Πληροφοριες για το δημο μας

Οδηγός Δήμου

O Δήμος Ζίτσας συστάθηκε το 2011 διά της συνένωσης των προϋπαρχόντων δήμων Εκάλης, Ευρυμενών, Ζίτσας, Μολοσσών και Πασσαρώνος.

Ο Δήμος

Πληροφορίες για τις Δ.Ε. και τις κοινότητες του Δήμου Ζίτσας.

Οργάνωση

Η δομή των συμβουλίων και των επιτροπών που συνθέτουν τη διοίκηση.

Φορείς

Πληροφορίες για τους εποπτευόμενους φορείς που έχει ιδρύσει ο Δήμος.

Υπηρεσίες

Οι αρμοδιότητες και τα στοιχεία επικοινωνίας των υπηρεσιών μας.

Δημοτικό Συμβούλιο

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του .Το δημοτικό συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να μεταβιβάζει στην επιτροπή ποιότητας ζωής, αρμοδιότητές του σχετικές με το αντικείμενό της. (άρθρο 65 του Ν.3852/2010). Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ελεούσας αποτελείται από είκοσι εφτά (27) μέλη (άρθρο 7 του Ν.3852/2010).

Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου

 • Πρόεδρος ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Λιάκος Παναγιώτης
 • Αντιπρόεδρος ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Στέφος Θεόδωρος
 • Γραμματέας ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γκαραλέας Δημήτριος

Δημοτικό Συμβούλιo

 • Παπαγιαννόπουλος Χρήστος του Χρήστου
 • Γκουγιάννος Ευάγγελος του Σωτηρίου
 • Λιάκος Παναγιώτης του Γεωργίου
 • Μαλισσόβας Παναγιώτης του Αποστόλου
 • Γρίβας Περικλής του Βασιλείου
 • Μιχάλης Στέφανος του Πέτρου
 • Σταλίκας Γεώργιος του Αλεξάνδρου
 • Βότσικας Αλκιβιάδης του Βασιλείου
 • Σφήκας Νικόλαος του Κωνσταντίνου
 • Γεωργούλη Γιαννούλη του Ιωάννη
 • Ράρρας Φώτιος του Δημητρίου
 • Καρατασίτσας Ανέστης του Κωνσταντίνου
 • Μάστακας Θωμάς του Ευαγγέλου
 • Μπότσιου Δήμητρα του Ιωάννη
 • Λάμπρου Δημήτριος του Νικολάου
 • Παπαδημητρίου-Θεμελή Χριστίνα του Γεωργίου
 • Γαρδίκος Βασίλειος του Σταύρου
 • Χανδόλιας Απόστολος του Βασιλείου
 • Τσακανίκας Δημήτριος του Θεοδώρου
 • Καλογήρου Ιωάννα του Κωνσταντίνου
 • Λεοντίου Κωνσταντίνος του Ιωάννη
 • Γκαραλέας Δημήτριος του Βασιλείου
 • Βούζας Χρυσόστομος του Γεωργίου
 • Καλόγηρος Δημήτριος του Ευαγγέλου
 • Στέφος Θεόδωρος του Στέφου
 • Τζίμας Δημήτριος του Ανδρέα
 • Ματσάγκας Εμμανουήλ του Ιωάννη
Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα