Πληροφοριες για το δημο μας

Επικοινωνήστε

Ότι χρειάζεστε για την επικοινωνία σας με το Δήμο Ζίτσας.

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Αναζητήστε τα τηλέφωνα που σας ενδιαφέρουν.

Επικοινωνία

Επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες του Δήμου Ζίτσας.

Απόψεις

Διαβάστε τις απόψεις του Δημάρχου και των Αντιδημάρχων.

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Επισκεφθείτε σημαντικές ιστοσελίδες που σας προτείνουμε.

Δήμος Ζίτσας

Κατεβάστε όλο τον τηλεφωνικό κατάλογο σε μορφή xls
Υπηρεσία Τηλέφωνο Email Υπάλληλος
Ά
Άδειες Καταστημάτων 2653360013 vpantazi@zitsa.gov.gr Βάνα Πανταζή
Γ
Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης 2653360035
2653360015
mkoliou@zitsa.gov.gr
anastasiadou@zitsa.gov.gr
Μαρία Κολιού
Άννα Αναστασιάδου
Γραφείο Δημάρχου 2653360026
2653360030
zitsa@zitsa.gov.gr Κων/να Καραμήτσου
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου 2653360014 gdrosos@zitsa.gov.gr Γιάννης Δρόσος
Δ
Δημαρχείο 2653360000
2651061308
zitsa@zitsa.gov.gr
Διευθύντρια Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών 2653360027 kzerva@zitsa.gov.gr Κική Ζέρβα
Η
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 2653360040 sstathis@zitsa.gov.gr Στάθης Σταύρος
Κ
Κοινωφελής Επιχ/ση 2651365902 kedzi@zitsa.gov.gr
Ν
Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου 2651360226 vstogiou@zitsa.gov.gr Βάϊα Στόγιου
Π
Προϊστάμενος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών 2653360024 zgalatas@zitsa.gov.gr Ζώης Γαλατάς
Τ
Ταμειακή 2653360001
2653360003
2653360004
sziaka@zitsa.gov.gr
lpappa@zitsa.gov.gr
mvletsa@zitsa.gov.gr
Σοφία Ζιάκα
Λόλα Παππά
Μάνθα Βλέτσα
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού 2653360010 ktsagas@zitsa.gov.gr Κώστας Τσάγγας
Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης (Δημοτολόγιο), Ληξιαρχείο 2653360019
2653360020
dimotologio@zitsa.gov.gr Βάσω Γκουγιάννου
Μαρία Ράγγου
Τμήμα έκδοσης ενταλμάτων 2653360006 mganiatsa@zitsa.gov.gr
atsodoulou@zitsa.gov.gr
Μαρία Γκανιάτσα
Αλεξάνδρα Τσόδουλου
Τμήμα Εσόδων, Περιουσίας (Μισθώματα) 2653360001 sziaka@zitsa.gov.gr Σοφία Ζιάκα
Τμήμα Ηλεκτροφωτισμού 2653360029 xsloutas@zitsa.gov.gr Χρήστος Σλούτας
Τμήμα Πληροφορικής 2653360025 nkyriakopoulos@zitsa.gov.gr
voikonomou@zitsa.gov.gr
Νίκος Κυριακόπουλος
Βίκυ Οικονόμου
Τμήμα Προγραμματισμού & Οργάνωσης 2653360033 ngousis@zitsa.gov.gr
mpapatheodorou@zitsa.gov.gr
Νίκος Γούσης
Μαίρη Παπαθεοδώρου
Τμήμα Προμηθειών 2653360008
2653360007
lstaurou@zitsa.gov.gr
karamoutsiou@zitsa.gov.gr
Λίνα Σταύρου
Κατερίνα Καραμούτσιου
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου 2653360009 gtsamos@zitsa.gov.gr Γρηγόρης Τσάμος
Τμήμα Πρωτοκόλλου 2653360021 protokolo@zitsa.gov.gr Έφη Μαρμούτα
Τμήμα Ύδρευσης 2653360012 voikonomou@zitsa.gov.gr Οικονόμου Βασιλική
Τοπογράφος Μηχανικός 2653360039 mnasouli@zitsa.gov.gr Νασούλη Μάχη
Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα