Δήμος Ζίτσας

Πληροφοριες για το δημοτη

Εξυπηρετηθείτε

Όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε για τις συναλλαγές σας με το Δήμο Ζίτσας.

Δημοτολόγιο

Ότι χρειάζεται για έκδοση εγγράφων από τo Δημοτολόγιο.

Ληξιαρχείο

Ότι χρειάζεται για έκδοση εγγράφων από τo Ληξιαρχείο.

Ύδρευση

Δικαιολογητικά και έγγραφα σχετικά με την Ύδρευση.

Έγγραφα για

Απαραίτητα έγγραφα ανάλογα με τον τομέα ενδιαφέροντος.

Γενικές οδηγίες για έκδοση βεβαίωσης μη οφειλής ΤΑΠ

1)Ποιός νόμος επιβάλλει την καταβολή του Τ.Α.Π
Η καταβολή του Τ.Α.Π επιβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 17 του Ν. 2130/93

2)Ποιοι ιδιοκτήτες ακινήτων είναι υπόχρεοι της οφειλής Τ.Α.Π; 
Οι ιδιοκτήτες των εξής ακινήτων:

  • Τα ηλεκτροδοτούμενα, στα οποία η είσπραξη του Τ.Α.Π γίνεται απευθείας μέσω του λογαριασμού του παρόχου ρεύματος .
  • Τα μη ηλεκτροδοτούμενα (κτίσματα ή οικόπεδα) στα οποία η είσπραξη του Τ.Α.Π γίνεται από τους Δήμους στους οποίους ανήκουν και δηλώνονται.

3)Πόσο απαραίτητη είναι η βεβαίωση ΤΑΠ; 
Η βεβαίωση ΤΑΠ είναι απολύτως απαραίτητη για την σύνταξη συμβολαίων και την μεταβίβαση ακινήτου.

4)Πως μπορεί να εξοφλήσουμε το ποσό της διαφοράς που προκύπτει (Τ.Α.Π); 
Το ποσό που προκύπτει δεν εξοφλείται με δόσεις αλλά μόνο εφ' άπαξ στο ταμείο του δημαρχείου ή με αντίστοιχη κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του δήμου.

5)Σε περίπτωση αλλαγής ιδιοκτήτη τι απαιτείται; 
Για την αλλαγή ιδιοκτήτη απαιτείται

  • Υποβολή αίτησης  προς το Τμήμα Εσόδων τιυ δήμου
  • Φωτοαντίγραφο συμβολαίου

6)Μπορώ να πάρω βεβαίωση μόνο για το ποσοστό που μου αντιστοιχεί σε ένα οικόπεδο; 
Ναι, εφόσον γνωστοποιηθούν στην υπηρεσία τα πλήρη στοιχεία όλων των συνιδιοκτητών.

7) Για πόσο διάστημα έχει ισχύ η βεβαίωση μη οφειλής ; 

Η βεβαίωση ΤΑΠ για συμβολαιογραφική χρήση, έχει ισχύ έως 31/12 τρέχοντος έτους. Σε περίπτωση που δεν συνταχθεί συμβόλαιο μέσα στο τρέχον έτος, θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να επιστρέψει την πρωτότυπη βεβαίωση που προμηθεύτηκε το προηγούμενο έτος και να αιτηθεί χορήγηση ανανεωμένης βεβαίωσης ΤΑΠ για το νέο ισχύον έτος.

8)Τι ισχύει για τα μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα;

Τα ακίνητα που στερούνται ηλεκτρικού ρεύματος ΔΕΝ απαλλάσσονται από την καταβολή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (άρθρο 24 του Ν. 2130/1993).Οι ιδιοκτήτες οφείλουν να δηλώνουν, εντός διμήνου από τη διακοπή, τα μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητά τους, στο Δήμο για τον υπολογισμό των Δημοτικών Τελών (ΔΤ) και του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) στους πραγματικούς υπόχρεους: ιδιοκτήτη, συνιδιοκτήτες, μισθωτή κ.λπ (Ν.25/75 και άρθρο 5 παρ.1 του Ν. 3345/2005 & άρθρο 24 παρ.3 του Ν 2130/1993).

Η εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης Μη Ηλεκτροδοτούμενου Ακινήτου επιφέρει καταλογισμό , ΔΤ (σε βάρος του χρήστη, άρθρο 19 Ν.1080/1980) και ΤΑΠ (σε βάρος του ιδιοκτήτη, άρθρο 24 παρ.12 Ν 2130/1993) με την επιβολή προστίμου(άρθρο19 Ν 1080/1980) από ημερομηνία διακοπής ως ημερομηνία δήλωσης.

 

Όταν το ακίνητο χρησιμοποιείται χωρίς να ηλεκτροδοτείται, υπόχρεος για την καταβολή των δημοτικών τελών (Δ.Τ.) είναι ο χρήστης (μισθωτής: άρθρο 21 παρ.5 Β.Δ. 24/9-20/10-58 ή ιδιοκτήτης: άρθρο 4 Ν.429/1976), ενώ για το τέλος ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.) είναι υπόχρεος, ο ιδιοκτήτης ή οι συνιδιοκτήτες (άρθρο 24 παρ.3 Ν.2130/1993).

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα. Επιλέξτε μια άλλη κατηγορία.

Ο καιρός στην περιοχή

15,98° Υγρασία: 72% Άνεμος: 0,51 χμ/ώ
Επιχειρηματίες

Προωθήστε την επιχείρησή σας

Καταχωρήστε μόνοι σας την επιχείρησή σας δωρεάν στην ιστοσελίδα του Δήμου Ζίτσας με εύκολο και γρήγορο τρόπο και διαφημιστείται μέσα από αυτήν.

Καταχωρήστε την »
Χρήσιμα Τηλέφωνα

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Βρείτε τα τηλέφωνα των υπηρεσιών του Δήμου Ζίτσας καθώς και άλλα χρήσιμα τηλέφωνα όπως φαρμακεία, ιατρεία κοκ.

Περισσότερα »
Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Υπουργείο Εσωτερικών

Εργαλείο πληροφόρησης του πολίτη από την Περιφέρεια Ηπείρου

Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα