Δήμος Ζίτσας

Πληροφοριες για το δημο μας

Οδηγός Δήμου

Δήμος Ζίτσας ονομάζεται ο δήμος της Περιφέρειας Ηπείρου που συστάθηκε το 2011 διά της συνένωσης των προϋπαρχόντων δήμων Εκάλης, Ευρυμενών, Ζίτσας, Μολοσσών και Πασσαρώνος, βάσει των διατάξεων του «Καλλικράτη».

Απλώνεται στο μεσοδυτικό τμήμα του Νομού Ιωαννίνων, από τα όρια του πολεοδομικού συγκροτήματος των Ιωαννίνων μέχρι τα σύνορα με τη Θεσπρωτία.

Μάθετε περισσότερα για το Δήμο Ζίτσας »

Ο Δήμος

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους. Ο Δήμος είναι χωρισμένος στις ακόλουθες πέντε Δημοτικές Ενότητες.

Οργάνωση

Μάθετε τη δομή και τις αρμοδιότητες των συμβουλίων και των επιτροπών που συνθέτουν τη διοίκηση του Δήμου Ζίτσας και γνωρίστε τα άτομα τα οποία την απαρτίζουν.

Υπηρεσίες

Παρατίθενται όλες οι υπηρεσίες του Δήμου Ζίτσας με τα στοιχεία επικοινωνίας και τις αρμοδιότητες της καθεμιάς. Μάθετε άμεσα και εύκολα σε ποια υπηρεσία πρέπει να απευθυνθείτε για την επίλυση ενός θέματός σας.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα