Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόσκληση σε ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, διά ζώσης την 24-04-2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00

Σας προσκαλώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 159 του Ν. 3463/2006, των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010 όπως αυτά τροποποιήθηκαν ή συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα και του άρθρου 7 του Ν.5056/23, σε ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης την 24-04-2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00, κατά την οποία η Δημοτική αρχή θα λογοδοτήσει για το έργο και την δράση της. Ως καταληκτική ημερομηνία μέχρι την οποία τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, οι Πρόεδροι Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων και οι Πρόεδροι ...

Αναρτήθηκε στις 12 Απρίλιος 2024 Περισσότερα »
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Δ.Ζίτσας, δια ζώσης την 12η Απριλίου 2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00π.μ.

Σας προσκαλώ σύμφωνα με το  άρθρο 74Α του Ν. 3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν.5056/23 και λαμβάνοντας υπόψη την εγκ. 303/30971/02-04-2024 του ΥΠ.ΕΣ. ,σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Δ.Ζίτσας, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης  την 12η Απριλίου 2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00π.μ. για ενημέρωση, συζήτηση και λήψη σχετικών  αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί: 1. Αποδοχή ή μη ποσού από τους ΚΑΠ έτους 2024 της 1ης δόσης στους δικαιούχους Δήμους , για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» ...

Αναρτήθηκε στις 08 Απρίλιος 2024 Περισσότερα »
Πρόσκληση την 20-03-2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλώ, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτά τροποποιήθηκαν ή συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα, σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθείσύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά μέτρα, διά ζώσης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που βρίσκεται στο παλαιό Δημαρχείο Δ.Ε. Πασσαρώνος, επί της οδού Λασκαρίνας 3α στην Ελεούσα, την 20-03-2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα ισχύοντα υγ...

Αναρτήθηκε στις 15 Μάρτιος 2024 Περισσότερα »
Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, διά ζώσης την 21-02-2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 21:00

Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης την 21-02-2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 21:00

Αναρτήθηκε στις 16 Φεβρουάριος 2024 Περισσότερα »
Πρόσκληση σε ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, διά ζώσης την 26-02-2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00

Πρόσκληση σε ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης την 26-02-2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00,κατά την οποία η Δημοτική αρχή θα λογοδοτήσει για το έργο και την δράση της.

Αναρτήθηκε στις 16 Φεβρουάριος 2024 Περισσότερα »
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, διά ζώσης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου 21-02-2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθείσύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά μέτρα, διά ζώσης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που βρίσκεται στο παλαιό Δημαρχείο Δ.Ε. Πασσαρώνος, επί της οδού Λασκαρίνας 3α στην Ελεούσα, την 21-02-2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30

Αναρτήθηκε στις 16 Φεβρουάριος 2024 Περισσότερα »
Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 29-01-24

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου προσκαλεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτά τροποποιήθηκαν ή συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα, σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που βρίσκεται στο παλαιό Δημαρχείο Δ.Ε. Πασσαρώνος, επί της οδού Λασκαρίνας 3α στην Ελεούσα, την 29-01-2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 για ενημέρωση, συζήτηση και λήψη σχετικών αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί:

Αναρτήθηκε στις 25 Ιανουάριος 2024 Περισσότερα »
Πρόσκληση Ειδικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 03-01-2024

Ο Σύμβουλος της παράταξης του Δημάρχου που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους προσκαλεί σύμφωνα με τις διατάξεις, των άρθρων 64, 67 και 74 του Ν. 3852/2010, όπως αυτά τροποποιήθηκαν ή συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα και των άρθρων 4, 8 και 9 του Ν. 5056/2023, λαμβάνοντας υπόψη τις εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ. 1327/110556/23-12-2023 και 1328/110575/23-12-2023, σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης την 03-01-2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που βρίσκετα...

Αναρτήθηκε στις 29 Δεκέμβριος 2023 Περισσότερα »
Πρόσκληση τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, διά ζώσης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που βρίσκεται στο παλαιό Δημαρχείο Δ.Ε. Πασσαρώνος, την 27-12-2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00

Πρόσκληση , σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτά τροποποιήθηκαν ή συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα, σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθείσύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά μέτρα, διά ζώσης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που βρίσκεται στο παλαιό Δημαρχείο Δ.Ε. Πασσαρώνος, επί της οδού Λασκαρίνας 3α στην Ελεούσα, την 27-12-2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 για ενημέρωση, συζήτηση και λήψη σχετικών αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που ακολου...

Αναρτήθηκε στις 22 Δεκέμβριος 2023 Περισσότερα »
Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης, την 27-12-2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30

Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης, την 27-12-2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 για ενημέρωση, συζήτηση και λήψη σχετικής αποφάσεως επί του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί:   Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Δ Ι Α Τ Α Ξ Η   Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Λάμπρου Δημήτριος   1.-Έγκριση Οικονομικών καταστάσεων οικ. έτους 2022 του Δήμου Ζίτσας (Ισολογισμός-Αποτελέσματα χρήσης - Διάθεση αποτελεσμάτων - Γενική Εκμετάλλευση-Προσάρτημα).

Αναρτήθηκε στις 22 Δεκέμβριος 2023 Περισσότερα »

Ο καιρός στην περιοχή

20,98° Υγρασία: 56% Άνεμος: 1,54 χμ/ώ
Αποστολή Φωτογραφίας

Γραφείο Υποστήριξης - Ενίσχυσης Αγροτικής Παραγωγής

Στο Δήμο λειτουργεί Γραφείο Υποστήριξης - Ενίσχυσης Αγροτικής Παραγωγής. Ενημερωθείτε σωστά για την καλύτερη οργάνωση των γεωργικών σας εκμεταλλεύσεων και της κτηνοτροφικής σας παραγωγής.

Περισσότερα »
Χρήσιμα Έγγραφα

Οδηγός δημότη

Βρείτε πληροφορίες που χρειάζεστε για τις συναλλαγές σας με το Δήμο Ζίτσας. Χρήσιμα έγγραφα, πιστοποιητικά και οδηγοί χωρισμένα σε κατηγορίες ώστε να βρείτε εύκολα και γρήγορα τον τομέα που σας ενδιαφέρει.

Περισσότερα »
Χρήσιμα Τηλέφωνα

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Βρείτε τα τηλέφωνα των υπηρεσιών του Δήμου Ζίτσας καθώς και άλλα χρήσιμα τηλέφωνα όπως φαρμακεία, ιατρεία κοκ.

Περισσότερα »
Οικισμοί

Οικισμοί

Ανακαλύψτε όλους τους οικισμούς του Δήμου Ζίτσας και γνωρίστε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την πρόσβαση, τα αξιοθεατα και τις δραστηριότητες στον καθένα από αυτούς.

Γνωρίστε τον »
Διαδραστικός Χάρτης

Διαδραστικός Χάρτης

Ανακαλύψτε όλα τα αξιοθέατα του Δήμου στο χάρτη και μάθετε πώς θα φτάσετε εκεί.

Περισσότερα »
Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα