Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Έναρξη υποβολής αιτήσεων στο Δήμο Ζίτσας για μείωση δημοτικών τελών καθαριότητας & φωτισμού σε ποσοστό 50% σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες.

Έναρξη υποβολής αιτήσεων στο Δήμο Ζίτσας για μείωση δημοτικών τελών καθαριότητας & φωτισμού σε ποσοστό 50% σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες.

Σε εκτέλεση της αριθ. 35/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ζίτσας, που αφορά τη μείωση δημοτικών τελών σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, ανακοινώνουμε τα εξής:

Δικαιούχοι είναι όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης στις κατηγορίες:

1. Άτομα με  αναπηρίες σε ποσοστό 67% και άνω και οικογενειακό εισόδημα έως

    12.000,00€

2. Πολύτεκνες οικογένειες με οικογενειακό εισόδημα έως 18.000,00€

3. Τρίτεκνες οικογένειες με οικογενειακό εισόδημα έως 15.000,00€

4. Μονογονεϊκές οικογένειες  με οικογενειακό εισόδημα έως 12.000,00€

5. Τους δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (πρώην Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Δήμου επισυνάπτοντας τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά ή στο e-mail.: zitsa@zitsa.gov.gr

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στο τμήμα Εσόδων και Περιουσίας του Δήμου Ζίτσας στα τηλέφωνα 26533 60011-60002-60022

Αναρτήθηκε στις 22 Νοέμβριος 2021

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα