Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση σε Δημόσια Συνερδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαβούλευσης σας προσκαλεί  σε Δημόσια  Συνεδρίαση που θα γίνει στο Παλαιό Δημαρχείο Ζίτσας, Λασκαρίνας 3α  Ελεούσα,   στις  3 Οκτωβρίου 2017, ημέρα  Τρίτη  και ώρα 18:00,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  76 του Ν. 3852/2010 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1) Γνωμοδότηση επί του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Ζίτσας, έτους 2018. (σύμφωνα με το άρθρο    76 παρ. 2α  του Ν. 3852/2010)

2) Γνωμοδότηση ενόψει της σύνταξης του προσχεδίου του προϋπολογισμού του Δήμου Ζίτσας, οικονομικού έτους 2018.  (σύμφωνα με το άρθρο    76 παρ. 3 του Ν. 3852/2010)

    Σε περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη ημέρα, 4  Οκτωβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 18:00 (άρθρο 76 παρ 3 του Ν. 3852/2010).

Αναρτήθηκε στις 22 Σεπτέμβριος 2017

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα