Πληροφοριες για το δημο μας

Οδηγός Δήμου

O Δήμος Ζίτσας συστάθηκε το 2011 διά της συνένωσης των προϋπαρχόντων δήμων Εκάλης, Ευρυμενών, Ζίτσας, Μολοσσών και Πασσαρώνος.

Ο Δήμος

Πληροφορίες για τις Δ.Ε. και τις κοινότητες του Δήμου Ζίτσας.

Οργάνωση

Η δομή των συμβουλίων και των επιτροπών που συνθέτουν τη διοίκηση.

Φορείς

Πληροφορίες για τους εποπτευόμενους φορείς που έχει ιδρύσει ο Δήμος.

Υπηρεσίες

Οι αρμοδιότητες και τα στοιχεία επικοινωνίας των υπηρεσιών μας.

Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Έδρα

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμο Ζίτσας έχει έδρα το Δημαρχείο που βρίσκεται στην Δημοτική Κοινότητα της Ελεούσας στις οδούς Λ. Ελευθερίας και Ευκλείδη.

Σκοπός

Σκοπός της σχολικής επιτροπής Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι η διαχείριση των πιστώσεων που της διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των αντίστοιχων σχολείων (θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς αναλώσιμων υλικών κ.λπ.), η αμοιβή καθαριστριών, η εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση των αντίστοιχων σχολείων και του κάθε είδους εξοπλισμού τους, η εισήγηση προς τις αντίστοιχες διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό από τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων των αντίστοιχων σχολείων με έπιπλα και εξοπλιστικά είδη και από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με βιβλία για τις αντίστοιχες σχολικές βιβλιοθήκες, η διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόμενη εκμετάλλευση των σχολικών κυλικείων, καθώς και η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων, ή των αρμοδιοτήτων που δίνονται κάθε φορά από διάταξη νόμου.

Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος:

 • Παπαδημητρίου - Θεμελή Χριστίνα

Αντιπρόεδρος:

 • Ράρρας Φώτιος

Τακτικά Μέλη:

 • Ράρρα-Πατούνα Στασινή
 • Λώλας Θεόδωρος
 • Στεριάδη Πολυξένη
 • Ζορμπαλάς Νικόλαος
 • Χανδόλιας Απόστολος
 • Στέφος Θεώδορος
 • Αναστασίου Άγγελος
 • Πλακαλής Κων/νος
 • Σταύρου Δήμητρα
 • Κάλτσας Αδαμάντιος
 • Κραβούνης Γεώργιος

Αναπληρωματικά Μέλη:

 • Μιχάλης Στέφανος
 • Κούργιας Φώτιος
 • Μαρτίνη Άννα
 • Καραφέρη Νίκη
 • Γιαννέτας Λάμπρος
 • Λεοντίου Κων/νος
 • Καμπέρη Πολυξένη
 • Μπάτση Μαριάννα
 • Τζίμας Δημήτριος
 • Παππάς Νικόλαος
 • Χαρίτου Ιωάννα
 • Μυριούνης Σωκράτης
 • Κατσουλίδη Πολυξένη

Στοιχεία Επικοινωνίας

 • Διεύθυνση
  Λ. Ελευθερίας και Ευκλείδη Δ.Κ Ελεούσα Ιωαννίνων, 45445
 • Τηλέφωνο
  2653360011
 • Φαξ
  26510 62794
Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα