Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

Για την πληρέστερη ενημέρωση των πολιτών αναφορικά με τις χρηματοδοτήσεις που έχει εξασφαλίσει ο Δήμος Ζίτσας μέσω του ΕΣΠΑ 2014-2020 αλλά και σε συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις για τους δικαιούχους των συγχρηματοδοτούμενων έργων ως προς την πληροφόρηση και την επικοινωνία, όπως αυτές προκύπτουν από τον Κανονισμό (ΕΕ) 1303/2013 και τον Εκτελεστικό Κανονισμό 821/2014, στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται τα έργα που υλοποιεί ο Δήμος Ζίτσας στην προγραμματική περίοδο 2014-2020 με συγχρηματοδότηση από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ένταξη του έργου με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ψηφιακής διαχείρισης του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Ζίτσας»

Εντάχθηκε και χρηματοδοτείται η πρόταση που υποβλήθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», για τον Άξονα Προτεραιότητας 14: «Διατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος και Προώθηση της Αποδοτικής Χρήσης των Πόρων», με τίτλο: «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Δικτύων Ύδρευσης», σύμφωνα με την οποία περιλαμβάνονταν: Η επέκταση υπαρχόντων συστημάτων τηλεπαρακολούθησης και τηλεχειρισμού οικιακών υδρομέτρων (υδρόμετρα, ηλεκτροβάνες, μεταδότες, ασύρματη μετάδοση μετρήσεων, τιμολόγηση) σε υφιστάμενα δίκτυα ύ...

Αναρτήθηκε στις 10 Μάρτιος 2023 Περισσότερα »
Κατασκευή Πράσινου Σημείου Δήμου Ζίτσας

Εντάχθηκε και χρηματοδοτείται η πρόταση που υποβλήθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», για τον Άξονα Προτεραιότητας 14: «Διατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος και Προώθηση της Αποδοτικής Χρήσης των Πόρων», με τίτλο: «Δημιουργία Πράσινων Σημείων στην Περιφέρεια Ηπείρου», σύμφωνα με την οποία περιλαμβάνονται νέες δράσεις για τη δημιουργία Πράσινων Σημείων όπως περιλαμβάνονται στον αναθεωρημένο και εγκεκριμένο με βάση τον νέο ΕΣΔΑ (ΠΥΣ 49/2015), ΠΕΣΔΑ Ηπείρου (ειδικότερα στα έργα Α΄ Χρηματ...

Αναρτήθηκε στις 09 Φεβρουάριος 2023 Περισσότερα »
Ένταξη του έργου με τίτλο: Διαχείριση Βιοαποβλήτων Δήμου Ζίτσας.

Εντάχθηκε και χρηματοδοτείται η πρόταση που υποβλήθηκε με τίτλο: «Διαχείριση Βιοαποβλήτων Δήμου Ζίτσας», Προϋπολογισμού 254.033,05 € Το προτεινόμενο έργο προβλέπεται να εξυπηρετήσει τον Δήμο Ζίτσας και αφορά την προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού και δράσεις ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας για την υλοποίηση δράσεων Διαχείρισης Βιοαποβλήτων, όπως προβλέπεται στο Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης ΑΣΑ και στον ΠΕΣΔΑ Ηπείρου ΣΤΟΧΟΣ : Πρόληψη παραγωγής αποβλήτων, προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση, χωριστή συλλογή – ανακύκλωση συμπεριλαμβανομένης τη...

Αναρτήθηκε στις 29 Σεπτέμβριος 2022 Περισσότερα »
Ένταξη 4 σχολικών μονάδων του Δήμου Ζίτσας σε πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης του ΕΣΠΑ 2014-2020

Εντάχθηκε και χρηματοδοτείται η πρόταση που υποβλήθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ήπειρος  2014-2020”, για την ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών κτιρίων συνολικού προϋπολογισμού  950.000,00 ευρώ. Αντικείμενο του έργου είναι η ενεργειακή αναβάθμιση 4 σχολικών συγκροτημάτων του Δήμου Ζίτσας και συγκεκριμένα: - Του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ελεούσας (Διδακτήριο και Γυμναστήριο). - Του 2ου Δημοτικού Σχολείου Ελεούσας. - Του Δημοτικού Σχολείου Βουνοπλαγιάς. - Του Δημοτικού Σχολείου Ροδοτοπίου. Στόχος είναι η ενεργειακή αναβάθμιση των εν λόγω σχολικώ...

Αναρτήθηκε στις 06 Σεπτέμβριος 2021 Περισσότερα »
Ένταξη του έργου με τίτλο: «Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων Οικισμού Δ.Κ. Ελεούσας – Β’ Φάσης»

Εντάχθηκε και χρηματοδοτείται η πρόταση που υποβλήθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος», στην Πρόσκληση με τίτλο: «Επενδύσεις στη Διαχείριση Λυμάτων στην Περιφέρεια Ηπείρου» για τον Άξονα Προτεραιότητας 2: «Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη», με Θεματικό Στόχο 6: «Διαφύλαξη και Προστασία του Περιβάλλοντος και Προώθηση της Αποδοτικότητας των Πόρων» για την κατασκευή της Β’ Φάσης του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στον οικισμό της Ελεούσας, Προϋπολογισμού 2.051.302,04€. Το έργο με τίτλο: «Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων Οικισ...

Αναρτήθηκε στις 25 Ιούνιος 2021 Περισσότερα »
Ένταξη του έργου με τίτλο: «Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων Τμήματος Οικισμού Τ.Κ. Ροδοτοπίου»

Εντάχθηκε και χρηματοδοτείται η πρόταση που υποβλήθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος», στην Πρόσκληση με τίτλο: «Επενδύσεις στη Διαχείριση Λυμάτων στην Περιφέρεια Ηπείρου» για τον Άξονα Προτεραιότητας 2: «Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη», με Θεματικό Στόχο 6: «Διαφύλαξη και Προστασία του Περιβάλλοντος και Προώθηση της Αποδοτικότητας των Πόρων» για την κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στον οικισμό του Ροδοτοπίου, Προϋπολογισμού 4.585.998,13€. Το έργο με τίτλο: «Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων Τμήματος Οικισμο...

Αναρτήθηκε στις 26 Απρίλιος 2021 Περισσότερα »
Ένταξη του έργου με τίτλο: «Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων Τμήματος Οικισμού Τ.Κ. Αγ. Ιωάννη»

Εντάχθηκε και χρηματοδοτείται η πρόταση που υποβλήθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος», στην Πρόσκληση με τίτλο: «Επενδύσεις στη Διαχείριση Λυμάτων στην Περιφέρεια Ηπείρου» για τον Άξονα Προτεραιότητας 2: «Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη», με Θεματικό Στόχο 6: «Διαφύλαξη και Προστασία του Περιβάλλοντος και Προώθηση της Αποδοτικότητας των Πόρων» για την κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στον οικισμό του Αγ. Ιωάννη, Προϋπολογισμού 1.937.382,51€.

Αναρτήθηκε στις 29 Ιανουάριος 2021 Περισσότερα »
Ένταξη του έργου με τίτλο: «Εφαρμογές Έξυπνης Πόλης Δήμου Ζίτσας»

Εντάχθηκε και χρηματοδοτείται η πρόταση που υποβλήθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος», για τον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Ενίσχυση της Περιφερειακής Ανταγωνιστικότητας με Ανάπτυξη της Καινοτομίας και των ΤΠΕ», με τίτλο: «Ανάπτυξη και Χρήση Ψηφιακών Συστημάτων, Προϊόντων και Υπηρεσιών από τους Ο.Τ.Α.», ο οποίος Συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), Προϋπολογισμού 220.310,80€.

Αναρτήθηκε στις 21 Οκτώβριος 2020 Περισσότερα »
Ένταξη του έργου με τίτλο: «Διευθέτηση Ομβρίων Δ.Κ. Ελεούσας»

Εντάχθηκε και χρηματοδοτείται η πρόταση που υποβλήθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος», για τον Άξονα Προτεραιότητας 2: «Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη», με τίτλο: «Έργα Κατασκευής, Αντικατάστασης, Βελτίωσης και Επέκτασης Δικτύων Αποχέτευσης Όμβριων Υδάτων», για την αποχέτευση των ομβρίων υδάτων στον οικισμό της Ελεούσας,  Προϋπολογισμού 850.000,00€.   Το έργο με τίτλο: «Διευθέτηση Ομβρίων Δ.Κ. Ελεούσας» αφορά την κατασκευή δικτύου συλλογής και αποχέτευσης όμβριων υδάτων σε τμήματα του οικισμού της Δ.Κ. Ελεούσας, κ...

Αναρτήθηκε στις 25 Σεπτέμβριος 2020 Περισσότερα »
Ένταξη του έργου με τίτλο: «Αποχέτευση Ομβρίων Υδάτων Τμήματος Οικισμού Τ.Κ. Ζωοδόχου»

Εντάχθηκε και χρηματοδοτείται η πρόταση που υποβλήθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος», για τον Άξονα Προτεραιότητας 2: «Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη», με τίτλο: «Έργα Κατασκευής, Αντικατάστασης, Βελτίωσης και Επέκτασης Δικτύων Αποχέτευσης Όμβριων Υδάτων», για την αποχέτευση των ομβρίων υδάτων στον οικισμό της Ζωοδόχου, Προϋπολογισμού 2.180.000,00€.

Αναρτήθηκε στις 31 Ιούλιος 2020 Περισσότερα »

Ο καιρός στην περιοχή

19,98° Υγρασία: 68% Άνεμος: 0,51 χμ/ώ
Αποστολή Φωτογραφίας

Γραφείο Υποστήριξης - Ενίσχυσης Αγροτικής Παραγωγής

Στο Δήμο λειτουργεί Γραφείο Υποστήριξης - Ενίσχυσης Αγροτικής Παραγωγής. Ενημερωθείτε σωστά για την καλύτερη οργάνωση των γεωργικών σας εκμεταλλεύσεων και της κτηνοτροφικής σας παραγωγής.

Περισσότερα »
Χρήσιμα Έγγραφα

Οδηγός δημότη

Βρείτε πληροφορίες που χρειάζεστε για τις συναλλαγές σας με το Δήμο Ζίτσας. Χρήσιμα έγγραφα, πιστοποιητικά και οδηγοί χωρισμένα σε κατηγορίες ώστε να βρείτε εύκολα και γρήγορα τον τομέα που σας ενδιαφέρει.

Περισσότερα »
Χρήσιμα Τηλέφωνα

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Βρείτε τα τηλέφωνα των υπηρεσιών του Δήμου Ζίτσας καθώς και άλλα χρήσιμα τηλέφωνα όπως φαρμακεία, ιατρεία κοκ.

Περισσότερα »
Οικισμοί

Οικισμοί

Ανακαλύψτε όλους τους οικισμούς του Δήμου Ζίτσας και γνωρίστε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την πρόσβαση, τα αξιοθεατα και τις δραστηριότητες στον καθένα από αυτούς.

Γνωρίστε τον »
Διαδραστικός Χάρτης

Διαδραστικός Χάρτης

Ανακαλύψτε όλα τα αξιοθέατα του Δήμου στο χάρτη και μάθετε πώς θα φτάσετε εκεί.

Περισσότερα »
Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα