Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Δημοτικού Συμβουλίου

Έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Δ.Ζίτσας, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης την 16η Ιουλίου 2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00 π.μ.

Σας προσκαλώ σύμφωνα με το  άρθρο 74Α του Ν. 3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν.5056/23 και λαμβάνοντας υπόψη την εγκ. 1237/94548/06.11.2023 του ΥΠ.ΕΣ. ,σε έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Δ.Ζίτσας, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης  την 16η Ιουλίου 2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00 π.μ. για ενημέρωση, συζήτηση και λήψη σχετικών  αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί:   1.    Εξειδίκευση πιστώσεων 2.    Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 17379/03.11.2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMV013700761) Σύμβασης ...

Αναρτήθηκε στις 15 Ιούλιος 2024 Περισσότερα »
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Δ.Ζίτσας (15/07/2024)

Σας προσκαλώ σύμφωνα με το  άρθρο 74Α του Ν. 3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν.5056/23 και λαμβάνοντας υπόψη την εγκ. 1237/94548/06.11.2023 του ΥΠ.ΕΣ. ,σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Δ.Ζίτσας, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης  την 15η Ιουλίου 2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.00 π.μ. για ενημέρωση, συζήτηση και λήψη σχετικών  αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί: 1.    Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2024 2.    Εισήγηση σχεδίου Κανονιστικής απόφασης για την λει...

Αναρτήθηκε στις 11 Ιούλιος 2024 Περισσότερα »
Πρόσκληση σε τακτική μεικτή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, διά ζώσης και με τηλεδιάσκεψη του Δημοτικού Συμβουλίου την 15-07-2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου σας προσκαλεί, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτά τροποποιήθηκαν ή συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα, σε τακτική μεικτή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης και με τηλεδιάσκεψη μέσω της εφαρμογής“e:Presence.gov.gr”, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που βρίσκεται στο παλαιό Δημαρχείο Δ.Ε. Πασσαρώνος, επί της οδού Λασκαρίνας 3α στην Ελεούσα, την 15-07-2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30 για ενημέρωση, συζήτηση και λήψη σχετι...

Αναρτήθηκε στις 11 Ιούλιος 2024 Περισσότερα »
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 12-07-2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00

    Σας προσκαλώ, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτά τροποποιήθηκαν ή συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα, σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που βρίσκεται στο παλαιό Δημαρχείο Δ.Ε. Πασσαρώνος, επί της οδού Λασκαρίνας 3α στην Ελεούσα, την 12-07-2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00 για ενημέρωση, συζήτηση και λήψη σχετικών αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί:  Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α   Δ Ι Α Τ...

Αναρτήθηκε στις 08 Ιούλιος 2024 Περισσότερα »
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ.ΖΙΤΣΑΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 5 ΙΟΥΛΙΟΥ 2024, ΣΤΙΣ 09:00

Σας προσκαλώ σύμφωνα με το  άρθρο 74Α του Ν. 3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν.5056/23 και λαμβάνοντας υπόψη την εγκ. 1237/94548/06.11.2023 του ΥΠ.ΕΣ. ,σε έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Δ.Ζίτσας, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης  την 5η Ιουλίου 2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.00 π.μ. για ενημέρωση, συζήτηση και λήψη σχετικών  αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί:   1.    Εγκριση ή μη πρακτικού Επιτροπής  κατόπιν Πρόσκλησης σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση (λό...

Αναρτήθηκε στις 04 Ιούλιος 2024 Περισσότερα »
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ.ΖΙΤΣΑΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024, ΣΤΙΣ 14:00

Σας προσκαλώ σύμφωνα με το άρθρο 74Α του Ν. 3852/10, όπως προστέθηκε από τοάρθρο 9 του Ν.5056/23 και λαμβάνοντας υπόψη την εγκ. 1237/94548/06.11.2023 του ΥΠ.ΕΣ. ,σεέκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Δ.Ζίτσας, η οποία θαπραγματοποιηθεί δια ζώσης την 28η Ιουνίου 2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 μ.μ. γιαενημέρωση, συζήτηση και λήψη σχετικών αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξηςπου ακολουθεί:1. Λήψη απόφασης για Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση (λόγωαποκλειστικότητας) για την ανάθεση της ...

Αναρτήθηκε στις 28 Ιούνιος 2024 Περισσότερα »
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 28-06-2024 και ώρα 17:00

Σας προσκαλώ, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτά τροποποιήθηκαν ή συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα, σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που βρίσκεται στο παλαιό Δημαρχείο Δ.Ε. Πασσαρώνος, επί της οδού Λασκαρίνας 3α στην Ελεούσα, την 28-06-2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 για ενημέρωση, συζήτηση και λήψη σχετικών αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί:  Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α   Δ Ι Α Τ Α Ξ ...

Αναρτήθηκε στις 21 Ιούνιος 2024 Περισσότερα »
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Δ.Ζίτσας, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης την 26η Ιουνίου 2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.00 π.μ.

Σας προσκαλώ σύμφωνα με το  άρθρο 74Α του Ν. 3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν.5056/23 και λαμβάνοντας υπόψη την εγκ. 1237/94548/06.11.2023 του ΥΠ.ΕΣ. ,σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Δ.Ζίτσας, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης  την 26η Ιουνίου 2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.00 π.μ. για ενημέρωση, συζήτηση και λήψη σχετικών  αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί:   1.    Διατύπωση γνώμης για την χορήγηση άδειας πρόσβασης σε τμήμα του υπ’ αριθμ. 161 τεμαχίου, Διανομής αγροκτήματος Μικρού...

Αναρτήθηκε στις 21 Ιούνιος 2024 Περισσότερα »
Πρόσκληση σε ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης την 28-06-2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00, κατά την οποία η Δημοτική αρχή θα λογοδοτήσει για το έργο και την δράση της

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η   Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου σας προσκαλεί  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 159 του Ν. 3463/2006, των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010 όπως αυτά τροποποιήθηκαν ή συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα και του άρθρου 7 του Ν.5056/23,σε ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης την 28-06-2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00,κατά την οποία η Δημοτική αρχή θα λογοδοτήσει για το έργο και την δράση της. Ως καταληκτική ημερομηνία μέχρι την οποία τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, ο...

Αναρτήθηκε στις 18 Ιούνιος 2024 Περισσότερα »
Πρόσκληση σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ, την 14-06-2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 έως 11.00 π.μ

Πρόσκληση σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ, την 14-06-2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 έως 11.00 π.μ. για λήψη σχετικών αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί:  Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Δ Ι Α Τ Α Ξ Η   Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Πλιάκος Μιχαήλ 1.-Έγκριση καθιέρωσης κατ’ εξαίρεση από την εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας, λειτουργία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, καθώς και 12ωρης λειτουργίας του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας κ...

Αναρτήθηκε στις 13 Ιούνιος 2024 Περισσότερα »

Ο καιρός στην περιοχή

27,49° Υγρασία: 49% Άνεμος: 1,25 χμ/ώ
Αποστολή Φωτογραφίας

Γραφείο Υποστήριξης - Ενίσχυσης Αγροτικής Παραγωγής

Στο Δήμο λειτουργεί Γραφείο Υποστήριξης - Ενίσχυσης Αγροτικής Παραγωγής. Ενημερωθείτε σωστά για την καλύτερη οργάνωση των γεωργικών σας εκμεταλλεύσεων και της κτηνοτροφικής σας παραγωγής.

Περισσότερα »
Χρήσιμα Έγγραφα

Οδηγός δημότη

Βρείτε πληροφορίες που χρειάζεστε για τις συναλλαγές σας με το Δήμο Ζίτσας. Χρήσιμα έγγραφα, πιστοποιητικά και οδηγοί χωρισμένα σε κατηγορίες ώστε να βρείτε εύκολα και γρήγορα τον τομέα που σας ενδιαφέρει.

Περισσότερα »
Χρήσιμα Τηλέφωνα

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Βρείτε τα τηλέφωνα των υπηρεσιών του Δήμου Ζίτσας καθώς και άλλα χρήσιμα τηλέφωνα όπως φαρμακεία, ιατρεία κοκ.

Περισσότερα »
Οικισμοί

Οικισμοί

Ανακαλύψτε όλους τους οικισμούς του Δήμου Ζίτσας και γνωρίστε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την πρόσβαση, τα αξιοθεατα και τις δραστηριότητες στον καθένα από αυτούς.

Γνωρίστε τον »
Διαδραστικός Χάρτης

Διαδραστικός Χάρτης

Ανακαλύψτε όλα τα αξιοθέατα του Δήμου στο χάρτη και μάθετε πώς θα φτάσετε εκεί.

Περισσότερα »
Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα