Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Επιτροπής Διαβούλευσης

Πρόσκληση Συνεδρίασης Επιτροπής Διαβούλευσης 14-11-22

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης σας προσκαλώ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4555/2018, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 78 Ν.4954/2022 και κατόπιν της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.61055/27.10.2022 με την οποία παρατείνεται η ισχύς της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.51236/08.09.2022 περί έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού στο σύνολο της Επικράτειας, έως και τη Δευτέρα 14.11.2022 και ώρα 18:00, σε δημόσια τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Ζίτσας, η ο...

Αναρτήθηκε στις 03 Νοέμβριος 2022 Περισσότερα »
Πρόσκληση Επιτροπής Διαβούλευσης

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαβούλευσης προσκαλεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4555/2018 και λαμβάνοντας υπόψη τα ληφθέντα μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του Κορωνοϊού covid 19 του Υπουργείου Εσωτερικών, όπως ισχύουν σήμερα, σε δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Ζίτσας, η οποία θα πραγματοποιηθεί διά περιφοράς, την Δευτέρα, 18-10-2021 και ώρα 18:00 μ.μ. για συζήτηση και κατάθεση προτάσεων-απόψεων επί των θεμάτων που ακολουθεί :   1. Γνωμοδότηση επί του Προσχεδίου του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Ζίτσα...

Αναρτήθηκε στις 07 Οκτώβριος 2021 Περισσότερα »
Πρόσκληση Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Ζίτσας

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Ζίτσας προσκαλεί τα μέλη της  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4555/2018 και λαμβάνοντας υπόψη τα ληφθέντα μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του Κορωνοϊού covid 19 του Υπουργείου Εσωτερικών όπως ισχύουν σήμερα, σε δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Ζίτσας, η οποία θα πραγματοποιηθεί διά περιφοράς, την Πέιιπτη, 22-04-2021 και ώρα 18:00 ιι.μ. για συζήτηση και κατάθεση προτάσεων-απόψεων επί του θέματος που ακολουθεί: Παρουσίαση του Στρατηγικού Σχεδιασμού του Δήμου Ζίτσας

Αναρτήθηκε στις 13 Απρίλιος 2021 Περισσότερα »
Επιτροπής Διαβούλευσης 27/10/2020

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης προσκαλεί τα μέλη της σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4555/2018 και λαμβάνοντας υπόψη τα ληφθέντα μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του Κορωνοϊού covid 19 του Υπουργείου Εσωτερικών όπως ισχύουν σήμερα, σε δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Ζίτσας, η οποία θα πραγματοποιηθεί διά περιφοράς, την Τρίτη, 27-10-2020 και ώρα 18:00 μ.μ. για συζήτηση και κατάθεση προτάσεων-απόψεων  

Αναρτήθηκε στις 16 Οκτώβριος 2020 Περισσότερα »
Πρόσκληση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

Καλούνται τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης,  σε Δημόσια  Συνεδρίαση που θα γίνει στο Παλαιό Δημαρχείο Ζίτσας, Λασκαρίνας 3α  Ελεούσα,   στις  26 Νοεμβρίου 2019, ημέρα  Τρίτη και ώρα 19:00 μ.μ.,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  78 του Ν. 4555/2018 με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 1) Γνωμοδότηση επί του προσχεδίου του προϋπολογισμού του Δήμου Ζίτσας, οικονομικού έτους 2020  Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη ημέρα, 27  Νοεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μ.μ.

Αναρτήθηκε στις 18 Νοέμβριος 2019 Περισσότερα »
Πρόσκληση σε Δημόσια Συνερδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαβούλευσης σας προσκαλεί  σε Δημόσια  Συνεδρίαση που θα γίνει στο Παλαιό Δημαρχείο Ζίτσας, Λασκαρίνας 3α  Ελεούσα,   στις  3 Οκτωβρίου 2017, ημέρα  Τρίτη  και ώρα 18:00,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  76 του Ν. 3852/2010 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 1) Γνωμοδότηση επί του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Ζίτσας, έτους 2018. (σύμφωνα με το άρθρο    76 παρ. 2α  του Ν. 3852/2010) 2) Γνωμοδότηση ενόψει της σύνταξης του προσχεδίου του προϋπολογισμού του Δήμου Ζίτσας, οικονομικού έτους 2018.  (σύμφων...

Αναρτήθηκε στις 22 Σεπτέμβριος 2017 Περισσότερα »
Πρόσκληση για συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης στις 20-10-2016

          Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης σας προσκαλεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010 να προσέλθετε σε Δημόσια Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Παλιού Δημαρχείου του Δήμου Ζίτσας στην Ελεούσα στις 20 Οκτωβρίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 7.30 μ.μ.

Αναρτήθηκε στις 13 Οκτώβριος 2016 Περισσότερα »
Πρόσκληση για συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης στις 27-09-2016

Ο Πρόεδρος της επιτροπής σας προσκαλεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010 να προσέλθετε σε Δημόσια Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Παλιού Δημαρχείου του Δήμου Ζίτσας στην Ελεούσα στις  27 Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα Tρίτη και ώρα 7.30 μ.μ.

Αναρτήθηκε στις 22 Σεπτέμβριος 2016 Περισσότερα »
Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης σας προσκαλεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010 να προσέλθετε σε Δημόσια Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης στην αίθουσα εκδηλώσεων «Καρβούνης» στην Ελεούσα στις 29 Οκτωβρίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

Αναρτήθηκε στις 21 Οκτώβριος 2015 Περισσότερα »
Πρόσκληση σε Δημόσια Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δ. Ζίτσας

Σας προσκαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010 να προσέλθετε σε Δημόσια Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Παλαιού  Δημαρχείου του Δήμου Ζίτσας στην Ελεούσα στις 26 Αυγούστου 2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00

Αναρτήθηκε στις 14 Αύγουστος 2013 Περισσότερα »

Ο καιρός στην περιοχή

19,98° Υγρασία: 68% Άνεμος: 0,51 χμ/ώ
Αποστολή Φωτογραφίας

Γραφείο Υποστήριξης - Ενίσχυσης Αγροτικής Παραγωγής

Στο Δήμο λειτουργεί Γραφείο Υποστήριξης - Ενίσχυσης Αγροτικής Παραγωγής. Ενημερωθείτε σωστά για την καλύτερη οργάνωση των γεωργικών σας εκμεταλλεύσεων και της κτηνοτροφικής σας παραγωγής.

Περισσότερα »
Χρήσιμα Έγγραφα

Οδηγός δημότη

Βρείτε πληροφορίες που χρειάζεστε για τις συναλλαγές σας με το Δήμο Ζίτσας. Χρήσιμα έγγραφα, πιστοποιητικά και οδηγοί χωρισμένα σε κατηγορίες ώστε να βρείτε εύκολα και γρήγορα τον τομέα που σας ενδιαφέρει.

Περισσότερα »
Χρήσιμα Τηλέφωνα

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Βρείτε τα τηλέφωνα των υπηρεσιών του Δήμου Ζίτσας καθώς και άλλα χρήσιμα τηλέφωνα όπως φαρμακεία, ιατρεία κοκ.

Περισσότερα »
Οικισμοί

Οικισμοί

Ανακαλύψτε όλους τους οικισμούς του Δήμου Ζίτσας και γνωρίστε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την πρόσβαση, τα αξιοθεατα και τις δραστηριότητες στον καθένα από αυτούς.

Γνωρίστε τον »
Διαδραστικός Χάρτης

Διαδραστικός Χάρτης

Ανακαλύψτε όλα τα αξιοθέατα του Δήμου στο χάρτη και μάθετε πώς θα φτάσετε εκεί.

Περισσότερα »
Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα