχολείου Ελεούσας Ιωαννίνων, αποσπώντας ένα από τα δύο βραβεία καλύτερης σχολικής εφημερίδας. Ο 7oς Διεθνής μαθητικός  διαγωνισμός...

Αναρτήθηκε στις 26 Μάιος 2023 Περισσότερα »
Αποτελέσματα ΣΟΧ3.2023

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ     Ειδικότητα : ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (χορτοκοπτικού οχήματος)

Αναρτήθηκε στις 22 Μάιος 2023 Περισσότερα »
Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία

Με τον νόμο 4837/2021 θεσπίστηκε ο Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία. Με τις ΚΥΑ  με αριθμούς 28458/2022 (Β' 1427) και 28455/2022 (ΥΟΔΔ 242), όπως ισχύουν, καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την ...

Αναρτήθηκε στις 19 Μάιος 2023 Περισσότερα »
Ρύθμιση οφειλών τρίτων προς Δήμους-Αναβίωση ρυθμίσεω... Ρύθμιση οφειλών τρίτων προς Δήμους-Αναβίωση ρυθμίσεων 100 δόσεων (άρθρο 90 Ν. 5036/23)

Ενημερώνουμε τους οφειλέτες του Δήμου Ζίτσας ότι με τις παρ. 1 έως 6 του άρθρου 90 του Ν. 5036/2023 θεσπίζεται νέα ρύθμιση οφειλών προς Δήμους που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μετά την 1η.11.2021 και έως την 1η.2.2023, σε...

Αναρτήθηκε στις 18 Μάιος 2023 Περισσότερα »
Υποχρέωση καθαρισμού οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων ... Υποχρέωση καθαρισμού οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων για αποτροπή κινδύνου πυρκαγιάς

Μετά την έκδοση της υπ’ αρίθμ. 20/2023 Πυροσβεστικής Διάταξης,  η οποία εγκρίθηκε με την 18851 οικ. Φ.700.20(Φ.Ε.Κ. 2549/Β΄/19-04-2023) Απόφαση Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας,   ο Δήμος Ζίτσας...

Αναρτήθηκε στις 16 Μάιος 2023 Περισσότερα »
Εγγραφές και επανεγγραφές στο βρεφικό & τους παιδικο... Εγγραφές και επανεγγραφές στο βρεφικό & τους παιδικούς σταθμούς του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Ζίτσας

Σας ανακοινώνουμε ότι οι αιτήσεις εγγραφών και επανεγγραφών για τον Βρεφονηπιακό Σταθμό  Ελεούσας, τον Παιδικό Σταθμό Βουνοπλαγιάς , τον Παιδικό Σταθμό Ροδοτοπίου και τον Παιδικό Σταθμό Ζίτσας για το σχολικό έτος 2023...

Αναρτήθηκε στις 15 Μάιος 2023 Περισσότερα »
Ενημερωτικό υλικό για τις γενικές βουλευτικές εκλογέ... Ενημερωτικό υλικό για τις γενικές βουλευτικές εκλογές της 21ης Μαϊου 2023

Ενημερωτικό υλικό σχετικά με τις γενικές βουλευτικές εκλογές που θα πραγματοποιηθούν στις 21 Μαϊου 2023

Αναρτήθηκε στις 12 Μάιος 2023 Περισσότερα »
Ενημέρωση για την λειτουργία αμβύκων μικρών αποσταγμ...

Ενημερώνουμε τους μικρούς αποσταγματοποιούς(διημέρων) ότι, σε εφαρμογή της υπ’ αρ. Πρωτ. Α.1102/27-07-2022 Απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών, το Τελωνείο Ιωαννίνων εξέδωσε οδηγίες για την εφαρμογή του νέου νομικού κ...

Αναρτήθηκε στις 10 Μάιος 2023 Περισσότερα »
Στους «μωβ κάδους» ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ που... Στους «μωβ κάδους» ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ που δεν χρειαζόμαστε

Ένα καινοτόμο πρόγραμμα ανακύκλωσης υιοθέτησε και υλοποιεί ο Δήμος Ζίτσας από τον περασμένο Οκτώβριο με την τοποθέτηση «μωβ κάδων» σε επιλεγμένα σημεία, όπου οι πολίτες μπορούν να εναποθέτουν τα παλιά τους ρούχα και π...

Αναρτήθηκε στις 05 Μάιος 2023 Περισσότερα »
Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 25-04-23 ...

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου προσκαλεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτά τροποποιήθηκαν ή συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν...

Αναρτήθηκε στις 24 Απρίλιος 2023 Περισσότερα »
Διακοπές υδροδότησης Διακοπές υδροδότησης

Ενημερώνουμε τους καταναλωτές ύδρευσης κατά μήκος της Εθνικής Οδού Ιωαννίνων-Ηγουμενίτσας από θέση «Πράσινη Γωνιά» μέχρι την διασταύρωση της Περιφερειακής Οδού, περιλαμβανομένου και του οικισμού Αμπελακίων, ότι  την Μ...

Αναρτήθηκε στις 07 Απρίλιος 2023 Περισσότερα »
Δημοπρατείται το κλειστό γυμναστήριο Ελεούσας Δημοπρατείται το κλειστό γυμναστήριο Ελεούσας

Ο Δήμος Ζίτσας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό  επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Κατασκευή Μεταλλικού Κτιρίου – Κερκίδων Κλειστού Γυμναστηρίου Δ.Κ. Ελεούσας». Το έργο συνολικού προϋπολογισμού 1.558.000,...

Αναρτήθηκε στις 30 Μάρτιος 2023 Περισσότερα »
"Ελπίδα Ζωής" "Ελπίδα Ζωής"

Η HOPEgenesis με την υποστήριξη της εταιρείας ΒΙΚΟΣ, στηρίζει την ανάπτυξη της οικογένειας στην τοπική κοινωνία των Δημοτικών Ενοτήτων Εκάλης, Ευρυμενών, Ζίτσας και Μολοσσών του Δήμου Ζίτσας.

Αναρτήθηκε στις 29 Μάρτιος 2023 Περισσότερα »
Διακοπή υδροδότησης στα Αμπελάκια από 27/03 έως 31/03 Διακοπή υδροδότησης στα Αμπελάκια από 27/03 έως 31/03

Ενημερώνουμε τους καταναλωτές ύδρευσης κατά μήκος της Εθνικής Οδού Ιωαννίνων-Ηγουμενίτσας από θέση «Πράσινη Γωνιά» μέχρι την διασταύρωση της Περιφερειακής Οδού, περιλαμβανομένου και του οικισμού Αμπελακίων, ότι  από σ...

Αναρτήθηκε στις 27 Μάρτιος 2023 Περισσότερα »
Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δ.Δ. Ελεούσας... Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δ.Δ. Ελεούσας του Δήμου Ζίτσας κατά τον εορτασμό της Επετείου 25ηςΜαρτίου 1821

Αποφασίστηκε η προσωρινή απαγόρευση της στάθμευσης των οχημάτων στην οδό Λεωφόρο Δημοκρατίας, από το ύψος της οδού Ζώη Καπλάνη (Γυμνάσιο και Λύκειο Ελεούσας), έως την συμβολή της με τη Λεωφόρο Ελευθερίας (κυκλικός κόμ...

Αναρτήθηκε στις 23 Μάρτιος 2023 Περισσότερα »

Πρόσφατες προσκλήσεις του ΔήμουΔείτε όλες τις προσκλήσεις »

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 01-06-23

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προσκαλεί τα μέλη της σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν. 3852/10,όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 Ν. 4555/2018 σε έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία ...

Αναρτήθηκε στις 31 Μάιος 2023 Περισσότερα »
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτ...

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής σας  προσκαλεί σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν. 3852/10,όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 Ν. 4555/2018 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δ...

Αναρτήθηκε στις 26 Μάιος 2023 Περισσότερα »
Καλλιτεχνικές εκδηλώσεις Γυμνασίου Ελεούσας Καλλιτεχνικές εκδηλώσεις Γυμνασίου Ελεούσας

Το Γυμνάσιο Ελεούσας θα πραγματοποιήσει τη Δευτέρα 29 Μαΐου 2023 σειρά από εκδηλώσεις στο χώρο του ως εξής: Έκθεση ζωγραφικής και γλυπτικής στο Εργαστήριο Εικαστικών από 11:00΄ π.μ. Έκθεση έργων τεχνολογίας στις α...

Αναρτήθηκε στις 26 Μάιος 2023 Περισσότερα »
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβου...

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά μέτρα, διά ζώσης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που βρίσκεται στο παλαιό Δημ...

Αναρτήθηκε στις 26 Μάιος 2023 Περισσότερα »
Πρόσκληση σε έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικ...

Πρόσκληση σε έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης  την 26η  Μαϊου 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00μ για ενημέρωση, συζήτηση και λήψη σχετικών αποφάσεων επί ...

Αναρτήθηκε στις 26 Μάιος 2023 Περισσότερα »
Πρόσκληση Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 25-05-23

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής προσκαλεί τα μέλη της σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν ή συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 78 τ...

Αναρτήθηκε στις 19 Μάιος 2023 Περισσότερα »
Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 23-05-23

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προσκαλεί τα μέλη της σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν. 3852/10,όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 Ν. 4555/2018 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοπο...

Αναρτήθηκε στις 19 Μάιος 2023 Περισσότερα »
Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 16-05-23

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προσκαλεί τα μέλη της σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν. 3852/10,όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 Ν. 4555/2018 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοπο...

Αναρτήθηκε στις 12 Μάιος 2023 Περισσότερα »
Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 12-05-23

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου προσκαλεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτά τροποποιήθηκαν ή συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν...

Αναρτήθηκε στις 11 Μάιος 2023 Περισσότερα »
Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 08-05-23

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προσκαλεί τα μέλη της σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν. 3852/10,όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 Ν. 4555/2018 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοπο...

Αναρτήθηκε στις 04 Μάιος 2023 Περισσότερα »

Πρόσφατες προκηρύξεις του ΔήμουΔείτε όλες τις προκηρύξεις »

Προμήθεια Εξοπλισμού Πράσινου Σημείου Δήμου Ζίτσας

Ο Δήμος Ζίτσας διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την: «Προμήθεια Εξοπλισμού Πράσινου Σημείου Δήμου Ζίτσας», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότε...

Αναρτήθηκε στις 17 Μάιος 2023 Περισσότερα »
Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Ζίτσας ...

Ο Δήμος Ζίτσας διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία κάτω των ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής ανά τμήμα, σύμφωνα με τις διατάξεις το...

Αναρτήθηκε στις 21 Απρίλιος 2023 Περισσότερα »
Eκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην Κοινότητα Ζίτσας

Ο Δήμος Ζίτσας ανακοινώνει ότι εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση ενός δημοτικού ακινήτου, που αποτελείται: από ισόγειο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, εμβαδού 393,87τ.μ., από υ...

Αναρτήθηκε στις 13 Απρίλιος 2023 Περισσότερα »
Αντικατάσταση των Εξωτερικών Δικτύων Ύδρευσης των Οι...

Ο Δήμος Ζίτσας διακηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την ανάθεση του έργου: «Αντικατάσταση των Εξωτερικών Δικτύων Ύδρευσης των Οικισμών Χίνκας, Λάλιζας και Ζόργιανης της Δ.Ε. Μολοσσών του Δήμου Ζί...

Αναρτήθηκε στις 11 Απρίλιος 2023 Περισσότερα »
Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής των οχημάτ...

Ο Δήμος Ζϊτσας προκηρύσσει Επαναληπτικό ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την «Παροχή υπ...

Αναρτήθηκε στις 05 Απρίλιος 2023 Περισσότερα »
Κατασκευή Μεταλλικού Κτιρίου–Κερκίδων Κλειστού Γυμνα...

Ο Δήμος Ζίτσας διακηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την ανάθεση του έργου:«Κατασκευή Μεταλλικού Κτιρίου–Κερκίδων Κλειστού Γυμναστηρίου Δ.Κ. Ελεούσας» Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στ...

Αναρτήθηκε στις 29 Μάρτιος 2023 Περισσότερα »
Εκμίσθωση καλλιεργήσιμης δημοτικής έκτασης στην κοιν...

Ο Δήμος Ζίτσας ανακοινώνει ότι εκτίθεται σε φανερήπλειοδοτική και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση της κάτωθι καλλιεργήσιμης δημοτικής έκτασης: 1. Καλλιεργήσιμη έκταση, αγροτεμάχιο εκτάσεως 12.312τ.μ. με αρ.τεμ.28 Αν...

Αναρτήθηκε στις 28 Μάρτιος 2023 Περισσότερα »
Παραγωγή-Εκτύπωση-Εμφακέλωση- Αποστολή ειδοποιητηρίω...

Ο Δήμος Ζίτσας ενδιαφέρεται να αναθέσει την:  Παραγωγή – Εκτύπωση – Εμφακέλωση- Αποστολή ειδοποιητηρίων λογαριασμών ύδρευσης ,με ενδεικτικό προϋπολογισμό 32.215,20€ -συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και σε βάρος των Κ.Α...

Αναρτήθηκε στις 10 Μάρτιος 2023 Περισσότερα »
Εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης πρώην σχολικός κλήρ...

Ο Δήμος Ζίτσας ανακοινώνει ότι εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση της κάτωθι καλλιεργήσιμης δημοτικής έκτασης: ATAK: 01019385427 Καλλιεργήσιμη έκταση, πρώην σχολικός κλήρος (αρ. 195 ...

Αναρτήθηκε στις 09 Μάρτιος 2023 Περισσότερα »
Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής των οχημάτ...

Ο Δήμος Ζίτσας προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την «Παροχή υπηρεσιών συντή...

Αναρτήθηκε στις 06 Μάρτιος 2023 Περισσότερα »

Πρόσφατες προσλήψεις του ΔήμουΔείτε όλες τις προσλήψεις »

Πρόσληψη τριών (3) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, προς κάλυψη κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών πυροπροστασίας Κλάδου/ ειδικότητας ΥΕ Εργατών Πρασίνου Προθεσμία Υποβολής
2023-05-19

Ο Δήμος Ζίτσας ανακοινώνει ότι θα προσληφθούν τρία (3) άτομα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, προς κάλυψη κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών πυροπροστασίας Κλάδου/ ειδικότητας ΥΕ Εργατών Πρασίνου με χρονική διάρκεια 4 μήνες

Αναρτήθηκε στις 15 Μάιος 2023 Περισσότερα »
Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ενός (1) ατόμου (ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ / ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (χορτοκοπτικού οχήματος)) Προθεσμία Υποβολής
2023-05-19

Ο Δήμος Ζίτσας ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Ζίτσας ειδικότητας ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ /  ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (χορτοκοπτικού οχήματος)

Αναρτήθηκε στις 09 Μάιος 2023 Περισσότερα »
Πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων για το Δημοτικό Σχολείο Βουτσαρά Προθεσμία Υποβολής
2023-04-27

Πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων για το Δημοτικό Σχολείο Βουτσαρά. Ημερομηνία ανάρτησης: 11-04-2023

Αναρτήθηκε στις 11 Απρίλιος 2023 Περισσότερα »
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθ. ΣΟΧ 2/2023 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Προθεσμία Υποβολής
2023-03-17

Ο Δήμος Ζίτσας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών στην υπηρεσία καθαριότητας-ηλεκτροφωτισμού Προθεσμία :  08/03/2023 έως 17/03/2023

Αναρτήθηκε στις 07 Μάρτιος 2023 Περισσότερα »
Πλήρωση μίας (1) θέσης δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής Προθεσμία Υποβολής
2023-02-20

Πλήρωση μίας (1) θέσης δικηγόρου  παρ’ Εφέταις στο Δήμο Ζίτσας  με σχέση έμμισθης εντολής αορίστου χρόνου, με πάγια μηνιαία αντιμισθία, κατόπιν επιλογής, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Αναρτήθηκε στις 20 Ιανουάριος 2023 Περισσότερα »
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθ. ΣΟΧ 1/2023 ΑΝΑΡΙΘΜΗΘΕΙΣΑ από ΣΟΧ 3/2022 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Προθεσμία Υποβολής
2023-01-23

Ο Δήμος Ζίτσας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών.  Προθεσμία :  14/01/2023 έως 23/01/2023

Αναρτήθηκε στις 13 Ιανουάριος 2023 Περισσότερα »

Πρόσφατα έργα του Δήμου

prev next
Πριν... Ζίτσα - Αποκατάσταση παλαιάς αγοράς
Μετά... Ζίτσα - Αποκατάσταση παλαιάς αγοράς
Ζίτσα - Αποκατάσταση παλαιάς αγοράς
Πριν... Ζίτσα - Αποκατάσταση παλαιάς αγοράς
Μετά... Ζίτσα - Αποκατάσταση παλαιάς αγοράς
Ζίτσα - Αποκατάσταση παλαιάς αγοράς

Δείτε τα αξιοθέατα στο χάρτηΔείτε όλα τα αξιοθέατα »

ΦΟΡΤΩΣΗ
  Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
  Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
  Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα