Δήμος Ζίτσας

Πληροφοριες για το δημο μας

Επικοινωνήστε

Ότι χρειάζεστε για την επικοινωνία σας με το Δήμο Ζίτσας.

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Αναζητήστε τα τηλέφωνα που σας ενδιαφέρουν.

Επικοινωνία

Επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες του Δήμου Ζίτσας.

Απόψεις

Διαβάστε τις απόψεις του Δημάρχου και των Αντιδημάρχων.

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Επισκεφθείτε σημαντικές ιστοσελίδες που σας προτείνουμε.

Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Δημοτικών Υπηρεσιών

Ο Δήμος Ζίτσας στην προσπάθειά του να βελτιώσει τις υπηρεσίες που παρέχει στους πολίτες, ζητά τη γνώμη σας για να αξιολογήσει την υπάρχουσα κατάσταση και να εντοπίσει σημεία βελτίωσης. Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο.
Παρακαλώ απαντήστε με ειλικρίνεια σε όλες τις ερωτήσεις.

1 Σημειώστε πόσες φορές έχετε χρησιμοποιήσει τις δημοτικές υπηρεσίες του δημαρχείου τον τελευταίο χρόνο.

2 Σημειώστε ποια υπηρεσία χρησιμοποιείτε συχνότερα.

3 Έχετε παρατηρήσει πρόοδο στην παροχή υπηρεσιών του Δήμου από την εφαρμογή του Καλλικράτη έως σήμερα;

4 Αξιολογείστε τις υπηρεσίες του Δήμου τσεκάροντας την απάντησή σας.

1. Καθαριότητας-Αποκομιδής Απορριμμάτων & Ανακύκλωσης
2. Ύδρευσης- Άρδευσης- Αποχέτευσης
3. Ηλεκτροφωτισμού
4. Τεχνικών Έργων
5. Δημοτολόγιο, Ληξιαρχείο και Τμήμα Αλλοδαπών
6. Εσόδων, Περιουσίας και Ταμείου
7. Τοπικής και Οικονομικής Ανάπτυξης (π.χ. αγροτική ανάπτυξη, αδειοδοτήσεις εμπορικών καταστημάτων)
8. Κ.Ε.Π.
9. Παιδικοί Σταθμοί
10. Βοήθεια στο Σπίτι
11. Πολιτιστικές - Αθλητικές

5 Θεωρείτε ότι είναι άμεση η αντιμετώπιση βλαβών και έκτακτων αναγκών από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου;

6 Είστε ικανοποιημένοι από την ενημέρωση/πληροφόρηση που παρέχει ο Δήμος διαμέσου της ιστοσελίδας του;

7 Αξιολογείστε τις παρακάτω προτάσεις τσεκάροντας την απάντησή σας.

1. Εξυπηρετήθηκα σε σύντομο χρονικό διάστημα
2. Είμαι ικανοποιημένος/η από την ευγένεια και την προθυμία των υπαλλήλων του Δήμου
3. Ο/η υπάλληλος γνώριζε το αντικείμενο της εργασίας του/της.
4. Τα έντυπα των υπηρεσιών είναι κατανοητά και επαρκή.
5. Εξυπηρετήθηκα σε εύλογο χρονικό διάστημα.
6. Η πρόσβαση στις υπηρεσίες είναι εύκολη.
7. Ο χώρος των υπηρεσιών είναι καθαρός και ευπρεπισμένος.
8. Είμαι ευχαριστημένος από τις υπηρεσίες του Δήμου Ζίτσας.

8 Παρακαλώ απαντήστε στις παρακάτω δημογραφικές ερωτήσεις.

1. Φύλο
2. Είμαι κάτοικος του Δήμου Ζίτσας
3. Ηλικία
4. Εκπαίδευση

9 Θέλετε να σημειώσετε κάτι άλλο;

Εμφάνιση Αποτελεσμάτων Ερωτηματολογίου

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα