Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Ένταξη του έργου με τίτλο: «Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων Τμήματος Οικισμού Τ.Κ. Αγ. Ιωάννη»

Εντάχθηκε και χρηματοδοτείται η πρόταση που υποβλήθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος», στην Πρόσκληση με τίτλο: «Επενδύσεις στη Διαχείριση Λυμάτων στην Περιφέρεια Ηπείρου» για τον Άξονα Προτεραιότητας 2: «Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη», με Θεματικό Στόχο 6: «Διαφύλαξη και Προστασία του Περιβάλλοντος και Προώθηση της Αποδοτικότητας των Πόρων» για την κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στον οικισμό του Αγ. Ιωάννη, Προϋπολογισμού 1.937.382,51€.

Το έργο με τίτλο: «Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων Τμήματος Οικισμού Τ.Κ. Αγ. Ιωάννη» αφορά στην κατασκευή του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης λυμάτων στον οικισμό Αγ. Ιωάννη του Δήμου Ζίτσας. Προκειμένου το εν λόγω έργο να είναι ολοκληρωμένο και λειτουργικό περιλαμβάνει την κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων συνολικού μήκος 5.830μ, την κατασκευή ιδιωτικών συνδέσεων, φρεατίων επισκέψεως και φρεατίων πτώσης, ενός Αντλιοστασίου (Ε1) και τριών φρεατίων άντλησης (Ε2, Ε3 και Ε4). Τέλος, θα κατασκευαστούν τέσσερις καταθλιπτικοί αγωγοί συνολικού μήκους 645μ., οι οποίοι θα καταλήγουν στον υφιστάμενο συλλεκτήριο αγωγό που βρίσκεται επί της Ε.Ο. Ιωαννίνων - Κοζάνης από τον οποίο και θα γίνεται η μεταφορά των λυμάτων στην ΕΕΛ της Δ.Ε.Υ.Α. Ιωαννίνων για την κατάλληλη επεξεργασία και την τελική διάθεσή τους.

Στόχος του έργου είναι η αποτελεσματική διαχείριση υδατικών πόρων.

Αναρτήθηκε στις 29 Ιανουάριος 2021

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα