Δήμος Ζίτσας

Πληροφοριες για το δημοτη

Εξυπηρετηθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να βρείτε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε για τις συναλλαγές σας με το Δήμο Ζίτσας. Χρήσιμα έγγραφα, πιστοποιητικά και οδηγοί χωρισμένα σε κατηγορίες ώστε να βρείτε εύκολα και γρήγορα τον τομέα που σας ενδιαφέρει.

Δημοτολόγιο

Για έκδοση εγγράφων από τo Δημοτολόγιο, παρακαλούμε, επιλέξτε από την παρακάτω λίστα την περίπτωση που σας ενδιαφέρει, ενημερωθείτε για τα δικαιολογητικά που χρειάζεστε, και συμπληρώστε τις αντίστοιχες αιτήσεις.

Δείτε όλα τα έγγραφα του Δημοτολογίου »

Ληξιαρχείο

Για έκδοση εγγράφων από τo Ληξιαρχείο, παρακαλούμε, επιλέξτε από την παρακάτω λίστα την περίπτωση που σας ενδιαφέρει, ενημερωθείτε για τα δικαιολογητικά που χρειάζεστε, και συμπληρώστε τις αντίστοιχες αιτήσεις.

Δείτε όλα τα έγγραφα του Ληξιαρχείου »

Ύδρευση-Αποχέτευση

Επιλέξτε από την παρακάτω λίστα την περίπτωση που σας ενδιαφέρει, ενημερωθείτε για τα δικαιολογητικά που χρειάζεστε, και συμπληρώστε τις αντίστοιχες αιτήσεις.

»

Μητρώο Αρρένων

Για έκδοση εγγράφων από τo Μητρώο Αρρένων, παρακαλούμε, επιλέξτε από την παρακάτω λίστα την περίπτωση που σας ενδιαφέρει, ενημερωθείτε για τα δικαιολογητικά που χρειάζεστε, και συμπληρώστε τις αντίστοιχες αιτήσεις.

Δείτε όλα τα έγγραφα του Μητρώου Αρρένων »

Πρόσφατα έγγραφα του Δήμου

Οδηγίες Ηλεκτρονικής Πληρωμής

Από τον Ιούνιο του 2017, δίνεται η δυνατότητα στους καταναλωτές ύδρευσης του Δήμου Ζίτσας να εξοφλούν τους λογαριασμούς ηλεκτρονικά. Ο Δήμος Ζίτσας υποστηρίζει τις εύκολες πληρωμές μέσω ΔΙΑΣ και προτρέπει τους υπόχρεο...

Περισσότερα »
Σύνδεση με δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Δ.Κ. Ελεούσας

Σύμφωνα με το άρθρο 2ο του Κανονισμού Λειτουργίας Αποχέτευσης Δήμου Ζίτσας – υπ’ αριθμ. 37/2019 (ΑΔΑ: 6ΑΤΦΩΡΓ-Ν26) απόφαση Δ.Σ. Δήμου Ζίτσας, η σύνδεση κάθε ακινήτου, είτε πρόκειται για οικία, είτε για άλλη εγκατάστασ...

Περισσότερα »
Προσωρινή διακοπή παγίων

Για την προσωρινή διακοπή των παγίων μιας υπάρχουσας  παροχής είναι απαραίτητα τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Περισσότερα »
Επανασύνδεση μιας υπάρχουσας παροχής

Για την επανασύνδεση μιας υπάρχουσας  παροχής είναι απαραίτητα τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Περισσότερα »
Μεταβίβαση υδρομέτρου

Για τη διαδικασία μεταβίβασης ενός υδρομέτρου  είναι απαραίτητα τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Περισσότερα »
Έγγραφο νέας παροχής

Για την εγκατάσταση νέας παροχής είναι απαραίτητα τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Περισσότερα »
Πιστοποιητικό Εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων

Για την Χορήγηση Πιστοποιητικού Εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων απαιτούνται τα εξής.

Περισσότερα »
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για μειωμένη θητεία

Για την χορήγηση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης για μειωμένη θητεία απαιτούνται τα εξής.

Περισσότερα »
Πιστοποιητικό στρατιωτικών σχολών

Για το πιστοποιητικό στρατιωτικών σχολών απαιτούνται τα εξής.

Περισσότερα »
Eπανεγγραφή ανύπαρκτων στα Μητρώα Αρρένων

Για επανεγγραφή ανύπαρκτων στα Μητρώα Αρρένων απαιτούνται τα εξής.

Περισσότερα »
Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα