Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Γενικού Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση ανάθεσης υπηρεσιών γιατρού ειδικού παθολόγου

Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Ζίτσας ανακοινώνει ότι προτίθεται να αναθέσει υπηρεσίες γιατρού ειδικού παθολόγου προς τα μέλη των έξι (6) ΚΑΠΗ του Ν.Π.Δ.Δ Δήμου Ζίτσας για διάστημα 12 μηνών. Τα ΚΑΠΗ στα οποία θα παρέχονται οι υπηρεσίες του Ιατρού Παθολόγου είναι τα εξής: ΚΑΠΗ ΕΛΕΟΥΣΑΣ 3 φορές τον μήνα για 3 ώρες απόγευμα ΚΑΠΗ ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥ 2 φορές το μήνα για 3 ώρες απόγευμα ΚΑΠΗ ΖΩΟΔΟΧΟΥ 1 φορά το μήνα για 3 ώρες απόγευμα ΚΑΠΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 1 φορά τον μήνα για 3 ώρες απόγευμα ΚΑΠΗ ΒΟΥΝΟΠΛΑΓΙΑΣ 1 φορά τον μήνα για 3 ώρες απόγευμα ΚΑΠΗ Ζ...

Αναρτήθηκε στις 03 Απρίλιος 2018 Περισσότερα »
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

         Εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση του κάτωθι καλλιεργήσιμου αγροτεμαχίου το οποίο επιδέχεται καλλιέργεια και δεντροκομία. :  - Αγροτεμάχιο – Καλλιεργήσιμη έκταση με ATAK 01072795740 στη θέση «ΚΑΜΠΟΣ» Τ.Κ. Γκριμπόβου, εκτάσεως 25 στρεμμάτων, με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς [756,00 €] επτακόσια πενήντα έξι ευρώ ετησίως ήτοι εξήντα τρία ευρώ [63,00 €] μηνιαίως και για χρονικό διάστημα είκοσι (20) ετών.       Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο του Δήμου Ζίτσας (Λ. Πασσαρώνος 1 Ελεούσα),  στις ...

Αναρτήθηκε στις 03 Απρίλιος 2018 Περισσότερα »
Ορεινοί αγώνες Λύγγου 2018

Ο Εξωραϊστικός Σύλλογος Λύγγου «Η Αγία Τριάδα», σε συνεργασία με τον Δήμο Ζίτσας και το γυμναστήριο “Level 1”, διοργανώνει την Κυριακή 15/4/2018 αγώνα δρόμου στην γνωστή ορεινή διαδρομή «Λ3», για διμελείς ομάδες αθλητών (ανδρικές, μικτές και γυναικείες), κάθε μία από τις οποίες θα μεταφέρει έναν συγκεκριμένης μάζας ειδικό σάκο. Συγκεκριμένα, τα μέλη κάθε ζεύγους αθλητών-τριών θα πρέπει να συνεργαστούν μεταξύ τους για την μεταφορά του αντίστοιχου φορτίου κατά μήκος της διαδρομής και ενός στίβου εμποδίων στο τέλος της. Κάθε ανδρική ομάδα θα μ...

Αναρτήθηκε στις 03 Απρίλιος 2018 Περισσότερα »
Έναρξη διαδικασίας κύρωσης δικτύου κοινοχρήστων χώρων τμήματος υφιστάμενου δρόμου του οικισμού Βουνοπλαγιάς, Δήμου Ζίτσας

Ο Δήμος Ζίτσας ανακοινώνει ότι με την υπ’ αριθμ. 98/2016 απόφαση Δ.Σ. Δήμου Ζίτσας (ΑΔΑ: 6KI3ΩΡΓ-ΤΘΥ), έχει αποφασιστεί η «Έναρξη διαδικασίας κύρωσης δικτύου κοινοχρήστων χώρων τμήματος υφιστάμενου δρόμου του οικισμού Βουνοπλαγιάς, Δήμου Ζίτσας» και με την υπ’ αριθμ. 57/2018 απόφαση Δ.Σ. Δ. Ζίτσας (ΑΔΑ Ω6ΟΔΩΡΓ-1Ρ4) παραλήφθηκε η μελέτη «κύρωσης δικτύου κοινοχρήστων χώρων οικισμού Αμπελακίων Δήμου Ζίτσας», που αφορούσε την σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος, σύμφωνα  με τις τεχνικές προδιαγραφές που εγκρίθηκαν με την με Α.Π. 39608/14-09-2011 (...

Αναρτήθηκε στις 02 Απρίλιος 2018 Περισσότερα »
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή προς το Δήμο εξειδικευμένου προσωπικού με τις απαιτούμενες άδειες χειριστών μηχανημάτων έργων και άδεια χρήσης γεωργικών μηχανημάτων. Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  της παρούσας διακήρυξης  

Αναρτήθηκε στις 30 Μάρτιος 2018 Περισσότερα »
Προκήρυξη επιλογής υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό, για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) στο εσωτερικό.

Προκήρυξη επιλογής υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό, για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) στο εσωτερικό, ακαδημαϊκού έτους 2016-2017, από τα έσοδα του κληροδοτήματος «ΑΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ», που υπάγεται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών.

Αναρτήθηκε στις 23 Μάρτιος 2018 Περισσότερα »
Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου για το ΚΑΠΗ Ροδοτοπίου του Ν.Π.Δ.Δ Δ. Ζίτσας

Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ του Δήμου Ζίτσας προκηρύσσει δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί από το ΚΑΠΗ Ροδοτοπίου. Το μίσθιο πρέπει να βρίσκεται σε κεντρικό σημείο, να είναι ισόγειο, να έχει έκταση από 100 έως 150 τετραγωνικά μέτρα, να διαθέτει πλήρες σύστημα θέρμανσης-ψύξης, μόνωση, όπως και σύστημα πυρόσβεσης και πιστοποιητικό πυρασφάλειας, να έχει πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ) σύμφωνα με τα οριζόμενα στον “Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων” (ΦΕΚ 407/Β/9-4-2010), να έχει δυνατότητα πρόσβασης και εξυπηρέτησ...

Αναρτήθηκε στις 19 Μάρτιος 2018 Περισσότερα »
Ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δημιουργία δηλωτικού σήματος (λογοτύπου) του Δήμου Ζίτσας

Ο Δήμος Ζίτσας σύμφωνα με την 222/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και το νομοθετικό πλαίσιο αρ.5, παρ.2 του ν.3852/2010, καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προτάσεις τους σχετικά με τη δημιουργία δηλωτικού σήματος (λογοτύπου) του Δήμου Ζίτσας. Ο λογότυπος θα αντανακλά την ιστορική, πνευματική, γεωγραφική, φυσική και πολιτιστική ταυτότητα του Δήμου Ζίτσας και θα προβάλλει την εικόνα του ως ελκυστικού τουριστικού προορισμού στην ελληνική και στη διεθνή αγορά. Θα πρέπει να σηματοδοτεί τη σύνθεση ολόκληρου του Δήμου, με άμεσες ή...

Αναρτήθηκε στις 07 Μάρτιος 2018 Περισσότερα »
Έναρξη διαδικασίας κύρωσης δικτύου κοινοχρήστων χώρων τμήματος υφιστάμενου δρόμου του οικισμού Βουνοπλαγιάς, Δήμου Ζίτσας

Ο Δήμος Ζίτσας ανακοινώνει ότι με την υπ’ αριθμ. 372/2017 απόφαση Δ.Σ. Δήμου Ζίτσας (ΑΔΑ: ΩΦΤΓΩΡΓ-Ε6Θ), αποφασίστηκε η «Έναρξη διαδικασίας κύρωσης δικτύου κοινοχρήστων χώρων τμήματος υφιστάμενου δρόμου του οικισμού Βουνοπλαγιάς, Δήμου Ζίτσας», με την σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος, κατόπιν του υπ’ αριθμ. 18483/2017 αιτήματος των Καρβούνη Σπυρίδωνα, Νταλάκα Γεώργιο, Δημητροπούλου Ελένη, Καρβούνη Γεώργιο, Αδαμαντίδη Χρυσούλα, Μεγαπάνος Δημήτριος, Τσιανάκα Μαρία, Αδαμαντίδου Γεωργία, Αδαμαντίδη Παναγιώτη, Παπαϊωάννου Βαρβάρα, Στάθη Γεώργιο κ...

Αναρτήθηκε στις 27 Φεβρουάριος 2018 Περισσότερα »
Δεν είναι διαθέσιμες οι υπηρεσίες της ΔΕ Μολοσσών 21-23/02 λόγω μεταστέγασης.

Ενημερώνουμε τους δημότες μας ότι οι υπηρεσίες της ΔΕ Μολοσσών από το δημοτικό κατάστημα που βρίσκεται στο Βουτσαρά δεν θα είναι διαθέσιμες στις 21-23/02/2018 λόγω μεταστέγασης. Για επείγοντα ζητήματα θα μπορείτε να εξυπηρετείστε από το δημοτικό κατάστημα που βρίσκεται στην Ελεούσα. Ζητούμε συγνώμη για την ταλαιπωρία.

Αναρτήθηκε στις 20 Φεβρουάριος 2018 Περισσότερα »

Ο καιρός στην περιοχή

14,4° Υγρασία: 70% Άνεμος: 2 χμ/ώ
Αποστολή Φωτογραφίας

Γραφείο Υποστήριξης - Ενίσχυσης Αγροτικής Παραγωγής

Στο Δήμο λειτουργεί Γραφείο Υποστήριξης - Ενίσχυσης Αγροτικής Παραγωγής. Ενημερωθείτε σωστά για την καλύτερη οργάνωση των γεωργικών σας εκμεταλλεύσεων και της κτηνοτροφικής σας παραγωγής.

Περισσότερα »
Χρήσιμα Έγγραφα

Οδηγός δημότη

Βρείτε πληροφορίες που χρειάζεστε για τις συναλλαγές σας με το Δήμο Ζίτσας. Χρήσιμα έγγραφα, πιστοποιητικά και οδηγοί χωρισμένα σε κατηγορίες ώστε να βρείτε εύκολα και γρήγορα τον τομέα που σας ενδιαφέρει.

Περισσότερα »
Χρήσιμα Τηλέφωνα

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Βρείτε τα τηλέφωνα των υπηρεσιών του Δήμου Ζίτσας καθώς και άλλα χρήσιμα τηλέφωνα όπως φαρμακεία, ιατρεία κοκ.

Περισσότερα »
Οικισμοί

Οικισμοί

Ανακαλύψτε όλους τους οικισμούς του Δήμου Ζίτσας και γνωρίστε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την πρόσβαση, τα αξιοθεατα και τις δραστηριότητες στον καθένα από αυτούς.

Γνωρίστε τον »
Διαδραστικός Χάρτης

Διαδραστικός Χάρτης

Ανακαλύψτε όλα τα αξιοθέατα του Δήμου στο χάρτη και μάθετε πώς θα φτάσετε εκεί.

Περισσότερα »
Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα