Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2020-2023 Δήμου Ζίτσας

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2020-2023 Δήμου Ζίτσας

Δημόσια Διαβούλευση του Επιχειρησιακού Προγράμματος  2020-2023 του Δήμου Ζίτσας (Α΄ΦΑΣΗ : Στρατηγικός Σχεδιασμός)

Ο Δήμος Ζίτσας, στο πλαίσιο κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2020-2023, θέτει σε δημόσια διαβούλευση το Στρατηγικό Σχέδιο και προσκαλεί τους  δημότες και τους εκπρόσωπους  τοπικών, κοινωνικών και οικονομικών φορέων,  από 07/01/2021 ως και 22/02/2021  να συμβάλλουν στην εκπόνησή του, μέσω της συμπλήρωσης σχετικού ερωτηματολογίου που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Δήμου Ζίτσας www.zitsa.gov.gr .

 Το συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο μπορεί να κατατεθεί:

Α. Ταχυδρομικά, με αποστολή στη διεύθυνση: ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ, Λ. ΠΑΣΣΑΡΩΝΟΣ 1, T.K 45445 ΕΛΕΟΥΣΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, με την ένδειξη «Ερωτηματολόγιο για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Ζίτσας» ή

Β.  Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο zitsa@zitsa.gov.gr

 

Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου ηλεκτρονικά, επιλέγοντας τον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://forms.gle/pUGHYthkxH18wo5DA

 

Για πληροφορίες ή διευκρινήσεις παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, στο τηλ. 2653360033.

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας και τη συμμετοχή σας στη διαδικασία κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2020-2023 του Δήμου Ζίτσας.

Αναρτήθηκε στις 11 Ιανουάριος 2021

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα