Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Εκτελεστικής Επιτροπής

Πρόσκληση Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής 14-12-20 (δια περιφοράς)

Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής προσκαλεί τα μέλη της σύμφωνα με το άρθρο 63 του Ν.3852/10, όπως ισχύει, ύστερα από τη δημοσίευση του Ν.4555/2018 και κατόπιν της έκδοσης της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.: 78363/05.12.2020 (ΦΕΚ 5350/05.12.2020 τεύνος Β') με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020», της εγκυκλίου ΔΙΔΑΔ/Φ.69/137/οικ·22414/07·12.2020(25η εγκύκλιος) καθώς κ...

Αναρτήθηκε στις 10 Δεκέμβριος 2020 Περισσότερα »
Πρόσκληση Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής 23-06-20

Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής προσκαλεί τα μέλη της σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 3852/2010, να προσέλθετε στην συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Ζίτσας, που θα πραγματοποιηθεί στο δημοτικό κατάστημα και στο γραφείο Δημάρχου Δήμου Ζίτσας στην Ελεούσα στις 23-06-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης  στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 1)  Εισήγηση επί του σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών, εξ’ αιτίας δασικών πυρκαγιών, του Δήμου Ζίτσας, με την κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ»

Αναρτήθηκε στις 19 Ιούνιος 2020 Περισσότερα »
Πρόσκληση Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής 06-11-19

Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής προσκαλεί τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 62 & 63 του Ν. 3852/2010, να προσέλθετε στην συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Ζίτσας, που θα πραγματοποιηθεί στο δημοτικό κατάστημα και στο γραφείο Δημάρχου Δήμου Ζίτσας στην Ελεούσα-Λεωφ. Πασσαρώνος 1, στις 06-11-2019 ημέρα Tετάρτη και ώρα 15.00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης  στο θέμα της ημερήσιας διάταξης: Σύνταξη σχεδίου Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020.

Αναρτήθηκε στις 05 Νοέμβριος 2019 Περισσότερα »
Πρόσκληση Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής 22-10-18

Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής προσκαλεί τα μέλη της,σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 3852/2010, να προσέλθουν στην Συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Ζίτσας, που θα πραγματοποιηθεί στο γραφείο Δημάρχου Δήμου Ζίτσας στην Ελεούσα στις 22-10-2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ. για συζήτηση και απόφαση  στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:   Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Ζίτσας έτους 2019 Σχέδιο Προϋπολογισμού έτους 2019

Αναρτήθηκε στις 17 Οκτώβριος 2018 Περισσότερα »
Πρόσκληση Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής 10-10-17

Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής προσκαλεί τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 3852/2010, να προσέλθουν στην Συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Ζίτσας, που θα πραγματοποιηθεί στο γραφείο Δημάρχου Δήμου Ζίτσας στην Ελεούσα στις 10-10-2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. για συζήτηση και απόφαση στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Αναρτήθηκε στις 06 Οκτώβριος 2017 Περισσότερα »
Συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Ζίτσας 20-10-16

Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής προσκαλεί τα μέλη της σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 3852/2010, να προσέλθετε στην Συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Ζίτσας, που θα πραγματοποιηθεί στο γραφείο Δημάρχου Δήμου Ζίτσας στην Ελεούσα στις 20-10-2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ. για συζήτηση και απόφαση  στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Αναρτήθηκε στις 17 Οκτώβριος 2016 Περισσότερα »
Συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Ζίτσας

       Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής σας προσκαλεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 3852/2010, να προσέλθετε στην Συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Ζίτσας, που θα πραγματοποιηθεί στο γραφείο Δημάρχου Δήμου Ζίτσας στην Ελεούσα στις 29-02-2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ. για συζήτηση και απόφαση  στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:  1.Σχέδιο Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Ζίτσας  2016-2019 (Α’ φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός)

Αναρτήθηκε στις 24 Φεβρουάριος 2016 Περισσότερα »
Πρόσκληση συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής 06-11-15

Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 3852/2010 προσκαλεί τα μέλη της να προσέλθουν στην Συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί στο γραφείο Δημάρχου Δήμου Ζίτσας στην Ελεούσα στις 06-11-2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ. για συζήτηση και απόφαση  στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Ζίτσας  2016 Σχέδιο Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2016 Δήμου Ζίτσας

Αναρτήθηκε στις 02 Νοέμβριος 2015 Περισσότερα »
Πρόσκληση συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής 25-11-14

Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 3852/2010 προσκαλεί τα μέλη της να προσέλθουν στην Συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί στο γραφείο Δημάρχου Δήμου Ζίτσας στην Ελεούσα στις 25-11-2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ για συζήτηση και απόφαση  στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 1. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα δράσης του Δήμου Ζίτσας έτους 2015. 2. Ετήσιο πρόγραμμα δράσης του Δήμου Ζίτσας έτους 2015

Αναρτήθηκε στις 21 Νοέμβριος 2014 Περισσότερα »
Πρόσκληση συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής 14-11-14

Ο Δήμαρχος Δήμου Ζίτσας προσκαλεί τα μέλη της εκτελεστικής επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 3852/2010 να προσέλθετε στην Συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Ζίτσας, που θα πραγματοποιηθεί στο γραφείο Δημάρχου Δήμου Ζίτσας στην Ελεούσα στις 14-11-2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ για συζήτηση και απόφαση  στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Αναρτήθηκε στις 10 Νοέμβριος 2014 Περισσότερα »

Ο καιρός στην περιοχή

19,98° Υγρασία: 68% Άνεμος: 0,51 χμ/ώ
Αποστολή Φωτογραφίας

Γραφείο Υποστήριξης - Ενίσχυσης Αγροτικής Παραγωγής

Στο Δήμο λειτουργεί Γραφείο Υποστήριξης - Ενίσχυσης Αγροτικής Παραγωγής. Ενημερωθείτε σωστά για την καλύτερη οργάνωση των γεωργικών σας εκμεταλλεύσεων και της κτηνοτροφικής σας παραγωγής.

Περισσότερα »
Χρήσιμα Έγγραφα

Οδηγός δημότη

Βρείτε πληροφορίες που χρειάζεστε για τις συναλλαγές σας με το Δήμο Ζίτσας. Χρήσιμα έγγραφα, πιστοποιητικά και οδηγοί χωρισμένα σε κατηγορίες ώστε να βρείτε εύκολα και γρήγορα τον τομέα που σας ενδιαφέρει.

Περισσότερα »
Χρήσιμα Τηλέφωνα

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Βρείτε τα τηλέφωνα των υπηρεσιών του Δήμου Ζίτσας καθώς και άλλα χρήσιμα τηλέφωνα όπως φαρμακεία, ιατρεία κοκ.

Περισσότερα »
Οικισμοί

Οικισμοί

Ανακαλύψτε όλους τους οικισμούς του Δήμου Ζίτσας και γνωρίστε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την πρόσβαση, τα αξιοθεατα και τις δραστηριότητες στον καθένα από αυτούς.

Γνωρίστε τον »
Διαδραστικός Χάρτης

Διαδραστικός Χάρτης

Ανακαλύψτε όλα τα αξιοθέατα του Δήμου στο χάρτη και μάθετε πώς θα φτάσετε εκεί.

Περισσότερα »
Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα