Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Ένταξη του έργου με τίτλο: «Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων Τμήματος Οικισμού Τ.Κ. Ροδοτοπίου»

Ένταξη του έργου με τίτλο: «Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων Τμήματος Οικισμού Τ.Κ. Ροδοτοπίου»

Εντάχθηκε και χρηματοδοτείται η πρόταση που υποβλήθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος», στην Πρόσκληση με τίτλο: «Επενδύσεις στη Διαχείριση Λυμάτων στην Περιφέρεια Ηπείρου» για τον Άξονα Προτεραιότητας 2: «Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη», με Θεματικό Στόχο 6: «Διαφύλαξη και Προστασία του Περιβάλλοντος και Προώθηση της Αποδοτικότητας των Πόρων» για την κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στον οικισμό του Ροδοτοπίου, Προϋπολογισμού 4.585.998,13€.

Το έργο με τίτλο: «Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων Τμήματος Οικισμού Τ.Κ. Ροδοτοπίου» αφορά στην κατασκευή εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης λυμάτων στην περιοχή του οικισμού του Ροδοτοπίου. Προκειμένου το εν λόγω έργο να είναι ολοκληρωμένο και λειτουργικό περιλαμβάνει την κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων συνολικού μήκος 13.180μ, την κατασκευή ιδιωτικών συνδέσεων, φρεατίων επισκέψεως και φρεατίων πτώσης, ενός Αντλιοστασίου (Ε1) και ενός καταθλιπτικού αγωγού, συνολικού μήκους 3.600μ., o oποίος θα καταλήγει στο υπάρχον αντλιοστάσιο 1 της Δ.Ε.Υ.Α.Ι, εντός της ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων. Έτσι μέσω του υφιστάμενου δικτύου της ΔΕΥΑΙ θα γίνεται η μεταφορά των λυμάτων στην ΕΕΛ της Δ.Ε.Υ.Α. Ιωαννίνων για την κατάλληλη επεξεργασία και την τελική διάθεσή τους. Επίσης, το έργο θα παρακολουθείται από αρχαιολόγο για την περίπτωση ανάγκης διενέργειας εκσκαφών και θα γίνει η σύνδεσή του με το δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ για την ηλεκτροδότηση του Αντλιοστασίου Ε1.

Στόχος του έργου είναι η αποτελεσματική διαχείριση υδατικών πόρων.

Αναρτήθηκε στις 26 Απρίλιος 2021

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα