Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Επιτροπής Διαβούλευσης

Οι αποφάσεις της Επιτροπής Διαβούλευσης αναρτώνται και στη σελίδα του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στη σελίδα του ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ.

Πρόσκληση για Επιτροπή Διαβούλευσης (09-10-18)

Καλούνται τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, σε Δημόσια Συνεδρίαση πουθα γίνει στο Παλαιό Δημαρχείο 2ίτσας, Λασκαρίνας 3" Ελεούσα, στις 9 Οκτωβρίσυ2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 μ.μ., σύμΦωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.3852/2010 με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:1) Γνωμοδότηση επί του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Ζίτσας, έτους 2019 (σύμΦωναμε το άρθρο 76 παρ. 2" του Ν. 3852/2010)2) Γνωμοδότηση ενόψει της σύνταξης του προσχεδίου του προϋπολογισμού του Δήμου2ίτσας, οικονομικού έτους 2019 (σύμΦωνα με το άρθρο...

Αναρτήθηκε στις 28 Σεπτέμβριος 2018 Περισσότερα »
Γνωμοδότηση για το Τεχνικό Πρόγραμμα και τον Προϋπολογισμό έτους 2016 του δήμου Ζίτσας

Στην Ελεούσα σήμερα στις 29 του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 19.00 μ.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης Δήμου Ζίτσας κατόπιν της υπ’ αριθμ. 17548/19-10-2015 έγγραφης πρόσκλησης του προέδρου η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της επιτροπής Διαβούλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.3852/2010 για να συζητήσει και αποφασίσει στο ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Αναρτήθηκε στις 10 Δεκέμβριος 2015 Περισσότερα »
Πρακτικό της Επιτροπή Διαβούλευσης

Πρακτικό 3/9-10-2012 Συνεδρίασης Δημοτ. Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Ζίτσας      Σήμερα την 9η Οκτωβρίου 2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Παλαιού Δημαρχείου του Δήμου Ζίτσας, στην Ελεούσα, συνήλθε σε συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, ύστερα από την 24714/26-9-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε στα μέλη της, σύμφωνα με το άρθρο 62 του Ν. 3852/2010.

Αναρτήθηκε στις 21 Δεκέμβριος 2012 Περισσότερα »

Ο καιρός στην περιοχή

32,46° Υγρασία: 33% Άνεμος: 0,45 χμ/ώ
Αποστολή Φωτογραφίας

Γραφείο Υποστήριξης - Ενίσχυσης Αγροτικής Παραγωγής

Στο Δήμο λειτουργεί Γραφείο Υποστήριξης - Ενίσχυσης Αγροτικής Παραγωγής. Ενημερωθείτε σωστά για την καλύτερη οργάνωση των γεωργικών σας εκμεταλλεύσεων και της κτηνοτροφικής σας παραγωγής.

Περισσότερα »
Χρήσιμα Έγγραφα

Οδηγός δημότη

Βρείτε πληροφορίες που χρειάζεστε για τις συναλλαγές σας με το Δήμο Ζίτσας. Χρήσιμα έγγραφα, πιστοποιητικά και οδηγοί χωρισμένα σε κατηγορίες ώστε να βρείτε εύκολα και γρήγορα τον τομέα που σας ενδιαφέρει.

Περισσότερα »
Χρήσιμα Τηλέφωνα

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Βρείτε τα τηλέφωνα των υπηρεσιών του Δήμου Ζίτσας καθώς και άλλα χρήσιμα τηλέφωνα όπως φαρμακεία, ιατρεία κοκ.

Περισσότερα »
Οικισμοί

Οικισμοί

Ανακαλύψτε όλους τους οικισμούς του Δήμου Ζίτσας και γνωρίστε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την πρόσβαση, τα αξιοθεατα και τις δραστηριότητες στον καθένα από αυτούς.

Γνωρίστε τον »
Διαδραστικός Χάρτης

Διαδραστικός Χάρτης

Ανακαλύψτε όλα τα αξιοθέατα του Δήμου στο χάρτη και μάθετε πώς θα φτάσετε εκεί.

Περισσότερα »
Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα