Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Γενικού Ενδιαφέροντος

Παραδοσιακή εμποροπανήγυρη στην Τ.Κ. Βουνοπλαγιάς του Δήμου Ζίτσας

Ο Δήμος Ζίτσας ανακοινώνει ότι διοργανώνει παραδοσιακή εμποροπανήγυρη στην Τ.Κ. Βουνοπλαγιάς του Δήμου Ζίτσας, θέση «Πράσινη γωνιά» από την Κυριακή 3 Σεπτεμβρίου 2017 έως Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου 2017.   Αιτήσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές στο Δήμο Ζίτσας από 25/08/2017 : α) για λειτουργία περιπτέρων υγειονομικού ενδιαφέροντος και β) για λειτουργία περιπτέρων εμπόρων – εκθετών,

Αναρτήθηκε στις 21 Αύγουστος 2017 Περισσότερα »
Διακοπή υδροδότησης λόγω ανεπάρκειας νερού

Ενημερώνουμε τους καταναλωτές των Τ.Κ. Ζαλόγγου, Δοβλάς-Φτέρης, Βερενίκης ότι τις επόμενες μέρες θα υπάρχουν προγραμματισμένες διακοπές ύδρευσης λόγω μη υδροδότησης των δεξαμενών από το Δήμο Σουλίου. Για το ακριβές πρόγραμμα διακοπής παρακαλώ να επικοινωνείτε με τον αντίστοιχο πρόεδρο της Τ.Κ. Ζητούμε την κατανόησή σας μέχρι την επίλυση του προβλήματος

Αναρτήθηκε στις 11 Αύγουστος 2017 Περισσότερα »
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ

Ο Δήμος Ζίτσας, στα πλαίσια του Ν. 4483/2017, ανακοινώνει τη ρύθμιση οφειλών προς το Δήμο μας που έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν έως και δύο μήνες από την έναρξη ισχύος του Ν.4483/17 (ημερ.έναρξης ισχύος 31.07.2017)

Αναρτήθηκε στις 10 Αύγουστος 2017 Περισσότερα »
«Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» (Β' Κύκλος)

Βασικός στόχος της Δράσης «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» (Β' Κύκλος) είναι η υποστήριξη των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανέργων, μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων, για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους σε  αυτοτελή επαγγελματικό χώρο. Η Δράση σχεδιάστηκε από την Ειδική Γραμματεία Τομεακών Ε.Π. ΕΤΠΑ & ΤΣ και την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπ...

Αναρτήθηκε στις 09 Αύγουστος 2017 Περισσότερα »
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΤΑΠ

Ενημερώνουμε τους  πολίτες του Δήμου μας , ότι  προκειμένου να αιτηθούν βεβαίωση μη οφειλής ΤΑΠ , θα πρέπει να καταθέτουν στο πρωτόκολλο του Δήμου μας την συνημμένη αίτηση με τα δικαιολογητικά και την σχετική υπ. δήλωση κατά περίπτωση του Ν. 2130/93. Η Βεβαίωση χορηγείται εντός των προθεσμιών του άρθρου 5 παρ. 1 του Ν. 1943/1991 & του άρθρου 4 "Διεκπεραίωση υποθέσεων από τη Διοίκηση" του Ν. 2690/1999 " ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ" όπως αυτοί ισχύουν σήμερα , καθώς και σύμφωνα με την  λοιπή  ισχύουσα νομοθεσία για το συγκεκριμένο ζήτημα.

Αναρτήθηκε στις 09 Αύγουστος 2017 Περισσότερα »
Διακοπή υδροδότησης λόγω εργασιών ΔΕΗ για την Τετάρτη 9 Αυγούστου

Για την Τετάρτη 9 Αυγούστου ανακοινώθηκαν από τη ΔΕΗ διακοπή ηλεκτροδότησης λόγω εργασιών:   Από ημ/νία και ώρα Έως ημ/νία και ώρα Δήμος/κοινότητα Περιγραφή περιοχής 9/8/2017 8:00:00 πμ 9/8/2017 9:30:00 πμ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Βουνοπλαγιά, επιχειρήσεις και οικίες κατά μήκος της Βλαχόστρατας, Ολυμπιάδα Μαρμάρων, Καρδαμίτσια, επιχείρηση ΑΦΩΝ ΛΕΦΑ, επιχείρηση καυσίμων Μπαράτσα, Μάρμαρα, τμήμα Κόντσικας, Ασβεστοχώρι, Σταυράκι, εργ. Κατοικίες Νεοχωροπούλου έως Μέκαλη.   Λόγω των εργασιών θα γίνει δι...

Αναρτήθηκε στις 08 Αύγουστος 2017 Περισσότερα »
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»

  Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ζίτσας                          Έχοντας υπόψη:   1.        Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 25 του Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224 Α). 2.        Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν...

Αναρτήθηκε στις 08 Αύγουστος 2017 Περισσότερα »
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ 2017 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ

Σας γνωρίζουμε ότι οι κάτωθι  διαγωνισμοί : α) «Διακήρυξη πλειοδοτικής δημοπρασίας για την παραχώρηση της χρήσης του χώρου της εμποροπανήγυρης 2017 του Δήμου Ζίτσας, που προορίζεται για την εγκατάσταση και λειτουργία ψυχαγωγικών μέσων (ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ)» και β) «Διοργάνωση και λειτουργία της ετήσιας εμποροπανήγυρης του Δήμου Ζίτσας (Τ.Κ. Βουνοπλαγιάς) έτους 2017» μετατίθενται, λόγω αργίας του Δεκαπενταύγουστου,  την Πέμπτη 17 Αυγούστου 2017 ώρα 11.00 π.μ. και 13.00 μ.μ. αντίστοιχα. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι  με αρ. πρωτ. 11687/04.08.2017 & 1...

Αναρτήθηκε στις 08 Αύγουστος 2017 Περισσότερα »
Στεγαστικό πρόγραμμα για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 απο την ΧΕΝ Ελλάδος

Ο Δήμος Ζίτσας σας ενημερώνει ότι η ΧΕΝ Ελλάδος ανταποκρινόμενη στη συνεχιζόμενη οικονομική κρίση που αντιμετωπίζουν οι νέες γυναίκες, υλοποιεί για 5η συνεχή χρονιά (ακαδημαϊκό έτος 2017-2018) στεγαστικό πρόγραμμα. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νέες γυναίκες ηλικίας 18 ετών και άνω, φοιτήτριες/σπουδάστριες τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίες δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στα έξοδα στέγασής τους, με συνέπεια να τίθεται σε κίνδυνο το δικαίωμα πρόσβασής τους στην ανώτατη εκπαίδευση. Κριτήριο για την επιλογή τους θα είναι η αποδεδειγμένη οικονομι...

Αναρτήθηκε στις 07 Αύγουστος 2017 Περισσότερα »
ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ

26 55555 WOGR91 LGAT 040830 ΑΜΕΣΟ ΑΠΟ ΕΜΥ/ΕΜΚ Ελληνικό, 04-08-2017/1130 C Α.Α. 22/2017   ΜΙΚΡΗ ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΝΟΔΟ ΘΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙ Η ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ. ΠΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΙΜΗ ΤΗΣ ΘΑ ΦΘΑΣΕΙ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ: 1.ΣΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (04-08-2017) ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΤΟΥΣ 39 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ, ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΤΟΥΣ 38 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ, ΣΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΤΟΥΣ 37 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ, ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΤΟΥΣ 36 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ. 2. ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ (05-08-2017 ΚΑΙ 06-08-2017) ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΤΟΥΣ 40 ...

Αναρτήθηκε στις 04 Αύγουστος 2017 Περισσότερα »

Ο καιρός στην περιοχή

18,4° Υγρασία: 98% Άνεμος: 10 χμ/ώ
Αποστολή Φωτογραφίας

Γραφείο Υποστήριξης - Ενίσχυσης Αγροτικής Παραγωγής

Στο Δήμο λειτουργεί Γραφείο Υποστήριξης - Ενίσχυσης Αγροτικής Παραγωγής. Ενημερωθείτε σωστά για την καλύτερη οργάνωση των γεωργικών σας εκμεταλλεύσεων και της κτηνοτροφικής σας παραγωγής.

Περισσότερα »
Χρήσιμα Έγγραφα

Οδηγός δημότη

Βρείτε πληροφορίες που χρειάζεστε για τις συναλλαγές σας με το Δήμο Ζίτσας. Χρήσιμα έγγραφα, πιστοποιητικά και οδηγοί χωρισμένα σε κατηγορίες ώστε να βρείτε εύκολα και γρήγορα τον τομέα που σας ενδιαφέρει.

Περισσότερα »
Χρήσιμα Τηλέφωνα

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Βρείτε τα τηλέφωνα των υπηρεσιών του Δήμου Ζίτσας καθώς και άλλα χρήσιμα τηλέφωνα όπως φαρμακεία, ιατρεία κοκ.

Περισσότερα »
Οικισμοί

Οικισμοί

Ανακαλύψτε όλους τους οικισμούς του Δήμου Ζίτσας και γνωρίστε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την πρόσβαση, τα αξιοθεατα και τις δραστηριότητες στον καθένα από αυτούς.

Γνωρίστε τον »
Διαδραστικός Χάρτης

Διαδραστικός Χάρτης

Ανακαλύψτε όλα τα αξιοθέατα του Δήμου στο χάρτη και μάθετε πώς θα φτάσετε εκεί.

Περισσότερα »
Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα