Δήμος Ζίτσας

Πληροφοριες για το δημο μας

Οδηγός Δήμου

O Δήμος Ζίτσας συστάθηκε το 2011 διά της συνένωσης των προϋπαρχόντων δήμων Εκάλης, Ευρυμενών, Ζίτσας, Μολοσσών και Πασσαρώνος.

Ο Δήμος

Πληροφορίες για τις Δ.Ε. και τις κοινότητες του Δήμου Ζίτσας.

Οργάνωση

Η δομή των συμβουλίων και των επιτροπών που συνθέτουν τη διοίκηση.

Φορείς

Πληροφορίες για τους εποπτευόμενους φορείς που έχει ιδρύσει ο Δήμος.

Υπηρεσίες

Οι αρμοδιότητες και τα στοιχεία επικοινωνίας των υπηρεσιών μας.

Δημοτικό Συμβούλιο

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του .Το δημοτικό συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να μεταβιβάζει στην επιτροπή ποιότητας ζωής, αρμοδιότητές του σχετικές με το αντικείμενό της. (άρθρο 65 του Ν.3852/2010). Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ελεούσας αποτελείται από είκοσι εφτά (27) μέλη (άρθρο 7 του Ν.3852/2010).

Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου

 • Πρόεδρος ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Λιάκος Παναγιώτης
 • Αντιπρόεδρος ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Λεοντίου Κων/νος
 • Γραμματέας ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σφήκας Νικόλαος

Δημοτικό Συμβούλιo

 • Γρίβας Περικλής του Βασιλείου
 • Βότσικας Αλκιβιάδης του Βασιλείου
 • Γεωργούλη Γιαννούλα του Ιωάννη
 • Μπαλαντάνης Ηρακλής του Γεωργίου
 • Σταλίκας Γεώργιος του Αλεξάνδρου
 • Μπαλάφα Αικατερίνη του Χρυσοστόμου
 • Ράρρας Φώτιος του Δημητρίου
 • Λαδάς Γεώργιος του Νικολάου
 • Λάμπρου Δημήτριος του Νικολάου
 • Παπαδημητρίου-Θεμελή Χριστίνα του Γεωργίου
 • Ράδος Γεώργιος του Νικολάου
 • Γαρδίκος Βασίλειος του Σταύρου
 • Νάσιος Οδυσσέας του Κωνσταντίνου
 • Παϊκας Σπυρίδων του Ανδρέα
 • Στέφος Θεόδωρος του Στέφου
 • Καλογήρου Ιωάννα του Κων/νου
 • Τζιάλλας Αθανάσιος του Γεωργίου
 • Δημητριάδης Γεώργιος του Ανδρέα
 • Μαλισσόβας Παναγιώτης του Αποστόλου
 • Μπαλατσός Βασίλειος του Μιχαήλ
 • Κατσουλίδης Παναγιώτης του Γεωργίου
 • Τζίμας Δημήτριος
 • Μπαλντούμας Γεώργιος
 • Ζιάκκας Γεώργιος του Σπυρίδων
Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα